Free E-Journals

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
DERGİ ADLARI BİBLİYOGRAFİK DETAYLAR ISSN NUMARASI YAYIN SIKLIĞI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1303-0493  Yılda iki kez
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-3064 Yılda iki kez
Accounting & Marketing OMICS International  2168-9601  
Adalet Dergisi T.C.Adalet Bakanlığı   Yılda üç kez
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-7363 Yılda iki kez
Advanced Chemical Engineering OMICS International  2090-4568  
Advances in Automobile Engineering OMICS International  2167-7670  
Advances in Robotics & Automation OMICS International  2168-9695  
Aeronautics & Aerospace Engineering OMICS International  2168-9792  
African Journal of Business Management Academic Journals 1993-8233  
Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 1301-8620 Yılda iki kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2149-3367 Yılda üç kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1302-1966  
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi   1302-1265 Yılda iki kez
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi   Yılda üç kez
Aile ve Toplum Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü    
Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi Academic Journal of Information Technology 1309-1581 Yılda dört kez
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 1694-528X Yılda dört kez
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES) Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2147-4575 Yılda üç kez 
Akademik İncelemeler Dergisi Akademik İncelemeler Dergisi    
Akademik Kaynak Akademik Kaynak  2147-9585  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2148-2292

Yılda üç kez

Akdeniz İletişim Dergisi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 1304-3846 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Akdeniz Üniversitesi 2146-4212 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1302-9975 Yılda iki kez
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Aksaray Üniversitesi 1308-7525 Yılda iki kez
Alternatif Politika Alternatif Politika 1309-0593 Yılda üç kez 
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2146-7811  
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2147-7256 Yılda iki kez
Amme İdaresi Dergisi TODAİE 1300-1795 Yılda dört kez
Amargi Dergi Amargi Dergi    
Ana Dili Eğitimi Dergisi Ana Dili Eğitimi Dergisi 2147-6020 Yılda dört kez
Anadolu Araştırmaları Dergisi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
Anadolu Journal of Educatıonal Sciences (Ajesı) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri 2146-4014 Yılda iki kez
Anadolu Psikiyatri Dergisi   1302-6631 Yılda dört kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0205 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0191 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu Üniversitesi 2146-0213 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2146-9059 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0876 Yılda dört kez
Analytical & Bioanalytical Techniques OMICS International  2155-9872  
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1300-4220  
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Anayasa Mahkemesi Yayınları 1300-9729 Yılda bir kez
Anayasa Yargısı Anayasa Mahkemesi Yayınları   Yılda bir kez
Ankara Araştırmaları Dergisi Vekam 2147-8724 Yılda iki kez
Ankara Bar Review Ankara Barosu 1308-0636 Yılda iki kez
Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu 1300-9885 Yılda dört kez
Ankara The Best Dijimecmua   Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1301-3718 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1301-1308 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi 1303-7900 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi Ankara Üniversitesi 1301-7241 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1309-1034 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1300-1523 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 1303-5290 Yılda iki kez
ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3584 Yılda iki kez
Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul  0578-9745  
Applied Matematics Letters Elsevier    
Applied Mechanical Engineering OMICS International  2168-9873  
Applied Research on English Language University of Isfahan 2322-5343 Yılda iki kez
Arab Journal of Information Technology Zarqa  University   Yılda bir kez
Arabian Journal of Business and Management Review Arabian Journal of Business and Management Review    
Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi ATED 2146-5711 Yılda iki kez
Architectural Engineering Technology OMICS International  2168-9717  
Archive of Applied Mechanics Springer 1432-0681  
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ACRM    
Ariadne Universty of Bath Library 1361-3200 Düzensiz
Arka Pencere     Haftalık
Arka Plan     Ayda bir kez
Arkitekt Mimarlar Odası   Düzensiz
ARPN Journal of Systems and Software ARPN Publishers 2222-9833  
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi    
Art-Sanat Art-Sanat 2148-3542  
Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi   Yılda iki kez
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi 2146-698X Yılda iki kez
Asia Europe Journal Springer 1612-1031  
Asia Minor Studies AMS 2148-9858 Yılda iki kez
Asian Social Science Canadian Center of Science and Education 1911-2025  
Aselsan Dergisi Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş 1300-2473 Yılda iki kez
Asos Journal The Journal of Academic Social Science 2148-2489 Yılda dört kere
Asya Öğretim Dergisi Asian Journal of Instruction 2148-2659 Yılda iki kez
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1011-727X Yılda üç kez
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi 1300-8943  
Atatürk Dergisi Atatürk Dergisi 1302-7549  
Atatürk İletişim Dergisi Atatürk İletişim Dergisi 2146-1538 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Atatürk Üniversitesi    
Atatürk Ünıversıtesı Kazım Karabekır Eğıtım Fakültesı Dergısı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-3241  
Atatürk Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-4990  
Atatürk Ünıversıtesı Türkıyat Araştırmaları Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1300-9052  
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 1300-9206 Yılda iki kez
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1302-2938  
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300 4646 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389  
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1304-4990 Düzensiz
Atatürk Yolu Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1303-5290 Yılda iki kez
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-6181 Yılda iki kez
Automatic Control and Computer Sciences Springer 1558-108X Düzensiz
Automatic Control of Physiological State and Function OMICS International 2090-5092  
Avrasya İncelemeleri Dergisi Avrasya İncelemeleri Dergisi 2147-7469  
Avrasya Strateji Çankırı Karatekin Üniversitesi 2147-1142 Yılda iki kez
Avrasya Terim Dergisi Avrasya Terim Dergisi 2147-7507  
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Kars Kafkas Üniversitesi 2147-2610 Yılda iki kez
Ayın Tarihi Byegm 2146-6181 Ayda bir kez
Ayrıntı Dergi   2148-1474 Yılda altı kez
A/Z Dergisi-İTÜ Journal of Faculty of Architecture İTÜ 1302-8324 Yılda iki kez
 B Kapısı      
Bağımlılık Dergisi Ümran Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.   Yılda üç kez
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Bahçeşehir Üniversitesi 2148-3701 Yılda altı kez
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-7985 Yılda iki kez
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1307-6086  
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-5265 Yılda iki kez
Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering BAJECE 2147-284X  
Balkan Journal of Geometry and its Applications Balkan Socıety of Geometers 1843-2875 Yılda iki kez
Balkan Journal of Social Sciences Namık Kemal Üniversitesi  2146-8494 Yılda iki kez
Bankacılar (Türkiye Bankalar Birliği) Türkiye Bankalar Birliği 1307-8631 Yılda dört kez
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi 1303-8281 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bartın Üniversitesi 1308-7177 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Bartın Üniversitesi 2148-2497 Yılda iki kez
Basic and Clinical Sciences Basic and Clinical Sciences 1309-5102  
Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi 1303-4979  
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt Üniversitesi 1307-1076 Yılda iki kez
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1307-5705 Yılda iki kez
Belgi Pamukkale Üniversitesi 2146-4456 Yılda iki kez
Belleten Türk Tarih Kurumu 0041-4255 Yılda üç kez
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1307-3818 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1307-5063 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi Beykent Üniversitesi 1307-6108 Yılda iki kez
Beytulhikme An International Journal of Philosophy Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1303-8303  
Bırıtısh Dental Journal Nature Publishing Group 1301-0549 Ayda iki kez
Bilge Dergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 1300-283X Yılda iki kez
Bilge Strateji   1309-212x Yılda iki kez
Bilgi Dergisi Değişim Yayınları 1302-1761 Yılda iki kez
Bilgi Dünyası Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 2148-354X Yılda iki kez
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Genel Sekreterliği 1308-3937 Yılda iki kez
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi 2148-8975  
Bilig Ahmet Yesevi Üniversitesi 1301-0549 Yılda dört kez
Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi 1013-1388 Yılda dört kez
Bilim Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü 1303-3123 Yılda iki kez
Bilimname: Düşünce Platformu İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı 1304-1878 Yılda iki kez
Bilişim Dergisi /TBD Türkiye Bilişim Derneği   Ayda bir kez
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği 2146-9490 Yılda üç kez
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bingöl Üniversitesi 1309-6672 Yılda iki kez
Biochips & Tissue Chips OMICS International  2153-0777  
Bioenergetics OMICS International  2167-7662  
Bioengineering & Biomedical Science OMICS International  2155-9538  
Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering OMICS International  1662-100X  
Biomusical Engineering OMICS International  2090-2719  
Bioprocessing & Biotechniques OMICS International  2155-9821  
Biosensors & Bioelectronics OMICS International  2155-6210  
Biosensors Journal OMICS International  2090-4967  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi BİLSAM Yayıncılık 2148-2071 Yılda iki kez
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology Bitlis Eren University Journal of Science and Technology    
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi    
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi 2147-5962 Yılda iki kez
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-9583  
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Boğaziçi Üniversitesi     
Borajet Magazine     Aylık
Bt Haber Bt Haber Yayıncılık   Ayda dört kez
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi IFOAM 1302-5554 Ayda iki kez
Business and Economics Journal OMICS International 2151-6219  
Business and Economics Research Journal   1309-2448 Yılda dört kez
Business and Financial Affairs OMICS International  2167-0234  
Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamic Economics Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamıc Economıcs    
Bütün Dünya Başkent Üniversitesi 1301-7608 Ayda bir kez
Cankaya University Journal of Arts and Sciences Cankaya University Journal of Arts and Sciences 1304-7442  
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 1309-6761  
Cankaya University Journal of Law Cankaya University Journal of Law 1309-677X  
Cankaya University Journal of Science and Engineering Cankaya University Journal of Science and Engineering 1309-6788  
Cedrus Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 2147-8058 Yılda bir kez
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1305-1301X  
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-0064  
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2146-2844  
Central Asia-Caucasus Analyst Central Asia-Caucasus Analyst    
Central Asian Survey Taylor&Francis 1465-3354 Ayda üç kez
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi    
Chemical Engineering & Process Technology Chemical Engineering & Process Technology 2157-7048  
Chemical Sciences Journal OMICS International  2150-3494  
Chromatography & Separation Techniques OMICS International  2157-7064  
CineBelge TÜRKVAK Kültür Yayınları   Yılda dört kez
CINEJ Cinema Journal Pittsburg University 2158-8724 Yılda iki kez
Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Sosyal Bilimler Topluluğu 1304-9119 Yılda üç kez
Civil & Environmental Engineering OMICS International  2165-784X  
Coğrafi Bilimler Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 1308-9765  
Coğrafya Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi    
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Elsevier 0927-7765  
Communications in Algebra Taylor & Francis 1532-4125  
Communications in Statistics-Theory and Methods Taylor & Francis 1532-415X Ayda iki kez
Complex Variables and Elliptic Equations Taylor & Francis 1747-6941  
Computational Materials Science Elsevier 0927-0256  
Computer Engineering & Information Technology Hybrid  Sci Technol  2324-9307  
Computer Networks Elsevier 1389-1286  
Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ) AIRCC 2231 - 329X Yılda altı kez
Computer Standards & Interfaces Elsevier 0920-5489  
Computers & Education Elsevier 0360-1315  
Computers in Human Behavior Elsevier 0747-5632  
Computers and Mathematics with Applications Elsevier 0898-1221  
Computers & Structures Elsevier  0045-7949  
Computing and Informatics Computing and Informatics 1335-9150 Yılda altı kez
Contemporary Educational Technology Contemporary Educational Technology 1309-517X Yılda dört kez
Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ) Akdeniz Üniversitesi 2146-4200 Yılda iki kez
Cumhuriyet Earth Sciences Journal Cumhuriyet Earth Sciences Journal 1016-7625  
Cumhuriyet International Journal of Education Cumhuriyet International Journal of Education 2147-1606  
Cumhuriyet Science Journal Cumhuriyet Science Journal 1300-1949  
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-1279 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi 1301-1197 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  1303-0329 Yılda iki kez
Current Research in Social Psychology Iowa Üniversitesi 1088-7423 Düzensiz
Current Research in Social Sciences Aizonia Publishing 2149-1488 Yılda üç kez
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1300-0756 Yılda iki kez
Çağdaş Yerel Yönetimler Todaie 1303-0329 Yılda dört kez
Çalışma Dünyası Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   Yılda dört kez
Çalışma İlişkileri Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 2146-7854 Yılda iki kez
Çalışma ve Toplum DİSK/Birleşik Metal 1305-2837 Yılda dört kez
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı    
Çankaya Unıversıty Journal of Humanities and Socıal Sciences Çankaya Üniversitesi 1309-6761 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Law Çankaya Üniversitesi 1303-0329 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Science and Engineering Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1309-6788 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-5549 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3738 Yılda iki kez
Çelik Dergisi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 2146-2143 Ayda bir kez
Çevre ve İnsan T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı 1302-0145 Yılda altı kez
Çimse-İş Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  1302-9967 Yılda iki kez
Çukurova Ünıversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çukurova Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-8880  
Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 1300-3755  
Defense Management OMICS International  2167-0374  
Demiryol- İş Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası   Yılda dört kez
Dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2148-0494 Yılda iki kez
Derim Derim 1300-3496  
Design Magazıne Designe Magazine 1814-7240 Düzensiz
Designophy Designophy   Düzensiz
Dış Ticaret Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş   Düzensiz
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi   Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-6219 Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi 1305-0060 Yılda iki kez
Dil Araştırmaları Avrasya Yazarlar Birliği 1307-7821 Yılda iki kez
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dil ve Edebiyat Araştırmaları 1308-5069  
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği 2146-6971 Yılda dört kez
Dilbilim Dilbilim  0255-674X  
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 1303-9199  
Diplomat   1305-1849 Ayda bir kez
Discrete Dynamics in Nature and Society Hindawi Publishing Corporation 1607-887X  
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Bilim ve Sanat Vakfı 1309-6834 Yılda iki kez
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı 1308-6553 Yılda iki kez
Divan Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi Gümrük Muayene Memurları Derneği   Yılda dört kez
Diyalektolog Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2146 - 4219 Yılda iki kez
Diyalog Avrasya / Da Dergisi Diyalog Avrasya Platformu 1302-0145 Yılda dört kez
D-Lib Magazine Corporation For National Research Initiatives 1082-9873 Yılda altı kez
DOAJ Directory of Open Access Journals Açık Erişim Dergileri Yer Almaktadır.    
Doğu Araştırmaları  Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 1307-6256 Yılda iki kez
Doğu Coğrafya Dergısı Doğu Coğrafya Dergısı 1302-7956  
Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 1307-6248  
Doğuş Üniversitesi Dergisi Doğuş Üniversitesi 1308-6979 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 1308-8971  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1302-5147 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü   Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1307-9840  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6963 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1302-504X Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-0027  
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1302-9304 Yılda üç kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-0911 Yılda dört kez
Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2149-0872  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1302-1842 Yılda üç kez
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2148-2446  
Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 2147-3455  
Economic Development and Cultural Change   0013-0079  
Econometric Journal Royal Economic Society, 1368-423X Düzensiz
Economics Letters Elsevier 0165-1765  
E-Dil

Dokuz Eylül Üniversitesi. Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2148-3558 Yılda iki kez
Ege Akademik Bakış Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-099X Yılda dört kez
Ege University Journal of The Faculty of Science Ege University, Faculty of Science 0254-5527  
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1300-5715  
Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi 1307-4474  
Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi 1300-8889  
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği   Yılda iki kez
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi Sakarya Üniversitesi 1309-5099 Yılda dört kez
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2147-1908  
Eğitim ve Denetim Dergisi Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Temsen) Yayını, 1304-4672 Düzensiz
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Eğitim Bir-Sen 1309-8659 Yılda iki kez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 2146-9199 Yılda dört kez
Eğitim ve Toplum Dergisi Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası 2147-0928 Yılda üç kez
Eğitimde Kuram ve Uygulama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Anı Yayıncılık 2148-2624 Yılda üç kez
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1309-6575  
Eğitimin Sesi Dergisi Türk Eğitim-Sen Sendikası Yayını   Ayda bir kez
Eğitişim Dergisi Eğitişim 1307 - 1785 Yılda dört kez
E-International Journal of Educational Research E-International Journal of Educational Research 1309-6265 Yılda dört kez
EKEV Akademi Dergisi Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı 1301-6229 Yılda dört kez
Ekoloji Foundation For Enviromental Protection and Research (Fepr) 1300-1361 Yılda dört kez
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 1308-7215 Yılda iki kez
Ekonomi Bilimleri Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1309-8020 Yılda iki kez
Ekonomi-tek Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı 2146-6173 Yılda üç kez
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2146-9237 Yılda iki kez
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-3553 Yılda iki kez
Ekonomik Yaklaşım Ekonomik Yaklaşım Derneği 1300-1868 Yılda dört kez
Electrical & Electronic Systems OMICS International  2332-0796  
Electrical Engineering & Electronic Technology Hybrid  Sci Technol  2325-9833  
Elektrik Mühendisliği Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası 0013-5402 Yılda altı kez.
Electromagnetics Taylor&Francis  1532-527X Düzensiz
Electronic Design Electronic Design   Ayda bir kez
Electronic Journal of Vocational Colleges Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 2146-7684 Yılda iki kez
Electronic Transactions on Numerical Analysis Kent State University 1068-9613  
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi  Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu 2147-8503 Yılda iki kez
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 1309-7008 Yılda iki kez
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-0278 Yılda dört kez
E-LIS; The Open Archive For Library and Information Science      
EMAJ Emerging Markets Journal Pittsburg University 2158-8708 Yılda iki kez
Emek ve Toplum HAK-İŞ 2147-3668 Yılda üç kez
Emerging Markets Finance and Trade Taylor&Francis 1558-0938 Ayda iki kez
Emo Bilimsel Dergi Emo Bilimsel Dergi 1309-5501  
Endüstri Mühendisliği Tmmob Makina Mühendisleri Odası 1300-3410 Yılda dört kez
Energy Technology & Policy Taylor&Francis 2331-7000  Yılda bir kez
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects Taylor&Francis 1556-7230  Ayda iki kez
Engineering Science and Technology, an International Journal Karabuk University 2215-0986  
Enstitü Türk Demokrasi Vakfı   Düzensiz
Entrepreneurship & Organization Management OMICS International  2169-026X  
Environmental & Analytical Toxicology OMICS International  2161-0525  
Environmental Analytical Chemistry Environmental Analytical Chemistry    
Environmental Communication Taylor&Francis 1752-4040 Ayda üç kez
Environmental Politics Taylor&Francis 1743-8934  Ayda iki kez
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi  1308-3198  
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1300-1582 Ayda iki kez
Erdem Dergisi Erdem Dergisi 1010-867X  
Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat 2148-533X  
Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2147-9011  
Erzincan Ünıversitesi Fen Bilimleri Enstıtüsü Dergisi Erzıncan Ünıversıtesı Fen Bılımlerı Enstıtüsü Dergısı 1307-9085 Yılda iki kez
Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty 2148-7758  
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-6510 Yılda iki kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-6730 Yılda üç kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Eurasian Journal of Anthropology University of Gaziantep Faculty of Arts and Sciences 1309-2326 Yılda iki kez
Eurasıan Journal of Business & Economics International Ataturk Alatoo University, 1694-5972 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Science Education 1306-3049 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Soil Science (EJSS) Eurasıan Journal of Soıl Scıence (EJSS) 2147-4249  
Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research 1302-597X  
Éurodit: Journals Université De Montréal,Université Laval, Université Du Québec Açık Erişim Dergi platformu  
European Journal of Research on Education International Association of Social Science Research 2147-6284 Yılda iki kez
European Journal of Development Research Taylor&Francis 1743-9728  
European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS) The Graduate School of Social Sciences, Fatih University 1307-6000 Yılda iki kez
European Journal of Operational Research Elsevier 0377-2217  
European Journal of Physics Educations Erciyes Üniversitesi 1309-7202 Yılda dört kez
European Journal of Science and Mathematics Education EJSME 2301-251X Yılda dört kez
European Journal of the History of Economic Thought Taylor&Francis 1469-5936  
Experimental Heat Transfer Taylor&Francis 1521-0480 Yılda altı kez
Expert Systems with Applications Elsevier 0957-4174  
Fashion Technology & Textile Engineering Sci Technol 2329-9568  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2148-2217  
Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics 2147-3730 Yılda iki kez
FE Dergi Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 1309-128X Yılda iki kez
FEBS Journal Wiley 1742-4658  
Feminist Politika      
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1304-639X Yılda iki kez
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 1300-9702  
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Ekonomik Mali Yayınlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 1307-7112 Ayda bir kere
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1903-1123 Yılda iki kez
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1306-9535 Yılda iki kez
Fmr (Ankara Barosu Dergileri) Ankara Barosu 1302-9215 Yılda dört kez
Food Chemistry Elsevier 0308-8146  
Fotografya Fotografya Yayın Kurulu   Düzensiz
Free Full Text      
Frankofoni Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1016-4537 Yılda bir kez
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2147-3153 Yılda iki kez
Fuzzy Sets and Systems Elsevier 0165-0114  
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 1305-2411 Yılda iki kez
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6556 Yılda iki kez
Galvaniz Dünyası Genel Galvanizciler Derneği   Yılda dört kez
Gastronomi - Otel Ekipmanları Yiyecek ve İçecek Boyut Yayın Grubu   Ayda iki kez
Gazi Akademik Bakış Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 1307-9778 Yılda iki kez
Gazete Çankaya Çankaya BELDE   Ayda bir kez
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi    
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1306-732X Yılda iki kez
Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1307-914X Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD) Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 2148-4090 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi Gazi Üniversitesi, Türkiye 1307-9697 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1301-9058 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2147-1762 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1302-0013 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 1302-2024  
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 1304-4915 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2147-9534 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi Gazi Üniversitesi, 2147-4524 Yılda iki kez.
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi 1301-4838 Yılda iki kez
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0094 Yılda dört kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2147-8422 Yılda iki kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gaziosman Paşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2148-2314  
Gençlik Araştırmaları Dergisi T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı 2147-8473 Yılda iki kez
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 1306-8946 Yılda iki kez
Global Economics OMICS International 2375-4389  
Global Journal of Technology and Optimization OMICS International  2229-8711  
Global Journal on Technology Academic World Education & Research Center 2147-5369 Yılda iki kez
Global Media Journal Turkish Edition Yeditepe Üniversitesi, Halka ilişkiler ve Tanıtım Bölümü 1309-7601 Yılda iki kez
Glycobiology OMICS International 2168-958X  
Government Information Quarterly Elsevier 0740-624X Ayda üç kez
Güç Aktarım Hareket Kontrol Dergisi   2148-0745 Ayda bir
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi 2148-5232 Yılda iki kez
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2146-538X  
Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies 2147-415X  
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2146-3301  
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1309-7423  
Gündem-Çankaya Üniversitesi Çankaya Üniversitesi, 1304-9836 Yılda altı kez
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi    
Güvenlik Bilimleri Dergisi Jandarma Okullar Komutanlığı 2147-2912 Yılda iki kez
Güvenlik Stratejileri Dergisi Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 1305-4740 Yılda iki kez
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1300-9206  
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi. 1303-5010 Ayda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi    
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1300-5340 Yılda dört kez
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2146-1708 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1309-6338 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Journal of British Literature & Culture Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1303-684X  
Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies    
Harita Bülteni  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1300-3534 Yılda altı kez
Harp Mecmuası Byegm    
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1304-8139  
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi Hava Harp Okulu 1304-0448 Yılda iki kez
Hazar World     Ayda bir
Hein Online Tam Metin    
Hezarfen      
Hikmet Yurdu Dergisi Hikmet Yurdu 1308-6944 Yılda iki kez
History Studies Ondokuz Mayis University, Faculty of Education 1309-4688 Yılda üç kez
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1303-7757 Yılda iki kez
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-5107 Yılda iki kez
Hotel & Business Management OMICS International  2169-0286  
Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2146-0590 Yılda iki kez
Hukuk Gündemi Ankara Hukuk Barosu 1306-2867 Yılda iki kez
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 2146-0817 Yılda iki kez
Humanitas Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2147-088X Yılda iki kez
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters IEEE 1536-1225  
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering IEEE 1041-4347  
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques IEEE 0018-9480 Ayda bir kez
IEICE Electronics Express ELEX   Ayda iki kez
IEP Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood Freie Universität Berlin    
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2146-0574 Yılda dört kez
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 2147-5717 Yılda iki kez
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal  IIB 2146-5886 Yılda dört kez
Ilahiyat Studies: A journal on Islamic and Religious Studies Bursa İlahiyat Vakfı 1309-1719 Yılda iki kez
Industrial Engineering & Management OMICS International 2169-0316  
Information and Software Technology Elsevier    
Information Technology & Software Engineering OMICS International 2165- 7866  
Innovative Energy Policies OMICS International 2090-5009  
Inonu University International Journal of Social Sciences İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-0936 Yılda iki kez
Inonu University Journal of Educational Sciences Institute Inonu University Journal of Educational Sciences Institute    
Insurance: Mathematics and Economics Elsevier 0167-6687  
Integral Transforms and Special Functions Taylor&Francis 1476-8291  
Interactive Learning Environment Taylor&Francis 1744-5191 Yılda altı kez
International Electronic Journal of Environmental Education IEJEEGreen 2146-0329 Yılda iki kez
International Journal of Alanya Faculty of Business Akdeniz University Alanya Faculty of Business  1309-1522 Yılda üç kez
International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) İstanbul Aydın Üniversitesi 2146-0604 Yılda dört kez
International Journal of Informatics Technologies Internatıonal Journal of Informatıcs Technologıes 2147-0715  
International Journal of Mineral Resources Engineering University of Alaska Fairbanks, Usa 1754-8918 Yılda dört kez
International Journal of Science and Technology Ijst Publications 2049-7318 Ayda bir kez
International Journal of Social Inquiry Uludağ Üniversitesi 1307-9999 Yılda iki kez
International Journal of Accounting Research OMICS International    
International Journal of Advancements in Technologi OMICS International 0976-4860  
International Journal of Biological Macromolecules Elsevier 0141-8130  
International Journal of Biomedical Data Mining OMICS International 2090-4924  
International Journal of Business and Management Studies The Social Sciences Research Society 1309-8047 Yılda iki kez
International Journal of Business and Social Science Center for Promoting Ideas 2219-6021 Ayda iki kez
International Journal of Crop Science and Technology International Journal of Crop Science and Technology    
International Journal of Early Childhood Special Education  International Journal of Early Childhood Special Education  1308-5581 Yılda iki kez
International Journal of Economics and Finance Studies The Social Sciences Research Society 1309-8055  Yılda iki kez
International Journal of Economics and Financial Issues EconJournals 2146-4138 Yılda dört kez
International Journal of Economics and Management Science OMICS International 2162-6359  
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 2147-611X  
International Journal of Educational Researchers International Journal of Educational Researchers 1308 - 9501  
International Journal of Emerging and Transition Economies International Journal of Emerging and Transition Economies    
International Journal of Energy Economics and Policy EconJournals 2146-4553 Yılda dört kez
International Journal of Engineering Technologies (IJET) İstanbul Gelişim Universitesi 2149-5262 Yılda dört kez
International Journal of Environmental and Science Education International Journal of Environmental and Science Education 1306-3065 Yılda dört kez
International Journal of Finance and Banking Studies Beykent University Society for the Study of Business and Finance 2147-4486 Yılda üç kez
International Journal of Food and Agricultural Economics International Journal of Food and Agricultural Economics 2147-8988 Yılda dört kez
International Journal of Hospitality Management Elsevier 0278-4319  
International Journal of Humanities and Social Science Center for Promoting Ideas 2221-0989 Ayda bir kez
International Journal of Hydrogen Energy Elsevier 0360-3199  
International Journal of Instruction Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1694-609X Yılda iki kez
International Journal of Optimization in Civil Engineering SID 2228-7558  
International Journal of Pressure Vessels and Piping Elsevier 0308-0161  
International Journal of Refrigeration Elsevier 0140-7007  
International Journal of Research in Business and Social Science Beykent University 2447-4478 Ayda bir kez
International Journal of Research in Education and Science International Journal of Research in Education and Science 2148-9955  
International Journal of Researcher In Teacher Education  Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği 1308-951X Yılda dört kez
International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) 2148-1148 Yılda dört kez
International Journal of Sensor Networks and Data Communications OMICS International 2090-4886  
International Journal of Thermodynamics International Journal of Thermodynamics 2146-1511  
Irrigation and Drainage Systems Engineering OMICS International 2168-9768  
Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy 1300-0713  
Itü Journal of The Faculty of Architecture İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1302-8324 Yılda iki kez
IUFS Journal of Biology IUFS Journal of Biology 1300-7041  
IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering 1303-0914  
İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 1309-6192  
İ.Ü.Çeviribilim Dergisi İ.Ü.Çeviribilim Dergisi 1309-6214  
İCT-MEDİA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi ICT Yayın Grubu   Ayda bir kez
İç Mimar Mimarlar Odası 1305-9580  
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 1303-8818  
İdeal Eğitim Vakıf Üniversiteleri Birliği   Yılda dört kez.
İhracat: Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş.   Ayda bir kez
İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi İktisadi Kalkınma Vakfı    Yılda altı kez
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300-7262  
İktisat Fakültesi Mecmuası İktisat Fakültesi Mecmuası 1304-0235  
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 2148-3876  
İlmi Araştırmalar: Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1304-9828 Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 2148-2071  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-2899  
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi   Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi    
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 1309-9884  
İnsan Hakları Merkezi Dergisi İHM    
İnsan Hakları Yıllığı TODAİE 1016-7617  
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2147-1185  
İnsanbilim Dergisi İnsanbilim Dergisi    
İslam Tetkikleri Dergisi İslam Tetkikleri Dergisi    
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi   Yılda dört kez
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi 1306-3377 Yılda dört kez
İstanbul Barosu Dergisi İstanbul Barosu 1304-737X Yılda altı kez
İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies 2149-0104  
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-7189 Yılda iki kez
İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 2146-5193  
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi İstanbul Kültür Üniversitesi  1303-2739 Yılda dört kez
İstanbul Sanayi Odası Dergisi İstanbul Sanayi Odası 1303-1333 Ayda bir kere
İstanbul Ticaret Odası Süreli Yayınları İstanbul Ticaret Odası   Düzensiz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi   Yılda iki kez
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi 0378-2816 Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1303-4375  
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi 1302-633X  
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-1732  
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim 1302-4221  
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi    
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2148-5356  
İstanbul Yerbilimleri Dergisi İstanbul Yerbilimleri Dergisi 1012-3741  
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1308-0539  
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü 1300-2341 Yılda altı kez
İş ve İnsan Dergisi İş ve İnsan Dergisi 2148-5801 Yılda iki kez
İşçi Gücü Dergisi Tüm Taşıma İşçileri Sendikası   Düzensiz
İtü Dergisi İstanbul Teknik Üniversitesi, 1307-1645 Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım
İYİ KİTAP: Aylık Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Dergisi Tudem Eğitim Hizmetleri, 1308-8866 Ayda bir kez
İzmir Barosu Dergisi İzmir Barosu 1305-757X Yılda üç kez
İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi 2148-4589 Yılda üç kez
İzodergi İZODER 2458-8008 Yılda altı kez
JOBEPS Turgut Özal Üniversitesi 2146-2240 Yılda iki kez
Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences 1309-5471 Yılda dört kez
Journal of Applied Mathematics Hindawi Publishing Corporation 1110-757X  
Journal of Balkan Libraries Union Journal of Balkan Libraries Union 2148-9823  
Journal of Biomedicine and Biotechnology Hindawi    
Journal of Broadcasting and Electronic Media Taylor&Francis 1550-6878 Yılda dört kez
Journal of Business Economics and Finance Journal of Business Economics and Finance 2146-7943  
Journal of Business Research Elsevier 0148-2963  
Journal of Clinical Psychology in Medical Settings Springer 1068-9583 Yılda dört kez
Journal of Coastal Research CERF 1551-5036 Ayda iki kez
Journal of Community Health Springer 1573-3610 Yılda altı kez
Journal of Computer and Education Research Journal of Computer and Education Research 2148-2896 Yılda iki kez
Journal of Cyprus Studies EMU Press   Yılda iki kez
Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries SESRIC   Yılda iki kez
Journal of Economics Finance and Accounting Journal of Economics Finance and Accounting 2148-6697  
Journal of Education in Science, Environment and Health Journal of Education in Science, Environment and Health    
Journal of Electroanalytical Chemistry Elsevier 1572-6657  
Journal of ETA Maritime Science Journal of ETA Maritime Science 2147-2955  
Journal of Food Products Marketing Taylor&Francis 1540-4102 Yılda altı kez
Journal of Fusion Energy Springer 1572-9591 Yılda altı kez
Journal of Health and Social Behavior SAGE    
Journal Of Internatıonal Relations and Development   1581-1980 Yılda dört kez
Journal of Internatıonal Trade and Dıplomacy,The T.C. Ekonomi Bakanlığı   Yılda iki kez
Journal of Life Economics Journal of Life Economics    
Journal of Management Internatıonal Review Springer 1861-8901  
Journal of Management Marketing and Logistics Journal of Management Marketing and Logistics 2148-6670  
Journal of Materials Processing Technology Elsevier 0924-0136  
Journal of Medical Systems Springer 1573-689X Ayda bir kez
Journal of Military and Information Science Journal of Military and Information Science 2148-3124  
Journal of Modern Turkish Studıes Ankara Üniversitesi 1304-8015 Yılda dört kez
Journal of Molecular Modeling Springer 0948-5023  
Journal of Mood Dısorders Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Şubesi Yayını   Yılda dört kez
Journal of Pediatric Sciences Journal of Pediatric Sciences 1309-1247  
Journal of Population Economics Springer  1432-1475  
Journal of Social Services Research Taylor&Francis 1540-7314  
Journal of Social Studies Education Research Journal of Social Studies Education Research 1309-9108  
Journal of Structural Engineering ASCE 1943-541X Ayda bir kez
Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry 2149-0120  
Journal of Theory and Practıce In Educatıon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Journal of Yaşar University Journal of Yaşar University 1305-970X  
Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi    
Kadın Araştırmaları Dergisi Kadın Araştırmaları Dergisi 1300-7807  
Kadınlarla Mor Bülten     Yılda iki kez
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1309-4289  
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-8177  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences 1309-1751  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences 1309-1743  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2146-5908 Yılda iki kez
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2146-5908  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1304-8120  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1303-6610  
Kaktüs Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
Kalkınma Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.   Yılda üç kez
Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi Kamu İşletmeleri ve İşverenleri Sendikası   Düzensiz
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi  2146-7277 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Kara Harp Okulu 2148-4995 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi 2148-1776  
Karadeniz Araştırmaları Karadeniz Araştırmaları 1304-6918  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-081X Yılda iki kez
Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences    
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2147-6012  
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, 1309-4181 Yılda iki kez
Katı Atık ve Çevre Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi   Yılda dört kez
Kaynak Elektrik Dergisi   1304-6004 Ayda bir kez
KFG Working Papers Freie Universität Berlin    
Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi 2146-5304  
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Kilikya Felsefe Dergisi Kilikya Felsefe Dergisi 2148-9327  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1309-3762 Yılda iki kez
Knowledge Management Research & Practice   1477-8246  
Köprü: Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Kültür ve Sanat Dergisi Trakya Üniversitesi    Yılda dört kez
Ktü Dergi Karadeniz Ktü Dergi Karadeniz 1308-6200  
Lasers, Optics & Photonics OMICS International    
Laü Sosyal Bilimler Dergisi Laü Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8169  
Lıtera Lıtera 1304-0057  
Littera     Yılda iki kez
Lovotics OMICS International 2090-9888  
M.Ü Öneri Dergisi M.Ü Öneri Dergisi   Yılda iki kez
Madencilik Bülteni  TMMOB   Yılda dört kez
Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Genel Müdürlüğü 1304-334X Yılda iki kez
Made in Turkey Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı 1303-278X  
MakinaTek Bilişim Yayıncılık ve Fuarcılık 1303-4790 Ayda bir kez
Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi     Yılda dört kez
Mali Çözüm     İki ayda bir
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 1304-0251  
Maliye Dergisi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. 1300-3623 Yılda iki kez
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi 1309-6087  
Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Coğrafya Dergisi 2147-7825 Yılda iki kez
Marmara Dental Journal Marmara Dental Journal 2147-7957  
Marmara İletişim Dergisi Marmara İletişim Dergisi 1300-4050  
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 2146-6017  
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2148-6743 Yılda iki kez
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi 1301-1359  
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2146-5150  
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-7262 Yılda iki kez
Marmara'nın Sesi Marmara'nın Sesi 1300-4042  
Mathematıcal & Computatıonal Applıcatıons Association For Scientific Research   Yılda üç kez
Meclis Bülteni TBMM 2146-7730 Ayda bir kez
Meclis Özel   2147-8112 Ayda bir kez
Medicinal Chemistry OMICS International 2161-0444  
Medikal Teknik    1301-0034  
Mediterranean Journal of Mathematics Springer 1660-5454  
Mediterranean Politics Taylor&Francis 1743-9418  
Mediterráneo/Mediterraneo Mediterráneo/Mediterraneo 1307-5799  
Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1309-6915 Yılda dört kez.
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Melikşah Üniversitesi 2147-2920 Yılda iki kez
Membrane Science & Technology Membrane Science & Technology OMICS International 2155-9589  
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2149-0856 Yılda iki kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1306-7850 Yılda üç kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1306-7850  
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1308-0830 Yılda üç kez
Metal Dünyası   1305-3701  
Metalurji TMMOB   İki ayda bir
Microelectronics and Reliability Elsevier 0026-2714  
MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 1304-5432  
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1308-0385 Yılda iki kez
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Milli Eğitim Bakanlığı, 1302-5600 Yılda dört kez
Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi    
Milli Folklör Geleneksel Yayıncılık 2146-8087 Yılda üç kez
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi 2148-0478  
Mimarlık Dergisi Mimarlar Odası 1300-4212 Ayda bir kez
Modern Chemistry & Applications OMICS International 2329-6798  
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1304-8015 Yılda dört kez
Molecular Imaging & Dynamics OMICS International 2155-9937  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1308-3740  
Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-429X Yılda dört kez
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1308-7185  
Mülkiye Dergisi Mülkiye Dergisi 1305-9971  
Müze Dergi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı   Yılda dört kez
Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2146-5894  
Natural Products Chemistry & Research OMICS International 2329-6836  
Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı 2148-4651  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-782X Yılda iki kez
New Medit CIHEAM 1120-6403  
NG Dergi Nafi Güral Yatırım A.Ş.   Yılda 4 kez
Niğde Üniversitesi İibf Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-4216 Yılda iki kez
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4216 Yılda üç kez
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Niğde Üniversitesi  2147-012X Yılda iki kez
Nüfus Bilim Dergisi Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 0259-6334  
Odtü Mimarlık Fakültesi Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 0258-5316 Yılda iki kez
Odtü Gelişme Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi    Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-302X Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine 1309-5129  
Open Economies Review Springer 1573-708X  
Open J-Gate 3834 Adet İngilizce Açık Erişimli Dergiye Tam Metin Olarak Erişim Sağlar.    
Optics and Lasers in Engineering Elsevier  0143-8166 Ayda bir kez
Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 2147-6403  
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ordu Üniversitesi 2146-6459 Yılda iki kez
Organic Chemistry: Current Research OMICS International 2161-0401  
Osmanlı Araştırmaları İsam (İslam Araştırmaları Merkezi)   Yılda iki kez
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Osmanlı Bilimi Araştırmaları 1303-3123  
Otoban Dergisi OYDER    Ayda bir
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-0085  
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi 2147-5881  
Parlamento Dergisi Türk Parlamenterler Birliği 1305-533X Ayda bir
Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
PCI Journal PCI   Yılda üç kez
Persee Persee, Fen ve Sosyal Bilimler Dergileri Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Bir Programdır.    
Physica A, Statistical Mechanics and its Applications Elsevier 0378-4371  
Physical Chemistry & Biophysics OMICS International 2161-0398  
Physiobiochemical Metabolism Hybrid  Sci Technol 2324-8793  
Pivolka Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü   Düzensiz
Polymer Elsevier 0032-3861  
Problems and Perspectives in Management Business Perspectives   Yılda dört kez
Procedia - Social and Behavioral Sciences Elsevier 1877-0428  
Promet Traffic & Transportation Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 1848-4069 Yılda altı kez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1309-0674  
Psikoloji Çalışmaları Dergisi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 1304-4680 Yılda iki kez
Regional and Sectoral Economic Studies Euro-American Association of Economic Development Studies 1578-4460  
Reports on Progress in Physics IOP Science    
Research and Development OMICS International    
Research Journal of Business and Management Research Journal of Business and Management    
Revel Nice Nice Üniversitesi Farklı bilimsel dergilerin toplandığı arayüz.  
Review of Armenian Studies The Institute for Armenian Research   Yılda bir kez
Revues Org Farklı Alanlarda Yayımlanan Elektronik Dergilerin Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Program.    
Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2148-9599  
Sakarya İktisat Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-1126 Yılda dört kez
Sakarya University Journal of Education Sakarya University  2146-7455  
Sakarya Ünıversıtesı Eğıtım Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Yılda iki kez
Sakarya Ünıversıtesı İlahıyat Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi    
Sakarya Üniversitesi Akademık İncelemeler Dergısı Sakarya Üniversitesi 1306-7885  
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Düzensiz
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-835X Yılda üç kez
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Sakarya Üniversitesi 1306-7885 Yılda üç kez
Sanat - Tasarım Dergisi Sanat - Tasarım Dergisi 1309-2235  
Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080  
Santigrat Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. .   Düzensiz
Sayıştay Dergisi Sayıştay 1300-1981 Yılda dört kez.
SDU International Journal of Educational Studies SDU International Journal of Educational Studies 2148-9068 Yılda iki kez
Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1308-2698 Yılda iki kez.
Sektörden Haberler Bülteni Türkiye Madenciler Derneği   Yılda beş kez
Selçuk İletişim Dergisi Selçuk Üniversitesi   Yılda iki kez.
Selcuk Journal of Applied Mathematics Selçuk Üniversitesi 1302-7980 Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 1303-8125 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  1300-4921 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü 2147-9364 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2147-9364 Yılda dört kez
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi 1302-4191  
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Selçuk Üniversitesi 2148-3043 Yılda iki kez.
Seramik Türkiye Türkiye Seramik Federasyonu 1304 - 6578 Yılda üç kez
Serbest Mimar TSMD Mimarlık Merkezi 1308-9498 Yılda dört kez
Sermaye Piyasasında Gündem Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1304-8155 Ayda bir kez
Sıgma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisidir. 1304-7191 Yılda dört kez.
Siyasal Bilimler Dergisi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6926 Yılda iki kez
Sivil Havacılar TÜSHAD   Yılda dört kez
Skylıfe Türk Hava Yolları Yayınıdır.   Ayda bir kez
Social Indicators Research Springer 1573-0921  
SOLFASOL Ankara'nın Gayriresmi Gazetesi   1301-8655 Ayda bir kez
Soil Dynamics and Earthquake Engineering Elsevier  0267-7261  
Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi 1307-542X  
Sosyal Güvenlik Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu 2146-4839 Yılda iki kez
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2148-9424  
Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı 1304-0103  
Sosyoekonomi Sosyoekonomi 1305-5577  
Sosyoloji Dergisi Sosyoloji Dergisi 2148-9165  
South East Europe Review For Labour and Social Affairs Nomos Verlag 1435-2869 Yılda dört kez
State Instıtute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey Türkiye İstatistik Kururumu Yayınıdır.    
Statistics & Probability Letters Elsevier 0167-7152  
Stock & Forex Trading OMICS International 2168-9458  
Structural Safety Elsevier 0167-4730  
Studies in Educational Evaluation Elsevier 0191-491X Yılda dört kez
Studies in Social and Political Thought University of Sussex    
Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research 1308-416X  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9435  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2146-7129 Yılda iki kez
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi 1301-0603  
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications SIGMA    
Şarkiyat Mecmuası Şarkiyat Mecmuası 1307-5020  
TAİ'nin Sesi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.  1301-6075 Yılda iki kez
Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınıdır. 1300-7580 Yılda dört kez
Tarih Dergisi Tarih Dergisi 1015-1818  
Tarih Okulu Dergisi Tarih Okulu Dergisi 2148-4260  
Task Quarterly   1428-6394 Yılda dört kez
Tc Hayat Tece Dekor A.Ş   Yılda iki kez
Tehnicki vjesnik / Technical Gazette Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 1848-6339 Ayda iki kez
Tekgıda-İş Dergisi Tekgıda-İş Sendikası   Düzensiz
Teknik Dergi Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası   Yılda dört kez
Teksif Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Tekstil ve Mühendis Tekstil ve Mühendis 2147-0510  
Telecommunications System & Management OMICS International 2167-0919  
Tesam Akademi Hakemli Dergisi Tesam Akademi Hakemli Dergisi 2148-2462  
Tes-İş Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın Eğitim ve Kültür Yayın Organıdır. 1301-4714 Yılda dört kez
Textile Science & Engineering OMICS International 2165-8064  
The International Journal of Human, Community & Technology The International Journal of Human, Community & Technology 2148-1148  
The International Journal of Research in Teacher Education The International Journal of Research in Teacher Education 1308 - 951X  
The Middle East     Ayda bir kez
The Scientific World Journal Hindawi Publishing Corporation 1537-744X  
The Turkısh Yearbook of Internatıonal Relations Ankara Üniversitesi  0544-1943 Yılda bir kez
The World Today Chatham House    
Thermochimica Acta Elsevier 0040-6031  
Thermodynamics & Catalysis OMICS International 2157-7544  
TİKA - Avrasya Bülteni ve Avrasya Etüdleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tarafından Yayımlanır. 1300-1604 Yılda iki kez
TNB Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741 Yılda iki kez
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology Sakarya Üniversitesi Yayınıdır. 2146-7242 Yılda dört kez
Touraj   1302-5759 Yılda iki kez
Tourism Georaphies Taylor&Francis 1470-1340 Düzensiz
Tourism & Hospitality Tourism & Hospitality OMICS International 2167-0269  
Tourism Research & Hospitality Hybrid  Tourism Research & Hospitality Hybrid  Sci Technol 2324-8807  
Trakya University Journal of Engineering Sciences Trakya University 2147-0308 Yılda iki kez
Trakya University Journal of Natural Sciences Trakya University 2147-0294  
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Trakya Üniversitesi  2147-1371 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal Trakya Üniversitesi  2146-3123  
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi 1309-7660  
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi  2146-071X  
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Trakya Üniversitesi  1305-7766 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Trakya Üniversitesi 1305-7766 Yılda iki kez
TripleC TripleC 1726-670X Yılda iki kez
TTEM - Technics Technologies Education Management TTEM 1986-809X  
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2147-1614 Yılda iki kez
Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science    
Turizmoloji Dergisi Turizmoloji Dergisi    
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Tübitak 1300-0110 Yılda altı kez
Turkish Journal of Biology Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6092 Yılda altı kez
Turkish Journal of Botany Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6106 Yılda altı kez
Turkish Journal of Chemistry Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6130 Yılda altı kez
Turkish Journal of Earth Sciences Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-619X Yılda altı kez
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Tübitak 1303-6203  
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences Tübitak 1303-6157 Yılda üç kez
Turkish Journal of Mathematics Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınıdır. 1303-6149 Yılda altı kez
Turkish Journal of Physics Tübitak 1303-6122 Yılda üç kez
Turkish Journal of Scientific Reviews Nobel Yayınıdır.   Yılda iki kez
Turkish Polıcy Quarterly (Tpq) Kadir Has Üniversitesi Yayınıdır.   Yılda dört kez
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 1309-4653  
Tüba-Ar Türkiye Bilimler Akademisi   Yılda bir kez
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi makale gönderimi için tıklayınız   Yılda bir kez
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi    
Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi 1308 - 4941 Yılda dört kez
Türk Biyokimya Dergisi Türk Biokimya Derneği 1303-8290 Yılda dört kez
Türk Dili Türk Dil Kurumu 1300-2155 Ayda bir kez
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1015-2091  
TürkDöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği   Yılda dört kez
Türk Harb-İş Dergisi Harb-İş Sendikası   Düzensiz
Türk İdare Dergisi İçişleri Bakanlığı   Yılda iki kez
Türk İktisat Tarihi Yıllığı Türk İktisat Tarihi Yıllığı 1300-0764  
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınıdır. 2147-9682 Yılda dört kez
Türk Pediatri Arşivi Türk Pediatri Arşivi 1306-0015  
Türk Psikiyatri Dergisi Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği 1300-2163  
Türk Sineması Araştırmaları      
Türk Tarih Eğitimi Dergisi Türk Tarıh Eğıtımı Dergısı 2147-4516  
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1302-6011  
Türkıyat Mecmuası Türkıyat Mecmuası 0085-7432  
Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi 1307-8631  
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi Türk Bilişim Derneği Yayınıdır.   Ayda bir kez
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Milli Kütüphane Hizmetidir.    
Türkiye Noterler Birliği Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741  
Türklük Bilimi Araştırmaları Türklük Bilimi Araştırmaları    
Türkmetal Dergisi Türk Metal Sendikası   Ayda bir kez
TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu Yayınıdır.   Yılda altı kez
TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1759  
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 2148-4155  
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi   Yılda iki kez
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-33-94 Yılda iki kez
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi 1309-596X  
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Uluslararası Antalya Üniversitesi   Yılda iki kez
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1961  
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi   Yılda iki kez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1307-9832  
Uluslararası Suçlar ve Tarih Avrasya İncelemeri Merkezi 1306-9136 Yılda bir kez
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi 2147-0146  
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınıdır. 2147-9194 Yılda üç kez
Unesco - Socıal and Human Scıences Documentatıon Centre (Shs/Dc) Unesco   Düzensiz
Usak University Journal of Material Sciences Usak University Journal of Material Sciences 2147-2785  
Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2148-4228 Yılda iki kez
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1308-738X  
UTED Dergi: Aylık Havacılık Dergisi Uçak Teknisyenleri Derneği   Ayda bir kez
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Uyuşmazlık Mahkemesi 2147-8376 Yılda iki kez
Vakıflar Dergisi Vakıflar Dergisi 1011-7474  
Vitamins & Minerals OMICS International 2376-1318  
Voyager: Gezi Seyahat Dergisi     Ayda bir kez
World Health Statistics Annual (Whosıs) World Health Organization   Düzensiz
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1304-9720  
Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 2147-544X Yılda iki kez
Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi 2148-5496  
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2146-1333 Yılda iki kez
Yasama Dergisi Yasama Derneği   Düzensiz
Yerel Kimlik Çekül Vakfı   Üç ayda bir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal 2148-4570  
Yıldızlar Yıldız Teknik Üniversitesi   Yılda dört kez
Yönetim Bilimleri Dergisi Yönetim Bilimleri Dergisi 2147-9771  
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2148-029X Yılda üç kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-2020  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1300-5413 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1302-6879 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1308-7584  
Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne 1339-3886  
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z