A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
DERGİ ADLARI BİBLİYOGRAFİK DETAYLAR ISSN NUMARASI YAYIN SIKLIĞI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1303-0493  Yılda iki kez
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-3064 Yılda iki kez
Accounting & Marketing OMICS International  2168-9601  
Adalet Dergisi T.C.Adalet Bakanlığı   Yılda üç kez
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-7363 Yılda iki kez
Advanced Chemical Engineering OMICS International  2090-4568  
Advances in Automobile Engineering OMICS International  2167-7670  
Advances in Robotics & Automation OMICS International  2168-9695  
Aeronautics & Aerospace Engineering OMICS International  2168-9792  
African Journal of Business Management Academic Journals 1993-8233  
Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 1301-8620 Yılda iki kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2149-3367 Yılda üç kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1302-1966  
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi   1302-1265 Yılda iki kez
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi   Yılda üç kez
Aile ve Toplum Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü    
Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi Academic Journal of Information Technology 1309-1581 Yılda dört kez
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 1694-528X Yılda dört kez
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES) Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2147-4575 Yılda üç kez 
Akademik İncelemeler Dergisi Akademik İncelemeler Dergisi    
Akademik Kaynak Akademik Kaynak  2147-9585  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2148-2292

Yılda üç kez

Akdeniz İletişim Dergisi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 1304-3846 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Akdeniz Üniversitesi 2146-4212 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1302-9975 Yılda iki kez
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Aksaray Üniversitesi 1308-7525 Yılda iki kez
Alternatif Politika Alternatif Politika 1309-0593 Yılda üç kez 
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2146-7811  
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2147-7256 Yılda iki kez
Amme İdaresi Dergisi TODAİE 1300-1795 Yılda dört kez
Amargi Dergi Amargi Dergi    
Ana Dili Eğitimi Dergisi Ana Dili Eğitimi Dergisi 2147-6020 Yılda dört kez
Anadolu Araştırmaları Dergisi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
Anadolu Journal of Educatıonal Sciences (Ajesı) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri 2146-4014 Yılda iki kez
Anadolu Psikiyatri Dergisi   1302-6631 Yılda dört kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0205 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0191 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu Üniversitesi 2146-0213 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2146-9059 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0876 Yılda dört kez
Analytical & Bioanalytical Techniques OMICS International  2155-9872  
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1300-4220  
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Anayasa Mahkemesi Yayınları 1300-9729 Yılda bir kez
Anayasa Yargısı Anayasa Mahkemesi Yayınları   Yılda bir kez
Ankara Araştırmaları Dergisi Vekam 2147-8724 Yılda iki kez
Ankara Bar Review Ankara Barosu 1308-0636 Yılda iki kez
Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu 1300-9885 Yılda dört kez
Ankara The Best Dijimecmua   Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1301-3718 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1301-1308 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi 1303-7900 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi Ankara Üniversitesi 1301-7241 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1309-1034 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1300-1523 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 1303-5290 Yılda iki kez
ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3584 Yılda iki kez
Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul  0578-9745  
Applied Matematics Letters Elsevier    
Applied Mechanical Engineering OMICS International  2168-9873  
Applied Research on English Language University of Isfahan 2322-5343 Yılda iki kez
Arab Journal of Information Technology Zarqa  University   Yılda bir kez
Arabian Journal of Business and Management Review Arabian Journal of Business and Management Review    
Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi ATED 2146-5711 Yılda iki kez
Architectural Engineering Technology OMICS International  2168-9717  
Archive of Applied Mechanics Springer 1432-0681  
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ACRM    
Ariadne Universty of Bath Library 1361-3200 Düzensiz
Arka Pencere     Haftalık
Arka Plan     Ayda bir kez
Arkitekt Mimarlar Odası   Düzensiz
ARPN Journal of Systems and Software ARPN Publishers 2222-9833  
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi    
Art-Sanat Art-Sanat 2148-3542  
Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi   Yılda iki kez
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi 2146-698X Yılda iki kez
Asia Europe Journal Springer 1612-1031  
Asia Minor Studies AMS 2148-9858 Yılda iki kez
Asian Social Science Canadian Center of Science and Education 1911-2025  
Aselsan Dergisi Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş 1300-2473 Yılda iki kez
Asos Journal The Journal of Academic Social Science 2148-2489 Yılda dört kere
Asya Öğretim Dergisi Asian Journal of Instruction 2148-2659 Yılda iki kez
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1011-727X Yılda üç kez
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi 1300-8943  
Atatürk Dergisi Atatürk Dergisi 1302-7549  
Atatürk İletişim Dergisi Atatürk İletişim Dergisi 2146-1538 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Atatürk Üniversitesi    
Atatürk Ünıversıtesı Kazım Karabekır Eğıtım Fakültesı Dergısı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-3241  
Atatürk Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-4990  
Atatürk Ünıversıtesı Türkıyat Araştırmaları Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1300-9052  
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 1300-9206 Yılda iki kez
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1302-2938  
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300 4646 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389  
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1304-4990 Düzensiz
Atatürk Yolu Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1303-5290 Yılda iki kez
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-6181 Yılda iki kez
Automatic Control and Computer Sciences Springer 1558-108X Düzensiz
Automatic Control of Physiological State and Function OMICS International 2090-5092  
Avrasya İncelemeleri Dergisi Avrasya İncelemeleri Dergisi 2147-7469  
Avrasya Strateji Çankırı Karatekin Üniversitesi 2147-1142 Yılda iki kez
Avrasya Terim Dergisi Avrasya Terim Dergisi 2147-7507  
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Kars Kafkas Üniversitesi 2147-2610 Yılda iki kez
Ayın Tarihi Byegm 2146-6181 Ayda bir kez
Ayrıntı Dergi   2148-1474 Yılda altı kez
A/Z Dergisi-İTÜ Journal of Faculty of Architecture İTÜ 1302-8324 Yılda iki kez
 B Kapısı      
Bağımlılık Dergisi Ümran Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.   Yılda üç kez
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Bahçeşehir Üniversitesi 2148-3701 Yılda altı kez
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-7985 Yılda iki kez
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1307-6086  
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-5265 Yılda iki kez
Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering BAJECE 2147-284X  
Balkan Journal of Geometry and its Applications Balkan Socıety of Geometers 1843-2875 Yılda iki kez
Balkan Journal of Social Sciences Namık Kemal Üniversitesi  2146-8494 Yılda iki kez
Bankacılar (Türkiye Bankalar Birliği) Türkiye Bankalar Birliği 1307-8631 Yılda dört kez
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi 1303-8281 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bartın Üniversitesi 1308-7177 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Bartın Üniversitesi 2148-2497 Yılda iki kez
Basic and Clinical Sciences Basic and Clinical Sciences 1309-5102  
Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi 1303-4979  
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt Üniversitesi 1307-1076 Yılda iki kez
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1307-5705 Yılda iki kez
Belgi Pamukkale Üniversitesi 2146-4456 Yılda iki kez
Belleten Türk Tarih Kurumu 0041-4255 Yılda üç kez
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1307-3818 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1307-5063 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi Beykent Üniversitesi 1307-6108 Yılda iki kez
Beytulhikme An International Journal of Philosophy Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1303-8303  
Bırıtısh Dental Journal Nature Publishing Group 1301-0549 Ayda iki kez
Bilge Dergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 1300-283X Yılda iki kez
Bilge Strateji   1309-212x Yılda iki kez
Bilgi Dergisi Değişim Yayınları 1302-1761 Yılda iki kez
Bilgi Dünyası Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 2148-354X Yılda iki kez
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Genel Sekreterliği 1308-3937 Yılda iki kez
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi 2148-8975  
Bilig Ahmet Yesevi Üniversitesi 1301-0549 Yılda dört kez
Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi 1013-1388 Yılda dört kez
Bilim Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü 1303-3123 Yılda iki kez
Bilimname: Düşünce Platformu İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı 1304-1878 Yılda iki kez
Bilişim Dergisi /TBD Türkiye Bilişim Derneği   Ayda bir kez
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği 2146-9490 Yılda üç kez
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bingöl Üniversitesi 1309-6672 Yılda iki kez
Biochips & Tissue Chips OMICS International  2153-0777  
Bioenergetics OMICS International  2167-7662  
Bioengineering & Biomedical Science OMICS International  2155-9538  
Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering OMICS International  1662-100X  
Biomusical Engineering OMICS International  2090-2719  
Bioprocessing & Biotechniques OMICS International  2155-9821  
Biosensors & Bioelectronics OMICS International  2155-6210  
Biosensors Journal OMICS International  2090-4967  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi BİLSAM Yayıncılık 2148-2071 Yılda iki kez
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology Bitlis Eren University Journal of Science and Technology    
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi    
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi 2147-5962 Yılda iki kez
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-9583  
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Boğaziçi Üniversitesi     
Borajet Magazine     Aylık
Bt Haber Bt Haber Yayıncılık   Ayda dört kez
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi IFOAM 1302-5554 Ayda iki kez
Business and Economics Journal OMICS International 2151-6219  
Business and Economics Research Journal   1309-2448 Yılda dört kez
Business and Financial Affairs OMICS International  2167-0234  
Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamic Economics Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamıc Economıcs    
Bütün Dünya Başkent Üniversitesi 1301-7608 Ayda bir kez
Cankaya University Journal of Arts and Sciences Cankaya University Journal of Arts and Sciences 1304-7442  
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 1309-6761  
Cankaya University Journal of Law Cankaya University Journal of Law 1309-677X  
Cankaya University Journal of Science and Engineering Cankaya University Journal of Science and Engineering 1309-6788  
Cedrus Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 2147-8058 Yılda bir kez
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1305-1301X  
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-0064  
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2146-2844  
Central Asia-Caucasus Analyst Central Asia-Caucasus Analyst    
Central Asian Survey Taylor&Francis 1465-3354 Ayda üç kez
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi    
Chemical Engineering & Process Technology Chemical Engineering & Process Technology 2157-7048  
Chemical Sciences Journal OMICS International  2150-3494  
Chromatography & Separation Techniques OMICS International  2157-7064  
CineBelge TÜRKVAK Kültür Yayınları   Yılda dört kez
CINEJ Cinema Journal Pittsburg University 2158-8724 Yılda iki kez
Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Sosyal Bilimler Topluluğu 1304-9119 Yılda üç kez
Civil & Environmental Engineering OMICS International  2165-784X  
Coğrafi Bilimler Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 1308-9765  
Coğrafya Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi    
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Elsevier 0927-7765  
Communications in Algebra Taylor & Francis 1532-4125  
Communications in Statistics-Theory and Methods Taylor & Francis 1532-415X Ayda iki kez
Complex Variables and Elliptic Equations Taylor & Francis 1747-6941  
Computational Materials Science Elsevier 0927-0256  
Computer Engineering & Information Technology Hybrid  Sci Technol  2324-9307  
Computer Networks Elsevier 1389-1286  
Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ) AIRCC 2231 - 329X Yılda altı kez
Computer Standards & Interfaces Elsevier 0920-5489  
Computers & Education Elsevier 0360-1315  
Computers in Human Behavior Elsevier 0747-5632  
Computers and Mathematics with Applications Elsevier 0898-1221  
Computers & Structures Elsevier  0045-7949  
Computing and Informatics Computing and Informatics 1335-9150 Yılda altı kez
Contemporary Educational Technology Contemporary Educational Technology 1309-517X Yılda dört kez
Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ) Akdeniz Üniversitesi 2146-4200 Yılda iki kez
Cumhuriyet Earth Sciences Journal Cumhuriyet Earth Sciences Journal 1016-7625  
Cumhuriyet International Journal of Education Cumhuriyet International Journal of Education 2147-1606  
Cumhuriyet Science Journal Cumhuriyet Science Journal 1300-1949  
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-1279 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi 1301-1197 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  1303-0329 Yılda iki kez
Current Research in Social Psychology Iowa Üniversitesi 1088-7423 Düzensiz
Current Research in Social Sciences Aizonia Publishing 2149-1488 Yılda üç kez
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1300-0756 Yılda iki kez
Çağdaş Yerel Yönetimler Todaie 1303-0329 Yılda dört kez
Çalışma Dünyası Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   Yılda dört kez
Çalışma İlişkileri Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 2146-7854 Yılda iki kez
Çalışma ve Toplum DİSK/Birleşik Metal 1305-2837 Yılda dört kez
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı    
Çankaya Unıversıty Journal of Humanities and Socıal Sciences Çankaya Üniversitesi 1309-6761 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Law Çankaya Üniversitesi 1303-0329 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Science and Engineering Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1309-6788 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-5549 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3738 Yılda iki kez
Çelik Dergisi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 2146-2143 Ayda bir kez
Çevre ve İnsan T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı 1302-0145 Yılda altı kez
Çimse-İş Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  1302-9967 Yılda iki kez
Çukurova Ünıversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çukurova Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-8880  
Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 1300-3755  
Defense Management OMICS International  2167-0374  
Demiryol- İş Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası   Yılda dört kez
Dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2148-0494 Yılda iki kez
Derim Derim 1300-3496  
Design Magazıne Designe Magazine 1814-7240 Düzensiz
Designophy Designophy   Düzensiz
Dış Ticaret Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş   Düzensiz
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi   Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-6219 Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi 1305-0060 Yılda iki kez
Dil Araştırmaları Avrasya Yazarlar Birliği 1307-7821 Yılda iki kez
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dil ve Edebiyat Araştırmaları 1308-5069  
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği 2146-6971 Yılda dört kez
Dilbilim Dilbilim  0255-674X  
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 1303-9199  
Diplomat   1305-1849 Ayda bir kez
Discrete Dynamics in Nature and Society Hindawi Publishing Corporation 1607-887X  
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Bilim ve Sanat Vakfı 1309-6834 Yılda iki kez
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı 1308-6553 Yılda iki kez
Divan Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi Gümrük Muayene Memurları Derneği   Yılda dört kez
Diyalektolog Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2146 - 4219 Yılda iki kez
Diyalog Avrasya / Da Dergisi Diyalog Avrasya Platformu 1302-0145 Yılda dört kez
D-Lib Magazine Corporation For National Research Initiatives 1082-9873 Yılda altı kez
DOAJ Directory of Open Access Journals Açık Erişim Dergileri Yer Almaktadır.    
Doğu Araştırmaları  Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 1307-6256 Yılda iki kez
Doğu Coğrafya Dergısı Doğu Coğrafya Dergısı 1302-7956  
Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 1307-6248  
Doğuş Üniversitesi Dergisi Doğuş Üniversitesi 1308-6979 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 1308-8971  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1302-5147 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü   Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1307-9840  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6963 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1302-504X Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-0027  
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1302-9304 Yılda üç kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-0911 Yılda dört kez
Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2149-0872  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1302-1842 Yılda üç kez
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2148-2446  
Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 2147-3455  
Economic Development and Cultural Change   0013-0079  
Econometric Journal Royal Economic Society, 1368-423X Düzensiz
Economics Letters Elsevier 0165-1765  
E-Dil

Dokuz Eylül Üniversitesi. Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2148-3558 Yılda iki kez
Ege Akademik Bakış Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-099X Yılda dört kez
Ege University Journal of The Faculty of Science Ege University, Faculty of Science 0254-5527  
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1300-5715  
Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi 1307-4474  
Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi 1300-8889  
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği   Yılda iki kez
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi Sakarya Üniversitesi 1309-5099 Yılda dört kez
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2147-1908  
Eğitim ve Denetim Dergisi Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Temsen) Yayını, 1304-4672 Düzensiz
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Eğitim Bir-Sen 1309-8659 Yılda iki kez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 2146-9199 Yılda dört kez
Eğitim ve Toplum Dergisi Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası 2147-0928 Yılda üç kez
Eğitimde Kuram ve Uygulama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Anı Yayıncılık 2148-2624 Yılda üç kez
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1309-6575  
Eğitimin Sesi Dergisi Türk Eğitim-Sen Sendikası Yayını   Ayda bir kez
Eğitişim Dergisi Eğitişim 1307 - 1785 Yılda dört kez
E-International Journal of Educational Research E-International Journal of Educational Research 1309-6265 Yılda dört kez
EKEV Akademi Dergisi Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı 1301-6229 Yılda dört kez
Ekoloji Foundation For Enviromental Protection and Research (Fepr) 1300-1361 Yılda dört kez
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 1308-7215 Yılda iki kez
Ekonomi Bilimleri Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1309-8020 Yılda iki kez
Ekonomi-tek Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı 2146-6173 Yılda üç kez
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2146-9237 Yılda iki kez
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-3553 Yılda iki kez
Ekonomik Yaklaşım Ekonomik Yaklaşım Derneği 1300-1868 Yılda dört kez
Electrical & Electronic Systems OMICS International  2332-0796  
Electrical Engineering & Electronic Technology Hybrid  Sci Technol  2325-9833  
Elektrik Mühendisliği Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası 0013-5402 Yılda altı kez.
Electromagnetics Taylor&Francis  1532-527X Düzensiz
Electronic Design Electronic Design   Ayda bir kez
Electronic Journal of Vocational Colleges Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 2146-7684 Yılda iki kez
Electronic Transactions on Numerical Analysis Kent State University 1068-9613  
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi  Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu 2147-8503 Yılda iki kez
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 1309-7008 Yılda iki kez
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-0278 Yılda dört kez
E-LIS; The Open Archive For Library and Information Science      
EMAJ Emerging Markets Journal Pittsburg University 2158-8708 Yılda iki kez
Emek ve Toplum HAK-İŞ 2147-3668 Yılda üç kez
Emerging Markets Finance and Trade Taylor&Francis 1558-0938 Ayda iki kez
Emo Bilimsel Dergi Emo Bilimsel Dergi 1309-5501  
Endüstri Mühendisliği Tmmob Makina Mühendisleri Odası 1300-3410 Yılda dört kez
Energy Technology & Policy Taylor&Francis 2331-7000  Yılda bir kez
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects Taylor&Francis 1556-7230  Ayda iki kez
Engineering Science and Technology, an International Journal Karabuk University 2215-0986  
Enstitü Türk Demokrasi Vakfı   Düzensiz
Entrepreneurship & Organization Management OMICS International  2169-026X  
Environmental & Analytical Toxicology OMICS International  2161-0525  
Environmental Analytical Chemistry Environmental Analytical Chemistry    
Environmental Communication Taylor&Francis 1752-4040 Ayda üç kez
Environmental Politics Taylor&Francis 1743-8934  Ayda iki kez
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi  1308-3198  
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1300-1582 Ayda iki kez
Erdem Dergisi Erdem Dergisi 1010-867X  
Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat 2148-533X  
Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2147-9011  
Erzincan Ünıversitesi Fen Bilimleri Enstıtüsü Dergisi Erzıncan Ünıversıtesı Fen Bılımlerı Enstıtüsü Dergısı 1307-9085 Yılda iki kez
Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty 2148-7758  
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-6510 Yılda iki kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-6730 Yılda üç kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Eurasian Journal of Anthropology University of Gaziantep Faculty of Arts and Sciences 1309-2326 Yılda iki kez
Eurasıan Journal of Business & Economics International Ataturk Alatoo University, 1694-5972 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Science Education 1306-3049 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Soil Science (EJSS) Eurasıan Journal of Soıl Scıence (EJSS) 2147-4249  
Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research 1302-597X  
Éurodit: Journals Université De Montréal,Université Laval, Université Du Québec Açık Erişim Dergi platformu  
European Journal of Research on Education International Association of Social Science Research 2147-6284 Yılda iki kez
European Journal of Development Research Taylor&Francis 1743-9728  
European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS) The Graduate School of Social Sciences, Fatih University 1307-6000 Yılda iki kez
European Journal of Operational Research Elsevier 0377-2217  
European Journal of Physics Educations Erciyes Üniversitesi 1309-7202 Yılda dört kez
European Journal of Science and Mathematics Education EJSME 2301-251X Yılda dört kez
European Journal of the History of Economic Thought Taylor&Francis 1469-5936  
Experimental Heat Transfer Taylor&Francis 1521-0480 Yılda altı kez
Expert Systems with Applications Elsevier 0957-4174  
Fashion Technology & Textile Engineering Sci Technol 2329-9568  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2148-2217  
Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics 2147-3730 Yılda iki kez
FE Dergi Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 1309-128X Yılda iki kez
FEBS Journal Wiley 1742-4658  
Feminist Politika      
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1304-639X Yılda iki kez
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 1300-9702  
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Ekonomik Mali Yayınlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 1307-7112 Ayda bir kere
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1903-1123 Yılda iki kez
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1306-9535 Yılda iki kez
Fmr (Ankara Barosu Dergileri) Ankara Barosu 1302-9215 Yılda dört kez
Food Chemistry Elsevier 0308-8146  
Fotografya Fotografya Yayın Kurulu   Düzensiz
Free Full Text      
Frankofoni Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1016-4537 Yılda bir kez
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2147-3153 Yılda iki kez
Fuzzy Sets and Systems Elsevier 0165-0114  
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 1305-2411 Yılda iki kez
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6556 Yılda iki kez
Galvaniz Dünyası Genel Galvanizciler Derneği   Yılda dört kez
Gastronomi - Otel Ekipmanları Yiyecek ve İçecek Boyut Yayın Grubu   Ayda iki kez
Gazi Akademik Bakış Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 1307-9778 Yılda iki kez
Gazete Çankaya Çankaya BELDE   Ayda bir kez
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi    
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1306-732X Yılda iki kez
Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1307-914X Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD) Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 2148-4090 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi Gazi Üniversitesi, Türkiye 1307-9697 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1301-9058 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2147-1762 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1302-0013 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 1302-2024  
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 1304-4915 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2147-9534 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi Gazi Üniversitesi, 2147-4524 Yılda iki kez.
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi 1301-4838 Yılda iki kez
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0094 Yılda dört kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2147-8422 Yılda iki kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gaziosman Paşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2148-2314  
Gençlik Araştırmaları Dergisi T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı 2147-8473 Yılda iki kez
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 1306-8946 Yılda iki kez
Global Economics OMICS International 2375-4389  
Global Journal of Technology and Optimization OMICS International  2229-8711  
Global Journal on Technology Academic World Education & Research Center 2147-5369 Yılda iki kez
Global Media Journal Turkish Edition Yeditepe Üniversitesi, Halka ilişkiler ve Tanıtım Bölümü 1309-7601 Yılda iki kez
Glycobiology OMICS International 2168-958X  
Government Information Quarterly Elsevier 0740-624X Ayda üç kez
Güç Aktarım Hareket Kontrol Dergisi   2148-0745 Ayda bir
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi 2148-5232 Yılda iki kez
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2146-538X  
Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies 2147-415X  
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2146-3301  
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1309-7423  
Gündem-Çankaya Üniversitesi Çankaya Üniversitesi, 1304-9836 Yılda altı kez
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi    
Güvenlik Bilimleri Dergisi Jandarma Okullar Komutanlığı 2147-2912 Yılda iki kez
Güvenlik Stratejileri Dergisi Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 1305-4740 Yılda iki kez
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1300-9206  
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi. 1303-5010 Ayda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi    
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1300-5340 Yılda dört kez
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2146-1708 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1309-6338 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Journal of British Literature & Culture Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1303-684X  
Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies    
Harita Bülteni  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1300-3534 Yılda altı kez
Harp Mecmuası Byegm    
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1304-8139  
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi Hava Harp Okulu 1304-0448 Yılda iki kez
Hazar World     Ayda bir
Hein Online Tam Metin    
Hezarfen      
Hikmet Yurdu Dergisi Hikmet Yurdu 1308-6944 Yılda iki kez
History Studies Ondokuz Mayis University, Faculty of Education 1309-4688 Yılda üç kez
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1303-7757 Yılda iki kez
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-5107 Yılda iki kez
Hotel & Business Management OMICS International  2169-0286  
Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2146-0590 Yılda iki kez
Hukuk Gündemi Ankara Hukuk Barosu 1306-2867 Yılda iki kez
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 2146-0817 Yılda iki kez
Humanitas Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2147-088X Yılda iki kez
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters IEEE 1536-1225  
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering IEEE 1041-4347  
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques IEEE 0018-9480 Ayda bir kez
IEICE Electronics Express ELEX   Ayda iki kez
IEP Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood Freie Universität Berlin    
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2146-0574 Yılda dört kez
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 2147-5717 Yılda iki kez
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal  IIB 2146-5886 Yılda dört kez
Ilahiyat Studies: A journal on Islamic and Religious Studies Bursa İlahiyat Vakfı 1309-1719 Yılda iki kez
Industrial Engineering & Management OMICS International 2169-0316  
Information and Software Technology Elsevier    
Information Technology & Software Engineering OMICS International 2165- 7866  
Innovative Energy Policies OMICS International 2090-5009  
Inonu University International Journal of Social Sciences İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-0936 Yılda iki kez
Inonu University Journal of Educational Sciences Institute Inonu University Journal of Educational Sciences Institute    
Insurance: Mathematics and Economics Elsevier 0167-6687  
Integral Transforms and Special Functions Taylor&Francis 1476-8291  
Interactive Learning Environment Taylor&Francis 1744-5191 Yılda altı kez
International Electronic Journal of Environmental Education IEJEEGreen 2146-0329 Yılda iki kez
International Journal of Alanya Faculty of Business Akdeniz University Alanya Faculty of Business  1309-1522 Yılda üç kez
International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) İstanbul Aydın Üniversitesi 2146-0604 Yılda dört kez
International Journal of Informatics Technologies Internatıonal Journal of Informatıcs Technologıes 2147-0715  
International Journal of Mineral Resources Engineering University of Alaska Fairbanks, Usa 1754-8918 Yılda dört kez
International Journal of Science and Technology Ijst Publications 2049-7318 Ayda bir kez
International Journal of Social Inquiry Uludağ Üniversitesi 1307-9999 Yılda iki kez
International Journal of Accounting Research OMICS International    
International Journal of Advancements in Technologi OMICS International 0976-4860  
International Journal of Biological Macromolecules Elsevier 0141-8130  
International Journal of Biomedical Data Mining OMICS International 2090-4924  
International Journal of Business and Management Studies The Social Sciences Research Society 1309-8047 Yılda iki kez
International Journal of Business and Social Science Center for Promoting Ideas 2219-6021 Ayda iki kez
International Journal of Crop Science and Technology International Journal of Crop Science and Technology    
International Journal of Early Childhood Special Education  International Journal of Early Childhood Special Education  1308-5581 Yılda iki kez
International Journal of Economics and Finance Studies The Social Sciences Research Society 1309-8055  Yılda iki kez
International Journal of Economics and Financial Issues EconJournals 2146-4138 Yılda dört kez
International Journal of Economics and Management Science OMICS International 2162-6359  
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 2147-611X  
International Journal of Educational Researchers International Journal of Educational Researchers 1308 - 9501  
International Journal of Emerging and Transition Economies International Journal of Emerging and Transition Economies    
International Journal of Energy Economics and Policy EconJournals 2146-4553 Yılda dört kez
International Journal of Engineering Technologies (IJET) İstanbul Gelişim Universitesi 2149-5262 Yılda dört kez
International Journal of Environmental and Science Education International Journal of Environmental and Science Education 1306-3065 Yılda dört kez
International Journal of Finance and Banking Studies Beykent University Society for the Study of Business and Finance 2147-4486 Yılda üç kez
International Journal of Food and Agricultural Economics International Journal of Food and Agricultural Economics 2147-8988 Yılda dört kez
International Journal of Hospitality Management Elsevier 0278-4319  
International Journal of Humanities and Social Science Center for Promoting Ideas 2221-0989 Ayda bir kez
International Journal of Hydrogen Energy Elsevier 0360-3199  
International Journal of Instruction Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1694-609X Yılda iki kez
International Journal of Optimization in Civil Engineering SID 2228-7558  
International Journal of Pressure Vessels and Piping Elsevier 0308-0161  
International Journal of Refrigeration Elsevier 0140-7007  
International Journal of Research in Business and Social Science Beykent University 2447-4478 Ayda bir kez
International Journal of Research in Education and Science International Journal of Research in Education and Science 2148-9955  
International Journal of Researcher In Teacher Education  Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği 1308-951X Yılda dört kez
International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) 2148-1148 Yılda dört kez
International Journal of Sensor Networks and Data Communications OMICS International 2090-4886  
International Journal of Thermodynamics International Journal of Thermodynamics 2146-1511  
Irrigation and Drainage Systems Engineering OMICS International 2168-9768  
Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy 1300-0713  
Itü Journal of The Faculty of Architecture İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1302-8324 Yılda iki kez
IUFS Journal of Biology IUFS Journal of Biology 1300-7041  
IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering 1303-0914  
İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 1309-6192  
İ.Ü.Çeviribilim Dergisi İ.Ü.Çeviribilim Dergisi 1309-6214  
İCT-MEDİA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi ICT Yayın Grubu   Ayda bir kez
İç Mimar Mimarlar Odası 1305-9580  
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 1303-8818  
İdeal Eğitim Vakıf Üniversiteleri Birliği   Yılda dört kez.
İhracat: Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş.   Ayda bir kez
İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi İktisadi Kalkınma Vakfı    Yılda altı kez
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300-7262  
İktisat Fakültesi Mecmuası İktisat Fakültesi Mecmuası 1304-0235  
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 2148-3876  
İlmi Araştırmalar: Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1304-9828 Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 2148-2071  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-2899  
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi   Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi    
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 1309-9884  
İnsan Hakları Merkezi Dergisi İHM    
İnsan Hakları Yıllığı TODAİE 1016-7617  
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2147-1185  
İnsanbilim Dergisi İnsanbilim Dergisi    
İslam Tetkikleri Dergisi İslam Tetkikleri Dergisi    
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi   Yılda dört kez
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi 1306-3377 Yılda dört kez
İstanbul Barosu Dergisi İstanbul Barosu 1304-737X Yılda altı kez
İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies 2149-0104  
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-7189 Yılda iki kez
İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 2146-5193  
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi İstanbul Kültür Üniversitesi  1303-2739 Yılda dört kez
İstanbul Sanayi Odası Dergisi İstanbul Sanayi Odası 1303-1333 Ayda bir kere
İstanbul Ticaret Odası Süreli Yayınları İstanbul Ticaret Odası   Düzensiz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi   Yılda iki kez
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi 0378-2816 Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1303-4375  
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi 1302-633X  
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-1732  
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim 1302-4221  
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi    
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2148-5356  
İstanbul Yerbilimleri Dergisi İstanbul Yerbilimleri Dergisi 1012-3741  
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1308-0539  
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü 1300-2341 Yılda altı kez
İş ve İnsan Dergisi İş ve İnsan Dergisi 2148-5801 Yılda iki kez
İşçi Gücü Dergisi Tüm Taşıma İşçileri Sendikası   Düzensiz
İtü Dergisi İstanbul Teknik Üniversitesi, 1307-1645 Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım
İYİ KİTAP: Aylık Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Dergisi Tudem Eğitim Hizmetleri, 1308-8866 Ayda bir kez
İzmir Barosu Dergisi İzmir Barosu 1305-757X Yılda üç kez
İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi 2148-4589 Yılda üç kez
İzodergi İZODER 2458-8008 Yılda altı kez
JOBEPS Turgut Özal Üniversitesi 2146-2240 Yılda iki kez
Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences 1309-5471 Yılda dört kez
Journal of Applied Mathematics Hindawi Publishing Corporation 1110-757X  
Journal of Balkan Libraries Union Journal of Balkan Libraries Union 2148-9823  
Journal of Biomedicine and Biotechnology Hindawi    
Journal of Broadcasting and Electronic Media Taylor&Francis 1550-6878 Yılda dört kez
Journal of Business Economics and Finance Journal of Business Economics and Finance 2146-7943  
Journal of Business Research Elsevier 0148-2963  
Journal of Clinical Psychology in Medical Settings Springer 1068-9583 Yılda dört kez
Journal of Coastal Research CERF 1551-5036 Ayda iki kez
Journal of Community Health Springer 1573-3610 Yılda altı kez
Journal of Computer and Education Research Journal of Computer and Education Research 2148-2896 Yılda iki kez
Journal of Cyprus Studies EMU Press   Yılda iki kez
Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries SESRIC   Yılda iki kez
Journal of Economics Finance and Accounting Journal of Economics Finance and Accounting 2148-6697  
Journal of Education in Science, Environment and Health Journal of Education in Science, Environment and Health    
Journal of Electroanalytical Chemistry Elsevier 1572-6657  
Journal of ETA Maritime Science Journal of ETA Maritime Science 2147-2955  
Journal of Food Products Marketing Taylor&Francis 1540-4102 Yılda altı kez
Journal of Fusion Energy Springer 1572-9591 Yılda altı kez
Journal of Health and Social Behavior SAGE    
Journal Of Internatıonal Relations and Development   1581-1980 Yılda dört kez
Journal of Internatıonal Trade and Dıplomacy,The T.C. Ekonomi Bakanlığı   Yılda iki kez
Journal of Life Economics Journal of Life Economics    
Journal of Management Internatıonal Review Springer 1861-8901  
Journal of Management Marketing and Logistics Journal of Management Marketing and Logistics 2148-6670  
Journal of Materials Processing Technology Elsevier 0924-0136  
Journal of Medical Systems Springer 1573-689X Ayda bir kez
Journal of Military and Information Science Journal of Military and Information Science 2148-3124  
Journal of Modern Turkish Studıes Ankara Üniversitesi 1304-8015 Yılda dört kez
Journal of Molecular Modeling Springer 0948-5023  
Journal of Mood Dısorders Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Şubesi Yayını   Yılda dört kez
Journal of Pediatric Sciences Journal of Pediatric Sciences 1309-1247  
Journal of Population Economics Springer  1432-1475  
Journal of Social Services Research Taylor&Francis 1540-7314  
Journal of Social Studies Education Research Journal of Social Studies Education Research 1309-9108  
Journal of Structural Engineering ASCE 1943-541X Ayda bir kez
Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry 2149-0120  
Journal of Theory and Practıce In Educatıon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Journal of Yaşar University Journal of Yaşar University 1305-970X  
Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi    
Kadın Araştırmaları Dergisi Kadın Araştırmaları Dergisi 1300-7807  
Kadınlarla Mor Bülten     Yılda iki kez
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1309-4289  
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-8177  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences 1309-1751  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences 1309-1743  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2146-5908 Yılda iki kez
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2146-5908  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1304-8120  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1303-6610  
Kaktüs Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
Kalkınma Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.   Yılda üç kez
Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi Kamu İşletmeleri ve İşverenleri Sendikası   Düzensiz
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi  2146-7277 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Kara Harp Okulu 2148-4995 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi 2148-1776  
Karadeniz Araştırmaları Karadeniz Araştırmaları 1304-6918  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-081X Yılda iki kez
Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences    
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2147-6012  
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, 1309-4181 Yılda iki kez
Katı Atık ve Çevre Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi   Yılda dört kez
Kaynak Elektrik Dergisi   1304-6004 Ayda bir kez
KFG Working Papers Freie Universität Berlin    
Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi 2146-5304  
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Kilikya Felsefe Dergisi Kilikya Felsefe Dergisi 2148-9327  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1309-3762 Yılda iki kez
Knowledge Management Research & Practice   1477-8246  
Köprü: Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Kültür ve Sanat Dergisi Trakya Üniversitesi    Yılda dört kez
Ktü Dergi Karadeniz Ktü Dergi Karadeniz 1308-6200  
Lasers, Optics & Photonics OMICS International    
Laü Sosyal Bilimler Dergisi Laü Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8169  
Lıtera Lıtera 1304-0057  
Littera     Yılda iki kez
Lovotics OMICS International 2090-9888  
M.Ü Öneri Dergisi M.Ü Öneri Dergisi   Yılda iki kez
Madencilik Bülteni  TMMOB   Yılda dört kez
Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Genel Müdürlüğü 1304-334X Yılda iki kez
Made in Turkey Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı 1303-278X  
MakinaTek Bilişim Yayıncılık ve Fuarcılık 1303-4790 Ayda bir kez
Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi     Yılda dört kez
Mali Çözüm     İki ayda bir
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 1304-0251  
Maliye Dergisi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. 1300-3623 Yılda iki kez
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi 1309-6087  
Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Coğrafya Dergisi 2147-7825 Yılda iki kez
Marmara Dental Journal Marmara Dental Journal 2147-7957  
Marmara İletişim Dergisi Marmara İletişim Dergisi 1300-4050  
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 2146-6017  
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2148-6743 Yılda iki kez
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi 1301-1359  
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2146-5150  
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-7262 Yılda iki kez
Marmara'nın Sesi Marmara'nın Sesi 1300-4042  
Mathematıcal & Computatıonal Applıcatıons Association For Scientific Research   Yılda üç kez
Meclis Bülteni TBMM 2146-7730 Ayda bir kez
Meclis Özel   2147-8112 Ayda bir kez
Medicinal Chemistry OMICS International 2161-0444  
Medikal Teknik    1301-0034  
Mediterranean Journal of Mathematics Springer 1660-5454  
Mediterranean Politics Taylor&Francis 1743-9418  
Mediterráneo/Mediterraneo Mediterráneo/Mediterraneo 1307-5799  
Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1309-6915 Yılda dört kez.
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Melikşah Üniversitesi 2147-2920 Yılda iki kez
Membrane Science & Technology Membrane Science & Technology OMICS International 2155-9589  
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2149-0856 Yılda iki kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1306-7850 Yılda üç kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1306-7850  
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1308-0830 Yılda üç kez
Metal Dünyası   1305-3701  
Metalurji TMMOB   İki ayda bir
Microelectronics and Reliability Elsevier 0026-2714  
MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 1304-5432  
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1308-0385 Yılda iki kez
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Milli Eğitim Bakanlığı, 1302-5600 Yılda dört kez
Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi    
Milli Folklör Geleneksel Yayıncılık 2146-8087 Yılda üç kez
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi 2148-0478  
Mimarlık Dergisi Mimarlar Odası 1300-4212 Ayda bir kez
Modern Chemistry & Applications OMICS International 2329-6798  
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1304-8015 Yılda dört kez
Molecular Imaging & Dynamics OMICS International 2155-9937  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1308-3740  
Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-429X Yılda dört kez
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1308-7185  
Mülkiye Dergisi Mülkiye Dergisi 1305-9971  
Müze Dergi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı   Yılda dört kez
Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2146-5894  
Natural Products Chemistry & Research OMICS International 2329-6836  
Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı 2148-4651  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-782X Yılda iki kez
New Medit CIHEAM 1120-6403  
NG Dergi Nafi Güral Yatırım A.Ş.   Yılda 4 kez
Niğde Üniversitesi İibf Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-4216 Yılda iki kez
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4216 Yılda üç kez
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Niğde Üniversitesi  2147-012X Yılda iki kez
Nüfus Bilim Dergisi Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 0259-6334  
Odtü Mimarlık Fakültesi Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 0258-5316 Yılda iki kez
Odtü Gelişme Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi    Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-302X Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine 1309-5129  
Open Economies Review Springer 1573-708X  
Open J-Gate 3834 Adet İngilizce Açık Erişimli Dergiye Tam Metin Olarak Erişim Sağlar.    
Optics and Lasers in Engineering Elsevier  0143-8166 Ayda bir kez
Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 2147-6403  
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ordu Üniversitesi 2146-6459 Yılda iki kez
Organic Chemistry: Current Research OMICS International 2161-0401  
Osmanlı Araştırmaları İsam (İslam Araştırmaları Merkezi)   Yılda iki kez
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Osmanlı Bilimi Araştırmaları 1303-3123  
Otoban Dergisi OYDER    Ayda bir
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-0085  
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi 2147-5881  
Parlamento Dergisi Türk Parlamenterler Birliği 1305-533X Ayda bir
Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
PCI Journal PCI   Yılda üç kez
Persee Persee, Fen ve Sosyal Bilimler Dergileri Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Bir Programdır.    
Physica A, Statistical Mechanics and its Applications Elsevier 0378-4371  
Physical Chemistry & Biophysics OMICS International 2161-0398  
Physiobiochemical Metabolism Hybrid  Sci Technol 2324-8793  
Pivolka Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü   Düzensiz
Polymer Elsevier 0032-3861  
Problems and Perspectives in Management Business Perspectives   Yılda dört kez
Procedia - Social and Behavioral Sciences Elsevier 1877-0428  
Promet Traffic & Transportation Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 1848-4069 Yılda altı kez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1309-0674  
Psikoloji Çalışmaları Dergisi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 1304-4680 Yılda iki kez
Regional and Sectoral Economic Studies Euro-American Association of Economic Development Studies 1578-4460  
Reports on Progress in Physics IOP Science    
Research and Development OMICS International    
Research Journal of Business and Management Research Journal of Business and Management    
Revel Nice Nice Üniversitesi Farklı bilimsel dergilerin toplandığı arayüz.  
Review of Armenian Studies The Institute for Armenian Research   Yılda bir kez
Revues Org Farklı Alanlarda Yayımlanan Elektronik Dergilerin Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Program.    
Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2148-9599  
Sakarya İktisat Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-1126 Yılda dört kez
Sakarya University Journal of Education Sakarya University  2146-7455  
Sakarya Ünıversıtesı Eğıtım Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Yılda iki kez
Sakarya Ünıversıtesı İlahıyat Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi    
Sakarya Üniversitesi Akademık İncelemeler Dergısı Sakarya Üniversitesi 1306-7885  
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Düzensiz
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-835X Yılda üç kez
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Sakarya Üniversitesi 1306-7885 Yılda üç kez
Sanat - Tasarım Dergisi Sanat - Tasarım Dergisi 1309-2235  
Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080  
Santigrat Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. .   Düzensiz
Sayıştay Dergisi Sayıştay 1300-1981 Yılda dört kez.
SDU International Journal of Educational Studies SDU International Journal of Educational Studies 2148-9068 Yılda iki kez
Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1308-2698 Yılda iki kez.
Sektörden Haberler Bülteni Türkiye Madenciler Derneği   Yılda beş kez
Selçuk İletişim Dergisi Selçuk Üniversitesi   Yılda iki kez.
Selcuk Journal of Applied Mathematics Selçuk Üniversitesi 1302-7980 Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 1303-8125 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  1300-4921 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü 2147-9364 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2147-9364 Yılda dört kez
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi 1302-4191  
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Selçuk Üniversitesi 2148-3043 Yılda iki kez.
Seramik Türkiye Türkiye Seramik Federasyonu 1304 - 6578 Yılda üç kez
Serbest Mimar TSMD Mimarlık Merkezi 1308-9498 Yılda dört kez
Sermaye Piyasasında Gündem Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1304-8155 Ayda bir kez
Sıgma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisidir. 1304-7191 Yılda dört kez.
Siyasal Bilimler Dergisi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6926 Yılda iki kez
Sivil Havacılar TÜSHAD   Yılda dört kez
Skylıfe Türk Hava Yolları Yayınıdır.   Ayda bir kez
Social Indicators Research Springer 1573-0921  
SOLFASOL Ankara'nın Gayriresmi Gazetesi   1301-8655 Ayda bir kez
Soil Dynamics and Earthquake Engineering Elsevier  0267-7261  
Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi 1307-542X  
Sosyal Güvenlik Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu 2146-4839 Yılda iki kez
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2148-9424  
Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı 1304-0103  
Sosyoekonomi Sosyoekonomi 1305-5577  
Sosyoloji Dergisi Sosyoloji Dergisi 2148-9165  
South East Europe Review For Labour and Social Affairs Nomos Verlag 1435-2869 Yılda dört kez
State Instıtute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey Türkiye İstatistik Kururumu Yayınıdır.    
Statistics & Probability Letters Elsevier 0167-7152  
Stock & Forex Trading OMICS International 2168-9458  
Structural Safety Elsevier 0167-4730  
Studies in Educational Evaluation Elsevier 0191-491X Yılda dört kez
Studies in Social and Political Thought University of Sussex    
Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research 1308-416X  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9435  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2146-7129 Yılda iki kez
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi 1301-0603  
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications SIGMA    
Şarkiyat Mecmuası Şarkiyat Mecmuası 1307-5020  
TAİ'nin Sesi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.  1301-6075 Yılda iki kez
Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınıdır. 1300-7580 Yılda dört kez
Tarih Dergisi Tarih Dergisi 1015-1818  
Tarih Okulu Dergisi Tarih Okulu Dergisi 2148-4260  
Task Quarterly   1428-6394 Yılda dört kez
Tc Hayat Tece Dekor A.Ş   Yılda iki kez
Tehnicki vjesnik / Technical Gazette Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 1848-6339 Ayda iki kez
Tekgıda-İş Dergisi Tekgıda-İş Sendikası   Düzensiz
Teknik Dergi Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası   Yılda dört kez
Teksif Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Tekstil ve Mühendis Tekstil ve Mühendis 2147-0510  
Telecommunications System & Management OMICS International 2167-0919  
Tesam Akademi Hakemli Dergisi Tesam Akademi Hakemli Dergisi 2148-2462  
Tes-İş Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın Eğitim ve Kültür Yayın Organıdır. 1301-4714 Yılda dört kez
Textile Science & Engineering OMICS International 2165-8064  
The International Journal of Human, Community & Technology The International Journal of Human, Community & Technology 2148-1148  
The International Journal of Research in Teacher Education The International Journal of Research in Teacher Education 1308 - 951X  
The Middle East     Ayda bir kez
The Scientific World Journal Hindawi Publishing Corporation 1537-744X  
The Turkısh Yearbook of Internatıonal Relations Ankara Üniversitesi  0544-1943 Yılda bir kez
The World Today Chatham House    
Thermochimica Acta Elsevier 0040-6031  
Thermodynamics & Catalysis OMICS International 2157-7544  
TİKA - Avrasya Bülteni ve Avrasya Etüdleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tarafından Yayımlanır. 1300-1604 Yılda iki kez
TNB Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741 Yılda iki kez
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology Sakarya Üniversitesi Yayınıdır. 2146-7242 Yılda dört kez
Touraj   1302-5759 Yılda iki kez
Tourism Georaphies Taylor&Francis 1470-1340 Düzensiz
Tourism & Hospitality Tourism & Hospitality OMICS International 2167-0269  
Tourism Research & Hospitality Hybrid  Tourism Research & Hospitality Hybrid  Sci Technol 2324-8807  
Trakya University Journal of Engineering Sciences Trakya University 2147-0308 Yılda iki kez
Trakya University Journal of Natural Sciences Trakya University 2147-0294  
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Trakya Üniversitesi  2147-1371 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal Trakya Üniversitesi  2146-3123  
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi 1309-7660  
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi  2146-071X  
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Trakya Üniversitesi  1305-7766 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Trakya Üniversitesi 1305-7766 Yılda iki kez
TripleC TripleC 1726-670X Yılda iki kez
TTEM - Technics Technologies Education Management TTEM 1986-809X  
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2147-1614 Yılda iki kez
Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science    
Turizmoloji Dergisi Turizmoloji Dergisi    
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Tübitak 1300-0110 Yılda altı kez
Turkish Journal of Biology Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6092 Yılda altı kez
Turkish Journal of Botany Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6106 Yılda altı kez
Turkish Journal of Chemistry Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6130 Yılda altı kez
Turkish Journal of Earth Sciences Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-619X Yılda altı kez
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Tübitak 1303-6203  
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences Tübitak 1303-6157 Yılda üç kez
Turkish Journal of Mathematics Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınıdır. 1303-6149 Yılda altı kez
Turkish Journal of Physics Tübitak 1303-6122 Yılda üç kez
Turkish Journal of Scientific Reviews Nobel Yayınıdır.   Yılda iki kez
Turkish Polıcy Quarterly (Tpq) Kadir Has Üniversitesi Yayınıdır.   Yılda dört kez
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 1309-4653  
Tüba-Ar Türkiye Bilimler Akademisi   Yılda bir kez
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi    
Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi 1308 - 4941 Yılda dört kez
Türk Biyokimya Dergisi Türk Biokimya Derneği 1303-8290 Yılda dört kez
Türk Dili Türk Dil Kurumu 1300-2155 Ayda bir kez
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1015-2091  
TürkDöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği   Yılda dört kez
Türk Harb-İş Dergisi Harb-İş Sendikası   Düzensiz
Türk İdare Dergisi İçişleri Bakanlığı   Yılda iki kez
Türk İktisat Tarihi Yıllığı Türk İktisat Tarihi Yıllığı 1300-0764  
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınıdır. 2147-9682 Yılda dört kez
Türk Pediatri Arşivi Türk Pediatri Arşivi 1306-0015  
Türk Psikiyatri Dergisi Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği 1300-2163  
Türk Sineması Araştırmaları      
Türk Tarih Eğitimi Dergisi Türk Tarıh Eğıtımı Dergısı 2147-4516  
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1302-6011  
Türkıyat Mecmuası Türkıyat Mecmuası 0085-7432  
Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi 1307-8631  
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi Türk Bilişim Derneği Yayınıdır.   Ayda bir kez
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Milli Kütüphane Hizmetidir.    
Türkiye Noterler Birliği Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741  
Türklük Bilimi Araştırmaları Türklük Bilimi Araştırmaları    
Türkmetal Dergisi Türk Metal Sendikası   Ayda bir kez
TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu Yayınıdır.   Yılda altı kez
TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1759  
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 2148-4155  
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi   Yılda iki kez
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-33-94 Yılda iki kez
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi 1309-596X  
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Uluslararası Antalya Üniversitesi   Yılda iki kez
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1961  
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi   Yılda iki kez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1307-9832  
Uluslararası Suçlar ve Tarih Avrasya İncelemeri Merkezi 1306-9136 Yılda bir kez
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi 2147-0146  
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınıdır. 2147-9194 Yılda üç kez
Unesco - Socıal and Human Scıences Documentatıon Centre (Shs/Dc) Unesco   Düzensiz
Usak University Journal of Material Sciences Usak University Journal of Material Sciences 2147-2785  
Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2148-4228 Yılda iki kez
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1308-738X  
UTED Dergi: Aylık Havacılık Dergisi Uçak Teknisyenleri Derneği   Ayda bir kez
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Uyuşmazlık Mahkemesi 2147-8376 Yılda iki kez
Vakıflar Dergisi Vakıflar Dergisi 1011-7474  
Vitamins & Minerals OMICS International 2376-1318  
Voyager: Gezi Seyahat Dergisi     Ayda bir kez
World Health Statistics Annual (Whosıs) World Health Organization   Düzensiz
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1304-9720  
Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 2147-544X Yılda iki kez
Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi 2148-5496  
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2146-1333 Yılda iki kez
Yasama Dergisi Yasama Derneği   Düzensiz
Yerel Kimlik Çekül Vakfı   Üç ayda bir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal 2148-4570  
Yıldızlar Yıldız Teknik Üniversitesi   Yılda dört kez
Yönetim Bilimleri Dergisi Yönetim Bilimleri Dergisi 2147-9771  
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2148-029X Yılda üç kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-2020  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1300-5413 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1302-6879 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1308-7584  
Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne 1339-3886  
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2598 [title_tr] => Ücretsiz E-Dergiler [title_en] => Free E-Journals [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
DERGİ ADLARI BİBLİYOGRAFİK DETAYLAR ISSN NUMARASI YAYIN SIKLIĞI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1303-0493  Yılda iki kez
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-3064 Yılda iki kez
Accounting & Marketing OMICS International  2168-9601  
Adalet Dergisi T.C.Adalet Bakanlığı   Yılda üç kez
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-7363 Yılda iki kez
Advanced Chemical Engineering OMICS International  2090-4568  
Advances in Automobile Engineering OMICS International  2167-7670  
Advances in Robotics & Automation OMICS International  2168-9695  
Aeronautics & Aerospace Engineering OMICS International  2168-9792  
African Journal of Business Management Academic Journals 1993-8233  
Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 1301-8620 Yılda iki kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2149-3367 Yılda üç kez
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1302-1966  
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi   1302-1265 Yılda iki kez
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi   Yılda üç kez
Aile ve Toplum Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü    
Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi Academic Journal of Information Technology 1309-1581 Yılda dört kez
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 1694-528X Yılda dört kez
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES) Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2147-4575 Yılda üç kez 
Akademik İncelemeler Dergisi Akademik İncelemeler Dergisi    
Akademik Kaynak Akademik Kaynak  2147-9585  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2148-2292

Yılda üç kez

Akdeniz İletişim Dergisi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 1304-3846 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Akdeniz Üniversitesi 2146-4212 Yılda iki kez
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1302-9975 Yılda iki kez
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Aksaray Üniversitesi 1308-7525 Yılda iki kez
Alternatif Politika Alternatif Politika 1309-0593 Yılda üç kez 
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2146-7811  
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi 2147-7256 Yılda iki kez
Amme İdaresi Dergisi TODAİE 1300-1795 Yılda dört kez
Amargi Dergi Amargi Dergi    
Ana Dili Eğitimi Dergisi Ana Dili Eğitimi Dergisi 2147-6020 Yılda dört kez
Anadolu Araştırmaları Dergisi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
Anadolu Journal of Educatıonal Sciences (Ajesı) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri 2146-4014 Yılda iki kez
Anadolu Psikiyatri Dergisi   1302-6631 Yılda dört kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0205 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler Anadolu Üniversitesi 2146-0191 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu Üniversitesi 2146-0213 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2146-9059 Yılda iki kez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0876 Yılda dört kez
Analytical & Bioanalytical Techniques OMICS International  2155-9872  
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1300-4220  
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Anayasa Mahkemesi Yayınları 1300-9729 Yılda bir kez
Anayasa Yargısı Anayasa Mahkemesi Yayınları   Yılda bir kez
Ankara Araştırmaları Dergisi Vekam 2147-8724 Yılda iki kez
Ankara Bar Review Ankara Barosu 1308-0636 Yılda iki kez
Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu 1300-9885 Yılda dört kez
Ankara The Best Dijimecmua   Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1301-3718 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1301-1308 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi 1303-7900 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi Ankara Üniversitesi 1301-7241 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1309-1034 Yılda dört kez
Ankara Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1300-1523 Yılda iki kez
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 1303-5290 Yılda iki kez
ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3584 Yılda iki kez
Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul  0578-9745  
Applied Matematics Letters Elsevier    
Applied Mechanical Engineering OMICS International  2168-9873  
Applied Research on English Language University of Isfahan 2322-5343 Yılda iki kez
Arab Journal of Information Technology Zarqa  University   Yılda bir kez
Arabian Journal of Business and Management Review Arabian Journal of Business and Management Review    
Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi ATED 2146-5711 Yılda iki kez
Architectural Engineering Technology OMICS International  2168-9717  
Archive of Applied Mechanics Springer 1432-0681  
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ACRM    
Ariadne Universty of Bath Library 1361-3200 Düzensiz
Arka Pencere     Haftalık
Arka Plan     Ayda bir kez
Arkitekt Mimarlar Odası   Düzensiz
ARPN Journal of Systems and Software ARPN Publishers 2222-9833  
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi    
Art-Sanat Art-Sanat 2148-3542  
Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi   Yılda iki kez
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Çoruh Üniversitesi 2146-698X Yılda iki kez
Asia Europe Journal Springer 1612-1031  
Asia Minor Studies AMS 2148-9858 Yılda iki kez
Asian Social Science Canadian Center of Science and Education 1911-2025  
Aselsan Dergisi Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş 1300-2473 Yılda iki kez
Asos Journal The Journal of Academic Social Science 2148-2489 Yılda dört kere
Asya Öğretim Dergisi Asian Journal of Instruction 2148-2659 Yılda iki kez
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1011-727X Yılda üç kez
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi 1300-8943  
Atatürk Dergisi Atatürk Dergisi 1302-7549  
Atatürk İletişim Dergisi Atatürk İletişim Dergisi 2146-1538 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Atatürk Üniversitesi    
Atatürk Ünıversıtesı Kazım Karabekır Eğıtım Fakültesı Dergısı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-3241  
Atatürk Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-4990  
Atatürk Ünıversıtesı Türkıyat Araştırmaları Enstıtüsü Dergısı Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1300-9052  
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 1300-9206 Yılda iki kez
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1302-2938  
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300 4646 Yılda dört kez
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389  
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1304-4990 Düzensiz
Atatürk Yolu Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1303-5290 Yılda iki kez
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-6181 Yılda iki kez
Automatic Control and Computer Sciences Springer 1558-108X Düzensiz
Automatic Control of Physiological State and Function OMICS International 2090-5092  
Avrasya İncelemeleri Dergisi Avrasya İncelemeleri Dergisi 2147-7469  
Avrasya Strateji Çankırı Karatekin Üniversitesi 2147-1142 Yılda iki kez
Avrasya Terim Dergisi Avrasya Terim Dergisi 2147-7507  
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Kars Kafkas Üniversitesi 2147-2610 Yılda iki kez
Ayın Tarihi Byegm 2146-6181 Ayda bir kez
Ayrıntı Dergi   2148-1474 Yılda altı kez
A/Z Dergisi-İTÜ Journal of Faculty of Architecture İTÜ 1302-8324 Yılda iki kez
 B Kapısı      
Bağımlılık Dergisi Ümran Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.   Yılda üç kez
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Bahçeşehir Üniversitesi 2148-3701 Yılda altı kez
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-7985 Yılda iki kez
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1307-6086  
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Balıkesir Üniversitesi 1301-5265 Yılda iki kez
Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering BAJECE 2147-284X  
Balkan Journal of Geometry and its Applications Balkan Socıety of Geometers 1843-2875 Yılda iki kez
Balkan Journal of Social Sciences Namık Kemal Üniversitesi  2146-8494 Yılda iki kez
Bankacılar (Türkiye Bankalar Birliği) Türkiye Bankalar Birliği 1307-8631 Yılda dört kez
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi 1303-8281 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bartın Üniversitesi 1308-7177 Yılda iki kez
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Bartın Üniversitesi 2148-2497 Yılda iki kez
Basic and Clinical Sciences Basic and Clinical Sciences 1309-5102  
Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi 1303-4979  
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt Üniversitesi 1307-1076 Yılda iki kez
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1307-5705 Yılda iki kez
Belgi Pamukkale Üniversitesi 2146-4456 Yılda iki kez
Belleten Türk Tarih Kurumu 0041-4255 Yılda üç kez
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1307-3818 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1307-5063 Yılda iki kez
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi Beykent Üniversitesi 1307-6108 Yılda iki kez
Beytulhikme An International Journal of Philosophy Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1303-8303  
Bırıtısh Dental Journal Nature Publishing Group 1301-0549 Ayda iki kez
Bilge Dergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 1300-283X Yılda iki kez
Bilge Strateji   1309-212x Yılda iki kez
Bilgi Dergisi Değişim Yayınları 1302-1761 Yılda iki kez
Bilgi Dünyası Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 2148-354X Yılda iki kez
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Genel Sekreterliği 1308-3937 Yılda iki kez
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi 2148-8975  
Bilig Ahmet Yesevi Üniversitesi 1301-0549 Yılda dört kez
Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi 1013-1388 Yılda dört kez
Bilim Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü 1303-3123 Yılda iki kez
Bilimname: Düşünce Platformu İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı 1304-1878 Yılda iki kez
Bilişim Dergisi /TBD Türkiye Bilişim Derneği   Ayda bir kez
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği 2146-9490 Yılda üç kez
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bingöl Üniversitesi 1309-6672 Yılda iki kez
Biochips & Tissue Chips OMICS International  2153-0777  
Bioenergetics OMICS International  2167-7662  
Bioengineering & Biomedical Science OMICS International  2155-9538  
Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering OMICS International  1662-100X  
Biomusical Engineering OMICS International  2090-2719  
Bioprocessing & Biotechniques OMICS International  2155-9821  
Biosensors & Bioelectronics OMICS International  2155-6210  
Biosensors Journal OMICS International  2090-4967  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi BİLSAM Yayıncılık 2148-2071 Yılda iki kez
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology Bitlis Eren University Journal of Science and Technology    
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi    
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi 2147-5962 Yılda iki kez
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-9583  
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Boğaziçi Üniversitesi     
Borajet Magazine     Aylık
Bt Haber Bt Haber Yayıncılık   Ayda dört kez
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi IFOAM 1302-5554 Ayda iki kez
Business and Economics Journal OMICS International 2151-6219  
Business and Economics Research Journal   1309-2448 Yılda dört kez
Business and Financial Affairs OMICS International  2167-0234  
Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamic Economics Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamıc Economıcs    
Bütün Dünya Başkent Üniversitesi 1301-7608 Ayda bir kez
Cankaya University Journal of Arts and Sciences Cankaya University Journal of Arts and Sciences 1304-7442  
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 1309-6761  
Cankaya University Journal of Law Cankaya University Journal of Law 1309-677X  
Cankaya University Journal of Science and Engineering Cankaya University Journal of Science and Engineering 1309-6788  
Cedrus Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 2147-8058 Yılda bir kez
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1305-1301X  
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-0064  
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2146-2844  
Central Asia-Caucasus Analyst Central Asia-Caucasus Analyst    
Central Asian Survey Taylor&Francis 1465-3354 Ayda üç kez
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi    
Chemical Engineering & Process Technology Chemical Engineering & Process Technology 2157-7048  
Chemical Sciences Journal OMICS International  2150-3494  
Chromatography & Separation Techniques OMICS International  2157-7064  
CineBelge TÜRKVAK Kültür Yayınları   Yılda dört kez
CINEJ Cinema Journal Pittsburg University 2158-8724 Yılda iki kez
Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Sosyal Bilimler Topluluğu 1304-9119 Yılda üç kez
Civil & Environmental Engineering OMICS International  2165-784X  
Coğrafi Bilimler Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 1308-9765  
Coğrafya Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi    
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Elsevier 0927-7765  
Communications in Algebra Taylor & Francis 1532-4125  
Communications in Statistics-Theory and Methods Taylor & Francis 1532-415X Ayda iki kez
Complex Variables and Elliptic Equations Taylor & Francis 1747-6941  
Computational Materials Science Elsevier 0927-0256  
Computer Engineering & Information Technology Hybrid  Sci Technol  2324-9307  
Computer Networks Elsevier 1389-1286  
Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ) AIRCC 2231 - 329X Yılda altı kez
Computer Standards & Interfaces Elsevier 0920-5489  
Computers & Education Elsevier 0360-1315  
Computers in Human Behavior Elsevier 0747-5632  
Computers and Mathematics with Applications Elsevier 0898-1221  
Computers & Structures Elsevier  0045-7949  
Computing and Informatics Computing and Informatics 1335-9150 Yılda altı kez
Contemporary Educational Technology Contemporary Educational Technology 1309-517X Yılda dört kez
Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ) Akdeniz Üniversitesi 2146-4200 Yılda iki kez
Cumhuriyet Earth Sciences Journal Cumhuriyet Earth Sciences Journal 1016-7625  
Cumhuriyet International Journal of Education Cumhuriyet International Journal of Education 2147-1606  
Cumhuriyet Science Journal Cumhuriyet Science Journal 1300-1949  
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-1279 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi 1301-1197 Yılda iki kez
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  1303-0329 Yılda iki kez
Current Research in Social Psychology Iowa Üniversitesi 1088-7423 Düzensiz
Current Research in Social Sciences Aizonia Publishing 2149-1488 Yılda üç kez
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 1300-0756 Yılda iki kez
Çağdaş Yerel Yönetimler Todaie 1303-0329 Yılda dört kez
Çalışma Dünyası Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   Yılda dört kez
Çalışma İlişkileri Dergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 2146-7854 Yılda iki kez
Çalışma ve Toplum DİSK/Birleşik Metal 1305-2837 Yılda dört kez
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı    
Çankaya Unıversıty Journal of Humanities and Socıal Sciences Çankaya Üniversitesi 1309-6761 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Law Çankaya Üniversitesi 1303-0329 Yılda iki kez
Çankaya University Journal of Science and Engineering Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1309-6788 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-5549 Yılda iki kez
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-3738 Yılda iki kez
Çelik Dergisi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 2146-2143 Ayda bir kez
Çevre ve İnsan T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı 1302-0145 Yılda altı kez
Çimse-İş Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  1302-9967 Yılda iki kez
Çukurova Ünıversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çukurova Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-8880  
Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 1300-3755  
Defense Management OMICS International  2167-0374  
Demiryol- İş Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası   Yılda dört kez
Dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2148-0494 Yılda iki kez
Derim Derim 1300-3496  
Design Magazıne Designe Magazine 1814-7240 Düzensiz
Designophy Designophy   Düzensiz
Dış Ticaret Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş   Düzensiz
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi   Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-6219 Yılda iki kez
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi 1305-0060 Yılda iki kez
Dil Araştırmaları Avrasya Yazarlar Birliği 1307-7821 Yılda iki kez
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dil ve Edebiyat Araştırmaları 1308-5069  
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği 2146-6971 Yılda dört kez
Dilbilim Dilbilim  0255-674X  
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 1303-9199  
Diplomat   1305-1849 Ayda bir kez
Discrete Dynamics in Nature and Society Hindawi Publishing Corporation 1607-887X  
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Bilim ve Sanat Vakfı 1309-6834 Yılda iki kez
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı 1308-6553 Yılda iki kez
Divan Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi Gümrük Muayene Memurları Derneği   Yılda dört kez
Diyalektolog Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2146 - 4219 Yılda iki kez
Diyalog Avrasya / Da Dergisi Diyalog Avrasya Platformu 1302-0145 Yılda dört kez
D-Lib Magazine Corporation For National Research Initiatives 1082-9873 Yılda altı kez
DOAJ Directory of Open Access Journals Açık Erişim Dergileri Yer Almaktadır.    
Doğu Araştırmaları  Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 1307-6256 Yılda iki kez
Doğu Coğrafya Dergısı Doğu Coğrafya Dergısı 1302-7956  
Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 1307-6248  
Doğuş Üniversitesi Dergisi Doğuş Üniversitesi 1308-6979 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 1308-8971  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1302-5147 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü   Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1307-9840  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6963 Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1302-504X Yılda iki kez
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-0027  
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1302-9304 Yılda üç kez
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-0911 Yılda dört kez
Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2149-0872  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1302-1842 Yılda üç kez
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2148-2446  
Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 2147-3455  
Economic Development and Cultural Change   0013-0079  
Econometric Journal Royal Economic Society, 1368-423X Düzensiz
Economics Letters Elsevier 0165-1765  
E-Dil

Dokuz Eylül Üniversitesi. Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2148-3558 Yılda iki kez
Ege Akademik Bakış Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1303-099X Yılda dört kez
Ege University Journal of The Faculty of Science Ege University, Faculty of Science 0254-5527  
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1300-5715  
Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi 1307-4474  
Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi 1300-8889  
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği   Yılda iki kez
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi Sakarya Üniversitesi 1309-5099 Yılda dört kez
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2147-1908  
Eğitim ve Denetim Dergisi Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Temsen) Yayını, 1304-4672 Düzensiz
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Eğitim Bir-Sen 1309-8659 Yılda iki kez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 2146-9199 Yılda dört kez
Eğitim ve Toplum Dergisi Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası 2147-0928 Yılda üç kez
Eğitimde Kuram ve Uygulama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Anı Yayıncılık 2148-2624 Yılda üç kez
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1309-6575  
Eğitimin Sesi Dergisi Türk Eğitim-Sen Sendikası Yayını   Ayda bir kez
Eğitişim Dergisi Eğitişim 1307 - 1785 Yılda dört kez
E-International Journal of Educational Research E-International Journal of Educational Research 1309-6265 Yılda dört kez
EKEV Akademi Dergisi Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı 1301-6229 Yılda dört kez
Ekoloji Foundation For Enviromental Protection and Research (Fepr) 1300-1361 Yılda dört kez
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 1308-7215 Yılda iki kez
Ekonomi Bilimleri Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1309-8020 Yılda iki kez
Ekonomi-tek Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı 2146-6173 Yılda üç kez
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2146-9237 Yılda iki kez
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-3553 Yılda iki kez
Ekonomik Yaklaşım Ekonomik Yaklaşım Derneği 1300-1868 Yılda dört kez
Electrical & Electronic Systems OMICS International  2332-0796  
Electrical Engineering & Electronic Technology Hybrid  Sci Technol  2325-9833  
Elektrik Mühendisliği Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası 0013-5402 Yılda altı kez.
Electromagnetics Taylor&Francis  1532-527X Düzensiz
Electronic Design Electronic Design   Ayda bir kez
Electronic Journal of Vocational Colleges Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 2146-7684 Yılda iki kez
Electronic Transactions on Numerical Analysis Kent State University 1068-9613  
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi  Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu 2147-8503 Yılda iki kez
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 1309-7008 Yılda iki kez
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-0278 Yılda dört kez
E-LIS; The Open Archive For Library and Information Science      
EMAJ Emerging Markets Journal Pittsburg University 2158-8708 Yılda iki kez
Emek ve Toplum HAK-İŞ 2147-3668 Yılda üç kez
Emerging Markets Finance and Trade Taylor&Francis 1558-0938 Ayda iki kez
Emo Bilimsel Dergi Emo Bilimsel Dergi 1309-5501  
Endüstri Mühendisliği Tmmob Makina Mühendisleri Odası 1300-3410 Yılda dört kez
Energy Technology & Policy Taylor&Francis 2331-7000  Yılda bir kez
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects Taylor&Francis 1556-7230  Ayda iki kez
Engineering Science and Technology, an International Journal Karabuk University 2215-0986  
Enstitü Türk Demokrasi Vakfı   Düzensiz
Entrepreneurship & Organization Management OMICS International  2169-026X  
Environmental & Analytical Toxicology OMICS International  2161-0525  
Environmental Analytical Chemistry Environmental Analytical Chemistry    
Environmental Communication Taylor&Francis 1752-4040 Ayda üç kez
Environmental Politics Taylor&Francis 1743-8934  Ayda iki kez
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi  1308-3198  
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1300-1582 Ayda iki kez
Erdem Dergisi Erdem Dergisi 1010-867X  
Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat 2148-533X  
Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2147-9011  
Erzincan Ünıversitesi Fen Bilimleri Enstıtüsü Dergisi Erzıncan Ünıversıtesı Fen Bılımlerı Enstıtüsü Dergısı 1307-9085 Yılda iki kez
Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty 2148-7758  
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-6510 Yılda iki kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1306-6730 Yılda üç kez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Eurasian Journal of Anthropology University of Gaziantep Faculty of Arts and Sciences 1309-2326 Yılda iki kez
Eurasıan Journal of Business & Economics International Ataturk Alatoo University, 1694-5972 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Science Education 1306-3049 Yılda iki kez
Eurasian Journal of Soil Science (EJSS) Eurasıan Journal of Soıl Scıence (EJSS) 2147-4249  
Eurasian Journal of Educational Research Eurasian Journal of Educational Research 1302-597X  
Éurodit: Journals Université De Montréal,Université Laval, Université Du Québec Açık Erişim Dergi platformu  
European Journal of Research on Education International Association of Social Science Research 2147-6284 Yılda iki kez
European Journal of Development Research Taylor&Francis 1743-9728  
European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS) The Graduate School of Social Sciences, Fatih University 1307-6000 Yılda iki kez
European Journal of Operational Research Elsevier 0377-2217  
European Journal of Physics Educations Erciyes Üniversitesi 1309-7202 Yılda dört kez
European Journal of Science and Mathematics Education EJSME 2301-251X Yılda dört kez
European Journal of the History of Economic Thought Taylor&Francis 1469-5936  
Experimental Heat Transfer Taylor&Francis 1521-0480 Yılda altı kez
Expert Systems with Applications Elsevier 0957-4174  
Fashion Technology & Textile Engineering Sci Technol 2329-9568  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 2148-2217  
Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics 2147-3730 Yılda iki kez
FE Dergi Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 1309-128X Yılda iki kez
FEBS Journal Wiley 1742-4658  
Feminist Politika      
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1304-639X Yılda iki kez
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 1300-9702  
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Ekonomik Mali Yayınlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 1307-7112 Ayda bir kere
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1903-1123 Yılda iki kez
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1306-9535 Yılda iki kez
Fmr (Ankara Barosu Dergileri) Ankara Barosu 1302-9215 Yılda dört kez
Food Chemistry Elsevier 0308-8146  
Fotografya Fotografya Yayın Kurulu   Düzensiz
Free Full Text      
Frankofoni Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1016-4537 Yılda bir kez
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2147-3153 Yılda iki kez
Fuzzy Sets and Systems Elsevier 0165-0114  
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 1305-2411 Yılda iki kez
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1303-6556 Yılda iki kez
Galvaniz Dünyası Genel Galvanizciler Derneği   Yılda dört kez
Gastronomi - Otel Ekipmanları Yiyecek ve İçecek Boyut Yayın Grubu   Ayda iki kez
Gazi Akademik Bakış Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 1307-9778 Yılda iki kez
Gazete Çankaya Çankaya BELDE   Ayda bir kez
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi    
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1306-732X Yılda iki kez
Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1307-914X Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD) Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 2148-4090 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi Gazi Üniversitesi, Türkiye 1307-9697 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1301-9058 Yılda üç kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2147-1762 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1302-0013 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 1302-2024  
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 1304-4915 Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2147-9534 Yılda iki kez
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi Gazi Üniversitesi, 2147-4524 Yılda iki kez.
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi   Yılda dört kez
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi 1301-4838 Yılda iki kez
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1303-0094 Yılda dört kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2147-8422 Yılda iki kez
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gaziosman Paşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2148-2314  
Gençlik Araştırmaları Dergisi T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı 2147-8473 Yılda iki kez
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 1306-8946 Yılda iki kez
Global Economics OMICS International 2375-4389  
Global Journal of Technology and Optimization OMICS International  2229-8711  
Global Journal on Technology Academic World Education & Research Center 2147-5369 Yılda iki kez
Global Media Journal Turkish Edition Yeditepe Üniversitesi, Halka ilişkiler ve Tanıtım Bölümü 1309-7601 Yılda iki kez
Glycobiology OMICS International 2168-958X  
Government Information Quarterly Elsevier 0740-624X Ayda üç kez
Güç Aktarım Hareket Kontrol Dergisi   2148-0745 Ayda bir
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi 2148-5232 Yılda iki kez
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2146-538X  
Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies 2147-415X  
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2146-3301  
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1309-7423  
Gündem-Çankaya Üniversitesi Çankaya Üniversitesi, 1304-9836 Yılda altı kez
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi    
Güvenlik Bilimleri Dergisi Jandarma Okullar Komutanlığı 2147-2912 Yılda iki kez
Güvenlik Stratejileri Dergisi Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 1305-4740 Yılda iki kez
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1300-9206  
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi. 1303-5010 Ayda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi    
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1300-5340 Yılda dört kez
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2146-1708 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1309-6338 Yılda iki kez
Hacettepe Üniversitesi Journal of British Literature & Culture Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1303-684X  
Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies    
Harita Bülteni  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1300-3534 Yılda altı kez
Harp Mecmuası Byegm    
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1304-8139  
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi Hava Harp Okulu 1304-0448 Yılda iki kez
Hazar World     Ayda bir
Hein Online Tam Metin    
Hezarfen      
Hikmet Yurdu Dergisi Hikmet Yurdu 1308-6944 Yılda iki kez
History Studies Ondokuz Mayis University, Faculty of Education 1309-4688 Yılda üç kez
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1303-7757 Yılda iki kez
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1308-5107 Yılda iki kez
Hotel & Business Management OMICS International  2169-0286  
Hukuk Araştırmaları Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2146-0590 Yılda iki kez
Hukuk Gündemi Ankara Hukuk Barosu 1306-2867 Yılda iki kez
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 2146-0817 Yılda iki kez
Humanitas Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2147-088X Yılda iki kez
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters IEEE 1536-1225  
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering IEEE 1041-4347  
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques IEEE 0018-9480 Ayda bir kez
IEICE Electronics Express ELEX   Ayda iki kez
IEP Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood Freie Universität Berlin    
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2146-0574 Yılda dört kez
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 2147-5717 Yılda iki kez
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal  IIB 2146-5886 Yılda dört kez
Ilahiyat Studies: A journal on Islamic and Religious Studies Bursa İlahiyat Vakfı 1309-1719 Yılda iki kez
Industrial Engineering & Management OMICS International 2169-0316  
Information and Software Technology Elsevier    
Information Technology & Software Engineering OMICS International 2165- 7866  
Innovative Energy Policies OMICS International 2090-5009  
Inonu University International Journal of Social Sciences İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2147-0936 Yılda iki kez
Inonu University Journal of Educational Sciences Institute Inonu University Journal of Educational Sciences Institute    
Insurance: Mathematics and Economics Elsevier 0167-6687  
Integral Transforms and Special Functions Taylor&Francis 1476-8291  
Interactive Learning Environment Taylor&Francis 1744-5191 Yılda altı kez
International Electronic Journal of Environmental Education IEJEEGreen 2146-0329 Yılda iki kez
International Journal of Alanya Faculty of Business Akdeniz University Alanya Faculty of Business  1309-1522 Yılda üç kez
International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) İstanbul Aydın Üniversitesi 2146-0604 Yılda dört kez
International Journal of Informatics Technologies Internatıonal Journal of Informatıcs Technologıes 2147-0715  
International Journal of Mineral Resources Engineering University of Alaska Fairbanks, Usa 1754-8918 Yılda dört kez
International Journal of Science and Technology Ijst Publications 2049-7318 Ayda bir kez
International Journal of Social Inquiry Uludağ Üniversitesi 1307-9999 Yılda iki kez
International Journal of Accounting Research OMICS International    
International Journal of Advancements in Technologi OMICS International 0976-4860  
International Journal of Biological Macromolecules Elsevier 0141-8130  
International Journal of Biomedical Data Mining OMICS International 2090-4924  
International Journal of Business and Management Studies The Social Sciences Research Society 1309-8047 Yılda iki kez
International Journal of Business and Social Science Center for Promoting Ideas 2219-6021 Ayda iki kez
International Journal of Crop Science and Technology International Journal of Crop Science and Technology    
International Journal of Early Childhood Special Education  International Journal of Early Childhood Special Education  1308-5581 Yılda iki kez
International Journal of Economics and Finance Studies The Social Sciences Research Society 1309-8055  Yılda iki kez
International Journal of Economics and Financial Issues EconJournals 2146-4138 Yılda dört kez
International Journal of Economics and Management Science OMICS International 2162-6359  
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 2147-611X  
International Journal of Educational Researchers International Journal of Educational Researchers 1308 - 9501  
International Journal of Emerging and Transition Economies International Journal of Emerging and Transition Economies    
International Journal of Energy Economics and Policy EconJournals 2146-4553 Yılda dört kez
International Journal of Engineering Technologies (IJET) İstanbul Gelişim Universitesi 2149-5262 Yılda dört kez
International Journal of Environmental and Science Education International Journal of Environmental and Science Education 1306-3065 Yılda dört kez
International Journal of Finance and Banking Studies Beykent University Society for the Study of Business and Finance 2147-4486 Yılda üç kez
International Journal of Food and Agricultural Economics International Journal of Food and Agricultural Economics 2147-8988 Yılda dört kez
International Journal of Hospitality Management Elsevier 0278-4319  
International Journal of Humanities and Social Science Center for Promoting Ideas 2221-0989 Ayda bir kez
International Journal of Hydrogen Energy Elsevier 0360-3199  
International Journal of Instruction Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1694-609X Yılda iki kez
International Journal of Optimization in Civil Engineering SID 2228-7558  
International Journal of Pressure Vessels and Piping Elsevier 0308-0161  
International Journal of Refrigeration Elsevier 0140-7007  
International Journal of Research in Business and Social Science Beykent University 2447-4478 Ayda bir kez
International Journal of Research in Education and Science International Journal of Research in Education and Science 2148-9955  
International Journal of Researcher In Teacher Education  Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği 1308-951X Yılda dört kez
International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs) 2148-1148 Yılda dört kez
International Journal of Sensor Networks and Data Communications OMICS International 2090-4886  
International Journal of Thermodynamics International Journal of Thermodynamics 2146-1511  
Irrigation and Drainage Systems Engineering OMICS International 2168-9768  
Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy 1300-0713  
Itü Journal of The Faculty of Architecture İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1302-8324 Yılda iki kez
IUFS Journal of Biology IUFS Journal of Biology 1300-7041  
IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering 1303-0914  
İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi 1309-6192  
İ.Ü.Çeviribilim Dergisi İ.Ü.Çeviribilim Dergisi 1309-6214  
İCT-MEDİA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi ICT Yayın Grubu   Ayda bir kez
İç Mimar Mimarlar Odası 1305-9580  
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 1303-8818  
İdeal Eğitim Vakıf Üniversiteleri Birliği   Yılda dört kez.
İhracat: Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş.   Ayda bir kez
İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi İktisadi Kalkınma Vakfı    Yılda altı kez
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300-7262  
İktisat Fakültesi Mecmuası İktisat Fakültesi Mecmuası 1304-0235  
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 2148-3876  
İlmi Araştırmalar: Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1304-9828 Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 2148-2071  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-2899  
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi   Yılda iki kez
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi    
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 1309-9884  
İnsan Hakları Merkezi Dergisi İHM    
İnsan Hakları Yıllığı TODAİE 1016-7617  
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2147-1185  
İnsanbilim Dergisi İnsanbilim Dergisi    
İslam Tetkikleri Dergisi İslam Tetkikleri Dergisi    
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi   Yılda dört kez
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi 1306-3377 Yılda dört kez
İstanbul Barosu Dergisi İstanbul Barosu 1304-737X Yılda altı kez
İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies 2149-0104  
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-7189 Yılda iki kez
İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 2146-5193  
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi İstanbul Kültür Üniversitesi  1303-2739 Yılda dört kez
İstanbul Sanayi Odası Dergisi İstanbul Sanayi Odası 1303-1333 Ayda bir kere
İstanbul Ticaret Odası Süreli Yayınları İstanbul Ticaret Odası   Düzensiz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi   Yılda iki kez
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi 0569-9746  
İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi 0378-2816 Yılda iki kez
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1303-4375  
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi 1302-633X  
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-1732  
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim 1302-4221  
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi    
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2148-5356  
İstanbul Yerbilimleri Dergisi İstanbul Yerbilimleri Dergisi 1012-3741  
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1308-0539  
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü 1300-2341 Yılda altı kez
İş ve İnsan Dergisi İş ve İnsan Dergisi 2148-5801 Yılda iki kez
İşçi Gücü Dergisi Tüm Taşıma İşçileri Sendikası   Düzensiz
İtü Dergisi İstanbul Teknik Üniversitesi, 1307-1645 Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım
İYİ KİTAP: Aylık Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Dergisi Tudem Eğitim Hizmetleri, 1308-8866 Ayda bir kez
İzmir Barosu Dergisi İzmir Barosu 1305-757X Yılda üç kez
İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi 2148-4589 Yılda üç kez
İzodergi İZODER 2458-8008 Yılda altı kez
JOBEPS Turgut Özal Üniversitesi 2146-2240 Yılda iki kez
Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences 1309-5471 Yılda dört kez
Journal of Applied Mathematics Hindawi Publishing Corporation 1110-757X  
Journal of Balkan Libraries Union Journal of Balkan Libraries Union 2148-9823  
Journal of Biomedicine and Biotechnology Hindawi    
Journal of Broadcasting and Electronic Media Taylor&Francis 1550-6878 Yılda dört kez
Journal of Business Economics and Finance Journal of Business Economics and Finance 2146-7943  
Journal of Business Research Elsevier 0148-2963  
Journal of Clinical Psychology in Medical Settings Springer 1068-9583 Yılda dört kez
Journal of Coastal Research CERF 1551-5036 Ayda iki kez
Journal of Community Health Springer 1573-3610 Yılda altı kez
Journal of Computer and Education Research Journal of Computer and Education Research 2148-2896 Yılda iki kez
Journal of Cyprus Studies EMU Press   Yılda iki kez
Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries SESRIC   Yılda iki kez
Journal of Economics Finance and Accounting Journal of Economics Finance and Accounting 2148-6697  
Journal of Education in Science, Environment and Health Journal of Education in Science, Environment and Health    
Journal of Electroanalytical Chemistry Elsevier 1572-6657  
Journal of ETA Maritime Science Journal of ETA Maritime Science 2147-2955  
Journal of Food Products Marketing Taylor&Francis 1540-4102 Yılda altı kez
Journal of Fusion Energy Springer 1572-9591 Yılda altı kez
Journal of Health and Social Behavior SAGE    
Journal Of Internatıonal Relations and Development   1581-1980 Yılda dört kez
Journal of Internatıonal Trade and Dıplomacy,The T.C. Ekonomi Bakanlığı   Yılda iki kez
Journal of Life Economics Journal of Life Economics    
Journal of Management Internatıonal Review Springer 1861-8901  
Journal of Management Marketing and Logistics Journal of Management Marketing and Logistics 2148-6670  
Journal of Materials Processing Technology Elsevier 0924-0136  
Journal of Medical Systems Springer 1573-689X Ayda bir kez
Journal of Military and Information Science Journal of Military and Information Science 2148-3124  
Journal of Modern Turkish Studıes Ankara Üniversitesi 1304-8015 Yılda dört kez
Journal of Molecular Modeling Springer 0948-5023  
Journal of Mood Dısorders Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Şubesi Yayını   Yılda dört kez
Journal of Pediatric Sciences Journal of Pediatric Sciences 1309-1247  
Journal of Population Economics Springer  1432-1475  
Journal of Social Services Research Taylor&Francis 1540-7314  
Journal of Social Studies Education Research Journal of Social Studies Education Research 1309-9108  
Journal of Structural Engineering ASCE 1943-541X Ayda bir kez
Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry 2149-0120  
Journal of Theory and Practıce In Educatıon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1304-9496 Yılda dört kez
Journal of Yaşar University Journal of Yaşar University 1305-970X  
Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi    
Kadın Araştırmaları Dergisi Kadın Araştırmaları Dergisi 1300-7807  
Kadınlarla Mor Bülten     Yılda iki kez
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1309-4289  
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-8177  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences 1309-1751  
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences 1309-1743  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2146-5908 Yılda iki kez
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2146-5908  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1304-8120  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1303-6610  
Kaktüs Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
Kalkınma Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.   Yılda üç kez
Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi Kamu İşletmeleri ve İşverenleri Sendikası   Düzensiz
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi  2146-7277 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Kara Harp Okulu 2148-4995 Yılda iki kez
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi 2148-1776  
Karadeniz Araştırmaları Karadeniz Araştırmaları 1304-6918  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1309-081X Yılda iki kez
Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences    
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2147-6012  
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, 1309-4181 Yılda iki kez
Katı Atık ve Çevre Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi   Yılda dört kez
Kaynak Elektrik Dergisi   1304-6004 Ayda bir kez
KFG Working Papers Freie Universität Berlin    
Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi 2146-5304  
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi    
Kilikya Felsefe Dergisi Kilikya Felsefe Dergisi 2148-9327  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1309-3762 Yılda iki kez
Knowledge Management Research & Practice   1477-8246  
Köprü: Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Kültür ve Sanat Dergisi Trakya Üniversitesi    Yılda dört kez
Ktü Dergi Karadeniz Ktü Dergi Karadeniz 1308-6200  
Lasers, Optics & Photonics OMICS International    
Laü Sosyal Bilimler Dergisi Laü Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8169  
Lıtera Lıtera 1304-0057  
Littera     Yılda iki kez
Lovotics OMICS International 2090-9888  
M.Ü Öneri Dergisi M.Ü Öneri Dergisi   Yılda iki kez
Madencilik Bülteni  TMMOB   Yılda dört kez
Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Genel Müdürlüğü 1304-334X Yılda iki kez
Made in Turkey Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı 1303-278X  
MakinaTek Bilişim Yayıncılık ve Fuarcılık 1303-4790 Ayda bir kez
Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi     Yılda dört kez
Mali Çözüm     İki ayda bir
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 1304-0251  
Maliye Dergisi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. 1300-3623 Yılda iki kez
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi 1309-6087  
Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Coğrafya Dergisi 2147-7825 Yılda iki kez
Marmara Dental Journal Marmara Dental Journal 2147-7957  
Marmara İletişim Dergisi Marmara İletişim Dergisi 1300-4050  
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 2146-6017  
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2148-6743 Yılda iki kez
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi 1301-1359  
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2146-5150  
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1300-7262 Yılda iki kez
Marmara'nın Sesi Marmara'nın Sesi 1300-4042  
Mathematıcal & Computatıonal Applıcatıons Association For Scientific Research   Yılda üç kez
Meclis Bülteni TBMM 2146-7730 Ayda bir kez
Meclis Özel   2147-8112 Ayda bir kez
Medicinal Chemistry OMICS International 2161-0444  
Medikal Teknik    1301-0034  
Mediterranean Journal of Mathematics Springer 1660-5454  
Mediterranean Politics Taylor&Francis 1743-9418  
Mediterráneo/Mediterraneo Mediterráneo/Mediterraneo 1307-5799  
Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1309-6915 Yılda dört kez.
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Melikşah Üniversitesi 2147-2920 Yılda iki kez
Membrane Science & Technology Membrane Science & Technology OMICS International 2155-9589  
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2149-0856 Yılda iki kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1306-7850 Yılda üç kez
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1306-7850  
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1308-0830 Yılda üç kez
Metal Dünyası   1305-3701  
Metalurji TMMOB   İki ayda bir
Microelectronics and Reliability Elsevier 0026-2714  
MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 1304-5432  
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1308-0385 Yılda iki kez
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Milli Eğitim Bakanlığı, 1302-5600 Yılda dört kez
Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi    
Milli Folklör Geleneksel Yayıncılık 2146-8087 Yılda üç kez
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi 2148-0478  
Mimarlık Dergisi Mimarlar Odası 1300-4212 Ayda bir kez
Modern Chemistry & Applications OMICS International 2329-6798  
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1304-8015 Yılda dört kez
Molecular Imaging & Dynamics OMICS International 2155-9937  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1308-3740  
Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı 1304-429X Yılda dört kez
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1308-7185  
Mülkiye Dergisi Mülkiye Dergisi 1305-9971  
Müze Dergi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı   Yılda dört kez
Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2146-5894  
Natural Products Chemistry & Research OMICS International 2329-6836  
Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı 2148-4651  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2146-782X Yılda iki kez
New Medit CIHEAM 1120-6403  
NG Dergi Nafi Güral Yatırım A.Ş.   Yılda 4 kez
Niğde Üniversitesi İibf Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1308-4216 Yılda iki kez
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4216 Yılda üç kez
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Niğde Üniversitesi  2147-012X Yılda iki kez
Nüfus Bilim Dergisi Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 0259-6334  
Odtü Mimarlık Fakültesi Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 0258-5316 Yılda iki kez
Odtü Gelişme Dergisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi    Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-302X Yılda üç kez
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine 1309-5129  
Open Economies Review Springer 1573-708X  
Open J-Gate 3834 Adet İngilizce Açık Erişimli Dergiye Tam Metin Olarak Erişim Sağlar.    
Optics and Lasers in Engineering Elsevier  0143-8166 Ayda bir kez
Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 2147-6403  
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ordu Üniversitesi 2146-6459 Yılda iki kez
Organic Chemistry: Current Research OMICS International 2161-0401  
Osmanlı Araştırmaları İsam (İslam Araştırmaları Merkezi)   Yılda iki kez
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Osmanlı Bilimi Araştırmaları 1303-3123  
Otoban Dergisi OYDER    Ayda bir
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-0085  
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi 2147-5881  
Parlamento Dergisi Türk Parlamenterler Birliği 1305-533X Ayda bir
Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete Kadın Kültür ve İletişim Vakfı    
PCI Journal PCI   Yılda üç kez
Persee Persee, Fen ve Sosyal Bilimler Dergileri Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Bir Programdır.    
Physica A, Statistical Mechanics and its Applications Elsevier 0378-4371  
Physical Chemistry & Biophysics OMICS International 2161-0398  
Physiobiochemical Metabolism Hybrid  Sci Technol 2324-8793  
Pivolka Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü   Düzensiz
Polymer Elsevier 0032-3861  
Problems and Perspectives in Management Business Perspectives   Yılda dört kez
Procedia - Social and Behavioral Sciences Elsevier 1877-0428  
Promet Traffic & Transportation Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 1848-4069 Yılda altı kez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1309-0674  
Psikoloji Çalışmaları Dergisi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 1304-4680 Yılda iki kez
Regional and Sectoral Economic Studies Euro-American Association of Economic Development Studies 1578-4460  
Reports on Progress in Physics IOP Science    
Research and Development OMICS International    
Research Journal of Business and Management Research Journal of Business and Management    
Revel Nice Nice Üniversitesi Farklı bilimsel dergilerin toplandığı arayüz.  
Review of Armenian Studies The Institute for Armenian Research   Yılda bir kez
Revues Org Farklı Alanlarda Yayımlanan Elektronik Dergilerin Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Program.    
Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2148-9599  
Sakarya İktisat Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-1126 Yılda dört kez
Sakarya University Journal of Education Sakarya University  2146-7455  
Sakarya Ünıversıtesı Eğıtım Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Yılda iki kez
Sakarya Ünıversıtesı İlahıyat Fakültesı Dergısı Sakarya Üniversitesi    
Sakarya Üniversitesi Akademık İncelemeler Dergısı Sakarya Üniversitesi 1306-7885  
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sakarya Üniversitesi 1303-0310 Düzensiz
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sakarya Üniversitesi 2147-835X Yılda üç kez
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Sakarya Üniversitesi 1306-7885 Yılda üç kez
Sanat - Tasarım Dergisi Sanat - Tasarım Dergisi 1309-2235  
Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080  
Santigrat Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. .   Düzensiz
Sayıştay Dergisi Sayıştay 1300-1981 Yılda dört kez.
SDU International Journal of Educational Studies SDU International Journal of Educational Studies 2148-9068 Yılda iki kez
Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1308-2698 Yılda iki kez.
Sektörden Haberler Bülteni Türkiye Madenciler Derneği   Yılda beş kez
Selçuk İletişim Dergisi Selçuk Üniversitesi   Yılda iki kez.
Selcuk Journal of Applied Mathematics Selçuk Üniversitesi 1302-7980 Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 1303-8125 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  1300-4921 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü 2147-9364 Yılda iki kez
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2147-9364 Yılda dört kez
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yılda iki kez.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi 1302-4191  
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Selçuk Üniversitesi 2148-3043 Yılda iki kez.
Seramik Türkiye Türkiye Seramik Federasyonu 1304 - 6578 Yılda üç kez
Serbest Mimar TSMD Mimarlık Merkezi 1308-9498 Yılda dört kez
Sermaye Piyasasında Gündem Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1304-8155 Ayda bir kez
Sıgma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisidir. 1304-7191 Yılda dört kez.
Siyasal Bilimler Dergisi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6926 Yılda iki kez
Sivil Havacılar TÜSHAD   Yılda dört kez
Skylıfe Türk Hava Yolları Yayınıdır.   Ayda bir kez
Social Indicators Research Springer 1573-0921  
SOLFASOL Ankara'nın Gayriresmi Gazetesi   1301-8655 Ayda bir kez
Soil Dynamics and Earthquake Engineering Elsevier  0267-7261  
Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi 1307-542X  
Sosyal Güvenlik Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu 2146-4839 Yılda iki kez
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2148-9424  
Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı 1304-0103  
Sosyoekonomi Sosyoekonomi 1305-5577  
Sosyoloji Dergisi Sosyoloji Dergisi 2148-9165  
South East Europe Review For Labour and Social Affairs Nomos Verlag 1435-2869 Yılda dört kez
State Instıtute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey Türkiye İstatistik Kururumu Yayınıdır.    
Statistics & Probability Letters Elsevier 0167-7152  
Stock & Forex Trading OMICS International 2168-9458  
Structural Safety Elsevier 0167-4730  
Studies in Educational Evaluation Elsevier 0191-491X Yılda dört kez
Studies in Social and Political Thought University of Sussex    
Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research 1308-416X  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9435  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2146-7129 Yılda iki kez
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi 1301-0603  
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications SIGMA    
Şarkiyat Mecmuası Şarkiyat Mecmuası 1307-5020  
TAİ'nin Sesi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.  1301-6075 Yılda iki kez
Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınıdır. 1300-7580 Yılda dört kez
Tarih Dergisi Tarih Dergisi 1015-1818  
Tarih Okulu Dergisi Tarih Okulu Dergisi 2148-4260  
Task Quarterly   1428-6394 Yılda dört kez
Tc Hayat Tece Dekor A.Ş   Yılda iki kez
Tehnicki vjesnik / Technical Gazette Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 1848-6339 Ayda iki kez
Tekgıda-İş Dergisi Tekgıda-İş Sendikası   Düzensiz
Teknik Dergi Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası   Yılda dört kez
Teksif Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası   Düzensiz
Tekstil ve Mühendis Tekstil ve Mühendis 2147-0510  
Telecommunications System & Management OMICS International 2167-0919  
Tesam Akademi Hakemli Dergisi Tesam Akademi Hakemli Dergisi 2148-2462  
Tes-İş Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın Eğitim ve Kültür Yayın Organıdır. 1301-4714 Yılda dört kez
Textile Science & Engineering OMICS International 2165-8064  
The International Journal of Human, Community & Technology The International Journal of Human, Community & Technology 2148-1148  
The International Journal of Research in Teacher Education The International Journal of Research in Teacher Education 1308 - 951X  
The Middle East     Ayda bir kez
The Scientific World Journal Hindawi Publishing Corporation 1537-744X  
The Turkısh Yearbook of Internatıonal Relations Ankara Üniversitesi  0544-1943 Yılda bir kez
The World Today Chatham House    
Thermochimica Acta Elsevier 0040-6031  
Thermodynamics & Catalysis OMICS International 2157-7544  
TİKA - Avrasya Bülteni ve Avrasya Etüdleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tarafından Yayımlanır. 1300-1604 Yılda iki kez
TNB Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741 Yılda iki kez
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology Sakarya Üniversitesi Yayınıdır. 2146-7242 Yılda dört kez
Touraj   1302-5759 Yılda iki kez
Tourism Georaphies Taylor&Francis 1470-1340 Düzensiz
Tourism & Hospitality Tourism & Hospitality OMICS International 2167-0269  
Tourism Research & Hospitality Hybrid  Tourism Research & Hospitality Hybrid  Sci Technol 2324-8807  
Trakya University Journal of Engineering Sciences Trakya University 2147-0308 Yılda iki kez
Trakya University Journal of Natural Sciences Trakya University 2147-0294  
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Trakya Üniversitesi  2147-1371 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal Trakya Üniversitesi  2146-3123  
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi 1309-7660  
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Trakya Üniversitesi  2146-071X  
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Trakya Üniversitesi  1305-7766 Yılda iki kez
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Trakya Üniversitesi 1305-7766 Yılda iki kez
TripleC TripleC 1726-670X Yılda iki kez
TTEM - Technics Technologies Education Management TTEM 1986-809X  
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2147-1614 Yılda iki kez
Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science    
Turizmoloji Dergisi Turizmoloji Dergisi    
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Tübitak 1300-0110 Yılda altı kez
Turkish Journal of Biology Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6092 Yılda altı kez
Turkish Journal of Botany Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6106 Yılda altı kez
Turkish Journal of Chemistry Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-6130 Yılda altı kez
Turkish Journal of Earth Sciences Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1303-619X Yılda altı kez
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Tübitak 1303-6203  
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences Tübitak 1303-6157 Yılda üç kez
Turkish Journal of Mathematics Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınıdır. 1303-6149 Yılda altı kez
Turkish Journal of Physics Tübitak 1303-6122 Yılda üç kez
Turkish Journal of Scientific Reviews Nobel Yayınıdır.   Yılda iki kez
Turkish Polıcy Quarterly (Tpq) Kadir Has Üniversitesi Yayınıdır.   Yılda dört kez
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 1309-4653  
Tüba-Ar Türkiye Bilimler Akademisi   Yılda bir kez
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi    
Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi 1308 - 4941 Yılda dört kez
Türk Biyokimya Dergisi Türk Biokimya Derneği 1303-8290 Yılda dört kez
Türk Dili Türk Dil Kurumu 1300-2155 Ayda bir kez
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1015-2091  
TürkDöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği   Yılda dört kez
Türk Harb-İş Dergisi Harb-İş Sendikası   Düzensiz
Türk İdare Dergisi İçişleri Bakanlığı   Yılda iki kez
Türk İktisat Tarihi Yıllığı Türk İktisat Tarihi Yıllığı 1300-0764  
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınıdır. 2147-9682 Yılda dört kez
Türk Pediatri Arşivi Türk Pediatri Arşivi 1306-0015  
Türk Psikiyatri Dergisi Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği 1300-2163  
Türk Sineması Araştırmaları      
Türk Tarih Eğitimi Dergisi Türk Tarıh Eğıtımı Dergısı 2147-4516  
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1302-6011  
Türkıyat Mecmuası Türkıyat Mecmuası 0085-7432  
Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi 1307-8631  
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi Türk Bilişim Derneği Yayınıdır.   Ayda bir kez
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Milli Kütüphane Hizmetidir.    
Türkiye Noterler Birliği Hakemli Hukuk Dergisi Türkiye Noterler Birliği 2148-1741  
Türklük Bilimi Araştırmaları Türklük Bilimi Araştırmaları    
Türkmetal Dergisi Türk Metal Sendikası   Ayda bir kez
TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu Yayınıdır.   Yılda altı kez
TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1759  
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 2148-4155  
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi   Yılda iki kez
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-33-94 Yılda iki kez
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi 1309-596X  
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Uluslararası Antalya Üniversitesi   Yılda iki kez
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1961  
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi   Yılda iki kez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1307-9832  
Uluslararası Suçlar ve Tarih Avrasya İncelemeri Merkezi 1306-9136 Yılda bir kez
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi 2147-0146  
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınıdır. 2147-9194 Yılda üç kez
Unesco - Socıal and Human Scıences Documentatıon Centre (Shs/Dc) Unesco   Düzensiz
Usak University Journal of Material Sciences Usak University Journal of Material Sciences 2147-2785  
Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2148-4228 Yılda iki kez
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1308-738X  
UTED Dergi: Aylık Havacılık Dergisi Uçak Teknisyenleri Derneği   Ayda bir kez
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Uyuşmazlık Mahkemesi 2147-8376 Yılda iki kez
Vakıflar Dergisi Vakıflar Dergisi 1011-7474  
Vitamins & Minerals OMICS International 2376-1318  
Voyager: Gezi Seyahat Dergisi     Ayda bir kez
World Health Statistics Annual (Whosıs) World Health Organization   Düzensiz
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1304-9720  
Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 2147-544X Yılda iki kez
Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi 2148-5496  
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 2146-1333 Yılda iki kez
Yasama Dergisi Yasama Derneği   Düzensiz
Yerel Kimlik Çekül Vakfı   Üç ayda bir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal 2148-4570  
Yıldızlar Yıldız Teknik Üniversitesi   Yılda dört kez
Yönetim Bilimleri Dergisi Yönetim Bilimleri Dergisi 2147-9771  
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2148-029X Yılda üç kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-2020  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1300-5413 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1302-6879 Yılda iki kez
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1308-7584  
Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne 1339-3886  
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

JOURNALS

BIBLIOGRAPHIC DETAILS

ISSN NUMBERS

PUBLICATION FREQUENCY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1303-0493 

Twice a year

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2147-3064

Twice a year

Accounting & Marketing

OMICS International

 2168-9601

 

Adalet Dergisi

T.C.Adalet Bakanlığı

 

Tri-annually

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1308-7363

Twice a year

Advanced Chemical Engineering

OMICS International

 2090-4568

 

Advances in Automobile Engineering

OMICS International

 2167-7670

 

Advances in Robotics & Automation

OMICS International

 2168-9695

 

Aeronautics & Aerospace Engineering

OMICS International

 2168-9792

 

African Journal of Business Management

Academic Journals

1993-8233

 

Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama

1301-8620

Twice a year

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2149-3367

Tri-annually

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1302-1966

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 1302-1265

Twice a year

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi

 

Tri-annually

Aile ve Toplum

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi

Academic Journal of Information Technology

1309-1581

Quarterly

Akademik Bakış

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

1694-528X

Quarterly

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES)

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

2147-4575

Tri-annually 

Akademik İncelemeler Dergisi

Akademik İncelemeler Dergisi

 

 

Akademik Kaynak

Akademik Kaynak

 2147-9585

 

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

2148-2292

Tri-annually

Akdeniz İletişim Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

1304-3846

Twice a year

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi

2146-4212

Twice a year

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1302-9975

Twice a year

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Aksaray Üniversitesi

1308-7525

Twice a year

Alternatif Politika

Alternatif Politika

1309-0593

Tri-annually 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Amasya Üniversitesi

2146-7811

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Amasya Üniversitesi

2147-7256

Twice a year

Amme İdaresi Dergisi

TODAİE

1300-1795

Quarterly

Amargi Dergi

Amargi Dergi

 

 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi

2147-6020

Quarterly

Anadolu Araştırmaları Dergisi

Anadolu Araştırmaları Dergisi

0569-9746

 

Anadolu Journal of Educatıonal Sciences (Ajesı)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri

2146-4014

Twice a year

Anadolu Psikiyatri Dergisi

 

1302-6631

Quarterly

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Teorik Bilimler

Anadolu Üniversitesi

2146-0205

Twice a year

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler

Anadolu Üniversitesi

2146-0191

Twice a year

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

Anadolu Üniversitesi

2146-0213

Twice a year

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

2146-9059

Twice a year

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1303-0876

Quarterly

Analytical & Bioanalytical Techniques

OMICS International

 2155-9872

 

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

1300-4220

 

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi

Anayasa Mahkemesi Yayınları

1300-9729

Once a year

Anayasa Yargısı

Anayasa Mahkemesi Yayınları

 

Once a year

Ankara Araştırmaları Dergisi

Vekam

2147-8724

Twice a year

Ankara Bar Review

Ankara Barosu

1308-0636

Twice a year

Ankara Barosu Dergisi

Ankara Barosu

1300-9885

Quarterly

Ankara The Best

Dijimecmua

 

Twice a year

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

1301-3718

Twice a year

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1301-1308

Quarterly

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi

1303-7900

Twice a year

Ankara Üniversitesi Kültür ve İletişim Dergisi

Ankara Üniversitesi

1301-7241

Twice a year

Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

1309-1034

Quarterly

Ankara Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

1300-1523

Twice a year

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

1303-5290

Twice a year

ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1309-3584

Twice a year

Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul

Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul

 0578-9745

 

Applied Matematics Letters

Elsevier

 

 

Applied Mechanical Engineering

OMICS International

 2168-9873

 

Applied Research on English Language

University of Isfahan

2322-5343

Twice a year

Arab Journal of Information Technology

Zarqa  University

 

Once a year

Arabian Journal of Business and Management Review

Arabian Journal of Business and Management Review

 

 

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi

ATED

2146-5711

Twice a year

Architectural Engineering Technology

OMICS International 

2168-9717

 

Archive of Applied Mechanics

Springer

1432-0681

 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

ACRM

 

 

Ariadne

Universty of Bath Library

1361-3200

Irregular

Arka Pencere

 

 

Weekly

Arka Plan

 

 

Once a month

Arkitekt

Mimarlar Odası

 

Irregular

ARPN Journal of Systems and Software

ARPN Publishers

2222-9833

 

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

 

 

Art-Sanat

Art-Sanat

2148-3542

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Artvin Çoruh Üniversitesi

 

Twice a year

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Artvin Çoruh Üniversitesi

2146-698X

Twice a year

Asia Europe Journal

Springer

1612-1031

 

Asia Minor Studies

AMS

2148-9858

Twice a year

Asian Social Science

Canadian Center of Science and Education

1911-2025

 

Aselsan Dergisi

Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş

1300-2473

Twice a year

Asos Journal

The Journal of Academic Social Science

2148-2489

Quarterly

Asya Öğretim Dergisi

Asian Journal of Instruction

2148-2659

Twice a year

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

1011-727X

Tri-annually

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Dergisi

1300-8943

 

Atatürk Dergisi

Atatürk Dergisi

1302-7549

 

Atatürk İletişim Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi

2146-1538

Quarterly

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi

 

 

Atatürk Ünıversıtesı Kazım Karabekır Eğıtım Fakültesı Dergısı

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

1302-3241

 

Atatürk Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1304-4990

 

Atatürk Ünıversıtesı Türkıyat Araştırmaları Enstıtüsü Dergısı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

1300-9052

 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

1300-9206

Twice a year

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

1302-2938

 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

1300 4646

Quarterly

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1300-9389

 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1304-4990

Irregular

Atatürk Yolu

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

1303-5290

Twice a year

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2146-6181

Twice a year

Automatic Control and Computer Sciences

Springer

1558-108X

Irregular

Automatic Control of Physiological State and Function

OMICS International

2090-5092

 

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Avrasya İncelemeleri Dergisi

2147-7469

 

Avrasya Strateji

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2147-1142

Twice a year

Avrasya Terim Dergisi

Avrasya Terim Dergisi

2147-7507

 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Kars Kafkas Üniversitesi

2147-2610

Twice a year

Ayın Tarihi

Byegm

2146-6181

Once a month

Ayrıntı Dergi

 

2148-1474

Six times a year

A/Z Dergisi-İTÜ Journal of Faculty of Architecture

İTÜ

1302-8324

Twice a year

 B Kapısı

 

 

 

Bağımlılık Dergisi

Ümran Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

 

Tri-annually

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi

Bahçeşehir Üniversitesi

2148-3701

Six times a year

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Balıkesir Üniversitesi

1301-7985

Twice a year

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Balıkesir Üniversitesi

1307-6086

 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Balıkesir Üniversitesi

1301-5265

Twice a year

Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering

BAJECE

2147-284X

 

Balkan Journal of Geometry and its Applications

Balkan Socıety of Geometers

1843-2875

Twice a year

Balkan Journal of Social Sciences

Namık Kemal Üniversitesi

 2146-8494

Twice a year

Bankacılar (Türkiye Bankalar Birliği)

Türkiye Bankalar Birliği

1307-8631

Quarterly

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi

1303-8281

Twice a year

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bartın Üniversitesi

1308-7177

Twice a year

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Bartın Üniversitesi

2148-2497

Twice a year

Basic and Clinical Sciences

Basic and Clinical Sciences

1309-5102

 

Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi

Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi

1303-4979

 

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bayburt Üniversitesi

1307-1076

Twice a year

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1307-5705

Twice a year

Belgi

Pamukkale Üniversitesi

2146-4456

Twice a year

Belleten

Türk Tarih Kurumu

0041-4255

Tri-annually

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

1307-3818

Twice a year

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1307-5063

Twice a year

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi

Beykent Üniversitesi

1307-6108

Twice a year

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

1303-8303

 

Bırıtısh Dental Journal

Nature Publishing Group

1301-0549

Twice a month

Bilge Dergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

1300-283X

Twice a year

Bilge Strateji

 

1309-212x

Twice a year

Bilgi Dergisi

Değişim Yayınları

1302-1761

Twice a year

Bilgi Dünyası

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

2148-354X

Twice a year

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi

Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Genel Sekreterliği

1308-3937

Twice a year

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi

2148-8975

 

Bilig

Ahmet Yesevi Üniversitesi

1301-0549

Quarterly

Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi

Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı : Verimlilik Dergisi

1013-1388

Quarterly

Bilim Tarihi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

1303-3123

Twice a year

Bilimname: Düşünce Platformu

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı

1304-1878

Twice a year

Bilişim Dergisi /TBD

Türkiye Bilişim Derneği

 

Once a month

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

2146-9490

Tri-annually

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bingöl Üniversitesi

1309-6672

Twice a year

Biochips & Tissue Chips

OMICS International

 2153-0777

 

Bioenergetics

OMICS International 

2167-7662

 

Bioengineering & Biomedical Science

OMICS International

 2155-9538

 

Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering

OMICS International 

1662-100X

 

Biomusical Engineering

OMICS International

 2090-2719

 

Bioprocessing & Biotechniques

OMICS International

 2155-9821

 

Biosensors & Bioelectronics

OMICS International

 2155-6210

 

Biosensors Journal

OMICS International 

2090-4967

 

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

BİLSAM Yayıncılık

2148-2071

Twice a year

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology

 

 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi

 

 

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi

2147-5962

Twice a year

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1300-9583

 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi 

 

 

Borajet Magazine

 

 

Monthly

Bt Haber

Bt Haber Yayıncılık

 

Weekly

Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi

IFOAM

1302-5554

Twice a month

Business and Economics Journal

OMICS International

2151-6219

 

Business and Economics Research Journal

 

1309-2448

Quarterly

Business and Financial Affairs

OMICS International 

2167-0234

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamic Economics

Bülent Ecevit Üniversitesi Turkish Journal of Islamıc Economıcs

 

 

Bütün Dünya

Başkent Üniversitesi

1301-7608

Once a month

Cankaya University Journal of Arts and Sciences

Cankaya University Journal of Arts and Sciences

1304-7442

 

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

1309-6761

 

Cankaya University Journal of Law

Cankaya University Journal of Law

1309-677X

 

Cankaya University Journal of Science and Engineering

Cankaya University Journal of Science and Engineering

1309-6788

 

Cedrus

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

2147-8058

Once a year

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

1305-1301X

 

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1302-0064

 

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2146-2844

 

Central Asia-Caucasus Analyst

Central Asia-Caucasus Analyst

 

 

Central Asian Survey

Taylor&Francis

1465-3354

Thrice a month

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

 

 

Chemical Engineering & Process Technology

Chemical Engineering & Process Technology

2157-7048

 

Chemical Sciences Journal

OMICS International

 2150-3494

 

Chromatography & Separation Techniques

OMICS International

 2157-7064

 

CineBelge

TÜRKVAK Kültür Yayınları

 

Quarterly

CINEJ Cinema Journal

Pittsburg University

2158-8724

Twice a year

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy Sosyal Bilimler Topluluğu

1304-9119

Tri-annually

Civil & Environmental Engineering

OMICS International

 2165-784X

 

Coğrafi Bilimler Dergisi

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

1308-9765

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Elsevier

0927-7765

 

Communications in Algebra

Taylor & Francis

1532-4125

 

Communications in Statistics-Theory and Methods

Taylor & Francis

1532-415X

Twice a month

Complex Variables and Elliptic Equations

Taylor & Francis

1747-6941

 

Computational Materials Science

Elsevier

0927-0256

 

Computer Engineering & Information Technology Hybrid 

Sci Technol

 2324-9307

 

Computer Networks

Elsevier

1389-1286

 

Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ)

AIRCC

2231 - 329X

Six times a year

Computer Standards & Interfaces

Elsevier

0920-5489

 

Computers & Education

Elsevier

0360-1315

 

Computers in Human Behavior

Elsevier

0747-5632

 

Computers and Mathematics with Applications

Elsevier

0898-1221

 

Computers & Structures

Elsevier

 0045-7949

 

Computing and Informatics

Computing and Informatics

1335-9150

Six times a year

Contemporary Educational Technology

Contemporary Educational Technology

1309-517X

Quarterly

Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ)

Akdeniz Üniversitesi

2146-4200

Twice a year

Cumhuriyet Earth Sciences Journal

Cumhuriyet Earth Sciences Journal

1016-7625

 

Cumhuriyet International Journal of Education

Cumhuriyet International Journal of Education

2147-1606

 

Cumhuriyet Science Journal

Cumhuriyet Science Journal

1300-1949

 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1303-1279

Twice a year

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fakültesi

1301-1197

Twice a year

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

1303-0329

Twice a year

Current Research in Social Psychology

Iowa Üniversitesi

1088-7423

Irregular

Current Research in Social Sciences

Aizonia Publishing

2149-1488

Tri-annually

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1300-0756

Twice a year

Çağdaş Yerel Yönetimler

Todaie

1303-0329

Quarterly

Çalışma Dünyası Dergisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Quarterly

Çalışma İlişkileri Dergisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

2146-7854

Twice a year

Çalışma ve Toplum

DİSK/Birleşik Metal

1305-2837

Quarterly

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

 

 

Çankaya Unıversıty Journal of Humanities and Socıal Sciences

Çankaya Üniversitesi

1309-6761

Twice a year

Çankaya University Journal of Law

Çankaya Üniversitesi

1303-0329

Twice a year

Çankaya University Journal of Science and Engineering

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1309-6788

Twice a year

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1308-5549

Twice a year

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1309-3738

Twice a year

Çelik Dergisi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

2146-2143

Once a month

Çevre ve İnsan

T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı

1302-0145

Six times a year

Çimse-İş

Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası

 

Irregular

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

1302-9967

Twice a year

Çukurova Ünıversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çukurova Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı

1304-8880

 

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Çukurova Üniversitesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

1300-3755

 

Defense Management

OMICS International

 2167-0374

 

Demiryol- İş

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası

 

Quarterly

Dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2148-0494

Twice a year

Derim

Derim

1300-3496

 

Design Magazıne

Designe Magazine

1814-7240

Irregular

Designophy

Designophy

 

Irregular

Dış Ticaret Dergisi

Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş

 

Irregular

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dicle Üniversitesi

 

Twice a year

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1308-6219

Twice a year

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Dicle Üniversitesi

1305-0060

Twice a year

Dil Araştırmaları

Avrasya Yazarlar Birliği

1307-7821

Twice a year

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

1308-5069

 

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği

2146-6971

Quarterly

Dilbilim

Dilbilim

 0255-674X

 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

1303-9199

 

Diplomat

 

1305-1849

Once a month

Discrete Dynamics in Nature and Society

Hindawi Publishing Corporation

1607-887X

 

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Bilim ve Sanat Vakfı

1309-6834

Twice a year

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Divan Edebiyatı Vakfı

1308-6553

Twice a year

Divan Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi

Gümrük Muayene Memurları Derneği

 

Quarterly

Diyalektolog

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2146 - 4219

Twice a year

Diyalog Avrasya / Da Dergisi

Diyalog Avrasya Platformu

1302-0145

Quarterly

D-Lib Magazine

Corporation For National Research Initiatives

1082-9873

Six times a year

DOAJ Directory of Open Access Journals

Açık Erişim Dergileri Yer Almaktadır.

 

 

Doğu Araştırmaları 

Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

1307-6256

Twice a year

Doğu Coğrafya Dergısı

Doğu Coğrafya Dergısı

1302-7956

 

Doğu Edebiyatı

Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

1307-6248

 

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi

1308-6979

Twice a year

Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

1308-8971

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

1302-5147

Twice a year

Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Twice a year

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

1307-9840

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1303-6963

Twice a year

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

1302-504X

Twice a year

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

1303-0027

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

1302-9304

Tri-annually

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1308-0911

Quarterly

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

2149-0872

 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1302-1842

Tri-annually

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

2148-2446

 

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi

2147-3455

 

Economic Development and Cultural Change

 

0013-0079

 

Econometric Journal

Royal Economic Society,

1368-423X

Irregular

Economics Letters

Elsevier

0165-1765

 

E-Dil

Dokuz Eylül Üniversitesi. Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2148-3558

Twice a year

Ege Akademik Bakış

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1303-099X

Quarterly

Ege University Journal of The Faculty of Science

Ege University, Faculty of Science

0254-5527

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

1300-5715

 

Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi

Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi

1307-4474

 

Eğitim Bilimleri Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

1300-8889

 

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği

 

Twice a year

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Sakarya Üniversitesi

1309-5099

Quarterly

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2147-1908

 

Eğitim ve Denetim Dergisi

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Temsen) Yayını,

1304-4672

Irregular

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Eğitim Bir-Sen

1309-8659

Twice a year

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

2146-9199

Quarterly

Eğitim ve Toplum Dergisi

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

2147-0928

Tri-annually

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1304-9496

Quarterly

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Anı Yayıncılık

2148-2624

Tri-annually

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

1309-6575

 

Eğitimin Sesi Dergisi

Türk Eğitim-Sen Sendikası Yayını

 

Once a month

Eğitişim Dergisi

Eğitişim

1307 - 1785

Quarterly

E-International Journal of Educational Research

E-International Journal of Educational Research

1309-6265

Quarterly

EKEV Akademi Dergisi

Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı

1301-6229

Quarterly

Ekoloji

Foundation For Enviromental Protection and Research (Fepr)

1300-1361

Quarterly

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi

1308-7215

Twice a year

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

1309-8020

Twice a year

Ekonomi-tek

Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı

2146-6173

Tri-annually

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2146-9237

Twice a year

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1306-3553

Twice a year

Ekonomik Yaklaşım

Ekonomik Yaklaşım Derneği

1300-1868

Quarterly

Electrical & Electronic Systems

OMICS International

 2332-0796

 

Electrical Engineering & Electronic Technology Hybrid 

Sci Technol 

2325-9833

 

Elektrik Mühendisliği

Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası

0013-5402

Six times a year

Electromagnetics

Taylor&Francis

 1532-527X

Irregular

Electronic Design

Electronic Design

 

Once a month

Electronic Journal of Vocational Colleges

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

2146-7684

Twice a year

Electronic Transactions on Numerical Analysis

Kent State University

1068-9613

 

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

2147-8503

Twice a year

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

1309-7008

Twice a year

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1304-0278

Quarterly

E-LIS; The Open Archive For Library and Information Science

 

 

 

EMAJ Emerging Markets Journal

Pittsburg University

2158-8708

Twice a year

Emek ve Toplum

HAK-İŞ

2147-3668

Tri-annually

Emerging Markets Finance and Trade

Taylor&Francis

1558-0938

Twice a month

Emo Bilimsel Dergi

Emo Bilimsel Dergi

1309-5501

 

Endüstri Mühendisliği

Tmmob Makina Mühendisleri Odası

1300-3410

Quarterly

Energy Technology & Policy

Taylor&Francis

2331-7000 

Once a year

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Taylor&Francis

1556-7230 

Twice a month

Engineering Science and Technology, an International Journal

Karabuk University

2215-0986

 

Enstitü

Türk Demokrasi Vakfı

 

Irregular

Entrepreneurship & Organization Management

OMICS International

 2169-026X

 

Environmental & Analytical Toxicology

OMICS International

 2161-0525

 

Environmental Analytical Chemistry

Environmental Analytical Chemistry

 

 

Environmental Communication

Taylor&Francis

1752-4040

Thrice a month

Environmental Politics

Taylor&Francis

1743-8934 

Twice a month

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 

1308-3198

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1300-1582

Twice a month

Erdem Dergisi

Erdem Dergisi

1010-867X

 

Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat

Erü Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat

2148-533X

 

Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2147-9011

 

Erzincan Ünıversitesi Fen Bilimleri Enstıtüsü Dergisi

Erzıncan Ünıversıtesı Fen Bılımlerı Enstıtüsü Dergısı

1307-9085

Twice a year

Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty

Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty

2148-7758

 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1308-6510

Twice a year

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1306-6730

Tri-annually

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

 

Eurasian Journal of Anthropology

University of Gaziantep Faculty of Arts and Sciences

1309-2326

Twice a year

Eurasıan Journal of Business & Economics

International Ataturk Alatoo University,

1694-5972

Twice a year

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE)

Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Science Education

1306-3049

Twice a year

Eurasian Journal of Soil Science (EJSS)

Eurasıan Journal of Soıl Scıence (EJSS)

2147-4249

 

Eurasian Journal of Educational Research

Eurasian Journal of Educational Research

1302-597X

 

Éurodit: Journals

Université De Montréal,Université Laval, Université Du Québec

Açık Erişim Dergi platformu

 

European Journal of Research on Education

International Association of Social Science Research

2147-6284

Twice a year

European Journal of Development Research

Taylor&Francis

1743-9728

 

European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS)

The Graduate School of Social Sciences, Fatih University

1307-6000

Twice a year

European Journal of Operational Research

Elsevier

0377-2217

 

European Journal of Physics Educations

Erciyes Üniversitesi

1309-7202

Quarterly

European Journal of Science and Mathematics Education

EJSME

2301-251X

Quarterly

European Journal of the History of Economic Thought

Taylor&Francis

1469-5936

 

Experimental Heat Transfer

Taylor&Francis

1521-0480

Six times a year

Expert Systems with Applications

Elsevier

0957-4174

 

Fashion Technology & Textile Engineering

Sci Technol

2329-9568

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

2148-2217

 

Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics

Fatih University Contemporary Analysis and Applied Mathematics

2147-3730

Twice a year

FE Dergi

Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

1309-128X

Twice a year

FEBS Journal

Wiley

1742-4658

 

Feminist Politika

 

 

 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1304-639X

Twice a year

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler

1300-9702

 

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Ekonomik Mali Yayınlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

1307-7112

Once a month

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

1903-1123

Twice a year

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

1306-9535

Twice a year

Fmr (Ankara Barosu Dergileri)

Ankara Barosu

1302-9215

Quarterly

Food Chemistry

Elsevier

0308-8146

 

Fotografya

Fotografya Yayın Kurulu

 

Irregular

Free Full Text

 

 

 

Frankofoni

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

1016-4537

Once a year

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

2147-3153

Twice a year

Fuzzy Sets and Systems

Elsevier

0165-0114

 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi

1305-2411

Twice a year

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1303-6556

Twice a year

Galvaniz Dünyası

Genel Galvanizciler Derneği

 

Quarterly

Gastronomi - Otel Ekipmanları Yiyecek ve İçecek

Boyut Yayın Grubu

 

Twice a month

Gazi Akademik Bakış

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

1307-9778

Twice a year

Gazete Çankaya

Çankaya BELDE

 

Once a month

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1306-732X

Twice a year

Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi

1307-914X

Twice a year

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD)

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

2148-4090

Twice a year

Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi

Gazi Üniversitesi, Türkiye

1307-9697

Tri-annually

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1301-9058

Tri-annually

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü AKADEMİK SANAT Dergisi

 

Quarterly

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2147-1762

Quarterly

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

1302-0013

Quarterly

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

1302-2024

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

1304-4915

Quarterly

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2147-9534

Twice a year

Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi

Gazi Üniversitesi,

2147-4524

Twice a year

Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Gazi Üniversitesi

 

Quarterly

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi

1301-4838

Twice a year

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1303-0094

Quarterly

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2147-8422

Twice a year

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Gaziosman Paşa Üniversitesi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

2148-2314

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı

2147-8473

Twice a year

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

1306-8946

Twice a year

Global Economics

OMICS International

2375-4389

 

Global Journal of Technology and Optimization

OMICS International 

2229-8711

 

Global Journal on Technology

Academic World Education & Research Center

2147-5369

Twice a year

Global Media Journal Turkish Edition

Yeditepe Üniversitesi, Halka ilişkiler ve Tanıtım Bölümü

1309-7601

Twice a year

Glycobiology

OMICS International

2168-958X

 

Government Information Quarterly

Elsevier

0740-624X

Thrice a month

Güç Aktarım Hareket Kontrol Dergisi

 

2148-0745

Once a month

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Mavi Atlas Dergisi

2148-5232

Twice a year

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2146-538X

 

Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies

Gümüşhane Üniversitesi Global Journal of Economics and Business Studies

2147-415X

 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

2146-3301

 

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1309-7423

 

Gündem-Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi,

1304-9836

Six times a year

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

 

 

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Jandarma Okullar Komutanlığı

2147-2912

Twice a year

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

1305-4740

Twice a year

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

1300-9206

 

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi.

1303-5010

Twice a month

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

1300-5340

Quarterly

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

2146-1708

Twice a year

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

1309-6338

Twice a year

Hacettepe Üniversitesi Journal of British Literature & Culture

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1303-684X

 

Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies

Hacettepe Üniversitesi Journal of Language and Linguistic Studies

 

 

Harita Bülteni 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

1300-3534

Six times a year

Harp Mecmuası

Byegm

 

 

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

1304-8139

 

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Hava Harp Okulu

1304-0448

Twice a year

Hazar World

 

 

Once a month

Hein Online

Tam Metin

 

 

Hezarfen

 

 

 

Hikmet Yurdu Dergisi

Hikmet Yurdu

1308-6944

Twice a year

History Studies

Ondokuz Mayis University, Faculty of Education

1309-4688

Tri-annually

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1303-7757

Twice a year

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1308-5107

Twice a year

Hotel & Business Management

OMICS International 

2169-0286

 

Hukuk Araştırmaları Dergisi

Hukuk Araştırmaları Dergisi

2146-0590

Twice a year

Hukuk Gündemi

Ankara Hukuk Barosu

1306-2867

Twice a year

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

2146-0817

Twice a year

Humanitas

Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

2147-088X

Twice a year

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

IEEE

1536-1225

 

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

IEEE

1041-4347

 

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

IEEE

0018-9480

Once a month

IEICE Electronics Express

ELEX

 

Twice a month

IEP Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood

Freie Universität Berlin

 

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2146-0574

Quarterly

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler

2147-5717

Twice a year

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 

IIB

2146-5886

Quarterly

Ilahiyat Studies: A journal on Islamic and Religious Studies

Bursa İlahiyat Vakfı

1309-1719

Twice a year

Industrial Engineering & Management

OMICS International

2169-0316

 

Information and Software Technology

Elsevier

 

 

Information Technology & Software Engineering

OMICS International

2165- 7866

 

Innovative Energy Policies

OMICS International

2090-5009

 

Inonu University International Journal of Social Sciences

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2147-0936

Twice a year

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute

 

 

Insurance: Mathematics and Economics

Elsevier

0167-6687

 

Integral Transforms and Special Functions

Taylor&Francis

1476-8291

 

Interactive Learning Environment

Taylor&Francis

1744-5191

Six times a year

International Electronic Journal of Environmental Education

IEJEEGreen

2146-0329

Twice a year

International Journal of Alanya Faculty of Business

Akdeniz University Alanya Faculty of Business 

1309-1522

Tri-annually

International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME)

İstanbul Aydın Üniversitesi

2146-0604

Quarterly

International Journal of Informatics Technologies

Internatıonal Journal of Informatıcs Technologıes

2147-0715

 

International Journal of Mineral Resources Engineering

University of Alaska Fairbanks, Usa

1754-8918

Quarterly

International Journal of Science and Technology

Ijst Publications

2049-7318

Once a month

International Journal of Social Inquiry

Uludağ Üniversitesi

1307-9999

Twice a year

International Journal of Accounting Research

OMICS International

 

 

International Journal of Advancements in Technologi

OMICS International

0976-4860

 

International Journal of Biological Macromolecules

Elsevier

0141-8130

 

International Journal of Biomedical Data Mining

OMICS International

2090-4924

 

International Journal of Business and Management Studies

The Social Sciences Research Society

1309-8047

Twice a year

International Journal of Business and Social Science

Center for Promoting Ideas

2219-6021

Twice a month

International Journal of Crop Science and Technology

International Journal of Crop Science and Technology

 

 

International Journal of Early Childhood Special Education 

International Journal of Early Childhood Special Education 

1308-5581

Twice a year

International Journal of Economics and Finance Studies

The Social Sciences Research Society

1309-8055 

Twice a year

International Journal of Economics and Financial Issues

EconJournals

2146-4138

Quarterly

International Journal of Economics and Management Science

OMICS International

2162-6359

 

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

2147-611X

 

International Journal of Educational Researchers

International Journal of Educational Researchers

1308 - 9501

 

International Journal of Emerging and Transition Economies

International Journal of Emerging and Transition Economies

 

 

International Journal of Energy Economics and Policy

EconJournals

2146-4553

Quarterly

International Journal of Engineering Technologies (IJET)

İstanbul Gelişim Universitesi

2149-5262

Quarterly

International Journal of Environmental and Science Education

International Journal of Environmental and Science Education

1306-3065

Quarterly

International Journal of Finance and Banking Studies

Beykent University Society for the Study of Business and Finance

2147-4486

Tri-annually

International Journal of Food and Agricultural Economics

International Journal of Food and Agricultural Economics

2147-8988

Quarterly

International Journal of Hospitality Management

Elsevier

0278-4319

 

International Journal of Humanities and Social Science

Center for Promoting Ideas

2221-0989

Once a month

International Journal of Hydrogen Energy

Elsevier

0360-3199

 

International Journal of Instruction

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1694-609X

Twice a year

International Journal of Optimization in Civil Engineering

SID

2228-7558

 

International Journal of Pressure Vessels and Piping

Elsevier

0308-0161

 

International Journal of Refrigeration

Elsevier

0140-7007

 

International Journal of Research in Business and Social Science

Beykent University

2447-4478

Once a month

International Journal of Research in Education and Science

International Journal of Research in Education and Science

2148-9955

 

International Journal of Researcher In Teacher Education 

Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği

1308-951X

Quarterly

International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs)

International Journal of Science Culture and Sport (Intjscs)

2148-1148

Quarterly

International Journal of Sensor Networks and Data Communications

OMICS International

2090-4886

 

International Journal of Thermodynamics

International Journal of Thermodynamics

2146-1511

 

Irrigation and Drainage Systems Engineering

OMICS International

2168-9768

 

Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy

Istanbul University Science Faculty The Journal of Mathematics, Physics and Astronomy

1300-0713

 

Itü Journal of The Faculty of Architecture

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1302-8324

Twice a year

IUFS Journal of Biology

IUFS Journal of Biology

1300-7041

 

IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering

IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering

1303-0914

 

İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi

İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi

1309-6192

 

İ.Ü.Çeviribilim Dergisi

İ.Ü.Çeviribilim Dergisi

1309-6214

 

İCT-MEDİA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi

ICT Yayın Grubu

 

Once a month

İç Mimar

Mimarlar Odası

1305-9580

 

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

1303-8818

 

İdeal Eğitim

Vakıf Üniversiteleri Birliği

 

Quarterly

İhracat: Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi

Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım A.Ş.

 

Once a month

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi

İktisadi Kalkınma Vakfı 

 

Six times a year

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

1300-7262

 

İktisat Fakültesi Mecmuası

İktisat Fakültesi Mecmuası

1304-0235

 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

2148-3876

 

İlmi Araştırmalar: Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

1304-9828

Twice a year

İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

İnönü Üniversitesi Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

2148-2071

 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-2899

 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Twice a year

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

 

 

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

1309-9884

 

İnsan Hakları Merkezi Dergisi

İHM

 

 

İnsan Hakları Yıllığı

TODAİE

1016-7617

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2147-1185

 

İnsanbilim Dergisi

İnsanbilim Dergisi

 

 

İslam Tetkikleri Dergisi

İslam Tetkikleri Dergisi

 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Quarterly

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

İstanbul Aydın Üniversitesi

1306-3377

Quarterly

İstanbul Barosu Dergisi

İstanbul Barosu

1304-737X

Six times a year

İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies

İstanbul Gelişim University International Journal of Engineering Technologies

2149-0104

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2148-7189

Twice a year

İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

İstanbul Kültür University The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

2146-5193

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi

İstanbul Kültür Üniversitesi 

1303-2739

Quarterly

İstanbul Sanayi Odası Dergisi

İstanbul Sanayi Odası

1303-1333

Once a month

İstanbul Ticaret Odası Süreli Yayınları

İstanbul Ticaret Odası

 

Irregular

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Twice a year

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Twice a year

İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi

İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Dergisi

0569-9746

 

İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

0378-2816

Twice a year

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

1303-4375

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

1302-633X

 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

1303-1732

 

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi : Yönetim

1302-4221

 

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

 

 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

2148-5356

 

İstanbul Yerbilimleri Dergisi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi

1012-3741

 

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

1308-0539

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü

1300-2341

Six times a year

İş ve İnsan Dergisi

İş ve İnsan Dergisi

2148-5801

Twice a year

İşçi Gücü Dergisi

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

 

Irregular

İtü Dergisi

İstanbul Teknik Üniversitesi,

1307-1645

Serial A: Architecture, Planning, Design

İYİ KİTAP: Aylık Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Dergisi

Tudem Eğitim Hizmetleri,

1308-8866

Once a month

İzmir Barosu Dergisi

İzmir Barosu

1305-757X

Tri-annually

İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi

İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi

2148-4589

Tri-annually

İzodergi

İZODER

2458-8008

Six times a year

JOBEPS

Turgut Özal Üniversitesi

2146-2240

Twice a year

Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences

Journal of Anatolıa Nursıng and Health Scıences

1309-5471

Quarterly

Journal of Applied Mathematics

Hindawi Publishing Corporation

1110-757X

 

Journal of Balkan Libraries Union

Journal of Balkan Libraries Union

2148-9823

 

Journal of Biomedicine and Biotechnology

Hindawi

 

 

Journal of Broadcasting and Electronic Media

Taylor&Francis

1550-6878

Quarterly

Journal of Business Economics and Finance

Journal of Business Economics and Finance

2146-7943

 

Journal of Business Research

Elsevier

0148-2963

 

Journal of Clinical Psychology in Medical Settings

Springer

1068-9583

Quarterly

Journal of Coastal Research

CERF

1551-5036

Twice a month

Journal of Community Health

Springer

1573-3610

Six times a year

Journal of Computer and Education Research

Journal of Computer and Education Research

2148-2896

Twice a year

Journal of Cyprus Studies

EMU Press

 

Twice a year

Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries

SESRIC

 

Twice a year

Journal of Economics Finance and Accounting

Journal of Economics Finance and Accounting

2148-6697

 

Journal of Education in Science, Environment and Health

Journal of Education in Science, Environment and Health

 

 

Journal of Electroanalytical Chemistry

Elsevier

1572-6657

 

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science

2147-2955

 

Journal of Food Products Marketing

Taylor&Francis

1540-4102

Six times a year

Journal of Fusion Energy

Springer

1572-9591

Six times a year

Journal of Health and Social Behavior

SAGE

 

 

Journal Of Internatıonal Relations and Development

 

1581-1980

Quarterly

Journal of Internatıonal Trade and Dıplomacy,The

T.C. Ekonomi Bakanlığı

 

Twice a year

Journal of Life Economics

Journal of Life Economics

 

 

Journal of Management Internatıonal Review

Springer

1861-8901

 

Journal of Management Marketing and Logistics

Journal of Management Marketing and Logistics

2148-6670

 

Journal of Materials Processing Technology

Elsevier

0924-0136

 

Journal of Medical Systems

Springer

1573-689X

Once a month

Journal of Military and Information Science

Journal of Military and Information Science

2148-3124

 

Journal of Modern Turkish Studıes

Ankara Üniversitesi

1304-8015

Quarterly

Journal of Molecular Modeling

Springer

0948-5023

 

Journal of Mood Dısorders

Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Şubesi Yayını

 

Quarterly

Journal of Pediatric Sciences

Journal of Pediatric Sciences

1309-1247

 

Journal of Population Economics

Springer

 1432-1475

 

Journal of Social Services Research

Taylor&Francis

1540-7314

 

Journal of Social Studies Education Research

Journal of Social Studies Education Research

1309-9108

 

Journal of Structural Engineering

ASCE

1943-541X

Once a month

Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

Journal of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

2149-0120

 

Journal of Theory and Practıce In Educatıon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1304-9496

Quarterly

Journal of Yaşar University

Journal of Yaşar University

1305-970X

 

Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Kadans - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

 

 

Kadın Araştırmaları Dergisi

Kadın Araştırmaları Dergisi

1300-7807

 

Kadınlarla Mor Bülten

 

 

Twice a year

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1309-4289

 

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2148-8177

 

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

1309-1751

 

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences

1309-1743

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

2146-5908

Twice a year

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2146-5908

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1304-8120

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

1303-6610

 

Kaktüs

Kadın Kültür ve İletişim Vakfı

 

 

Kalkınma

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

 

Tri-annually

Kamu-İş: İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Kamu İşletmeleri ve İşverenleri Sendikası

 

Irregular

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Bülent Ecevit Üniversitesi 

2146-7277

Twice a year

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Kara Harp Okulu

2148-4995

Twice a year

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi

2148-1776

 

Karadeniz Araştırmaları

Karadeniz Araştırmaları

1304-6918

 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1309-081X

Twice a year

Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences

Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences

 

 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2147-6012

 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi,

1309-4181

Twice a year

Katı Atık ve Çevre

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi

 

Quarterly

Kaynak Elektrik Dergisi

 

1304-6004

Once a month

KFG Working Papers

Freie Universität Berlin

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi

2146-5304

 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

 

Kilikya Felsefe Dergisi

Kilikya Felsefe Dergisi

2148-9327

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1309-3762

Twice a year

Knowledge Management Research & Practice

 

1477-8246

 

Köprü: Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Kültür ve Sanat Dergisi

Trakya Üniversitesi 

 

Quarterly

Ktü Dergi Karadeniz

Ktü Dergi Karadeniz

1308-6200

 

Lasers, Optics & Photonics

OMICS International

 

 

Laü Sosyal Bilimler Dergisi

Laü Sosyal Bilimler Dergisi

2148-8169

 

Lıtera

Lıtera

1304-0057

 

Littera

 

 

Twice a year

Lovotics

OMICS International

2090-9888

 

M.Ü Öneri Dergisi

M.Ü Öneri Dergisi

 

Twice a year

Madencilik Bülteni 

TMMOB

 

Quarterly

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

MTA Genel Müdürlüğü

1304-334X

Twice a year

Made in Turkey

Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı

1303-278X

 

MakinaTek

Bilişim Yayıncılık ve Fuarcılık

1303-4790

Once a month

Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi

 

 

Quarterly

Mali Çözüm

 

 

Six times a year

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

1304-0251

 

Maliye Dergisi

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

1300-3623

Twice a year

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi

1309-6087

 

Marmara Coğrafya Dergisi

Marmara Coğrafya Dergisi

2147-7825

Twice a year

Marmara Dental Journal

Marmara Dental Journal

2147-7957

 

Marmara İletişim Dergisi

Marmara İletişim Dergisi

1300-4050

 

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

2146-6017

 

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

2148-6743

Twice a year

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi

1301-1359

 

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2146-5150

 

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1300-7262

Twice a year

Marmara'nın Sesi

Marmara'nın Sesi

1300-4042

 

Mathematıcal & Computatıonal Applıcatıons

Association For Scientific Research

 

Tri-annually

Meclis Bülteni

TBMM

2146-7730

Once a month

Meclis Özel

 

2147-8112

Once a month

Medicinal Chemistry

OMICS International

2161-0444

 

Medikal Teknik 

 

1301-0034

 

Mediterranean Journal of Mathematics

Springer

1660-5454

 

Mediterranean Politics

Taylor&Francis

1743-9418

 

Mediterráneo/Mediterraneo

Mediterráneo/Mediterraneo

1307-5799

 

Megaron

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1309-6915

Quarterly

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Melikşah Üniversitesi

2147-2920

Twice a year

Membrane Science & Technology

Membrane Science & Technology

OMICS International 2155-9589

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

2149-0856

Twice a year

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1306-7850

Tri-annually

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1306-7850

 

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

1308-0830

Tri-annually

Metal Dünyası

 

1305-3701

 

Metalurji

TMMOB

 

Six times a year

Microelectronics and Reliability

Elsevier

0026-2714

 

MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

MİLEL VE NİHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

1304-5432

 

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

1308-0385

Twice a year

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı,

1302-5600

Quarterly

Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi

Milli Eğitim Bakanlığı: Milli Eğitim Dergisi

 

 

Milli Folklör

Geleneksel Yayıncılık

2146-8087

Tri-annually

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi

2148-0478

 

Mimarlık Dergisi

Mimarlar Odası

1300-4212

Once a month

Modern Chemistry & Applications

OMICS International

2329-6798

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,

1304-8015

Quarterly

Molecular Imaging & Dynamics

OMICS International

2155-9937

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

1308-3740

 

Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı

Mustafa Kemal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı

1304-429X

Quarterly

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

1308-7185

 

Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi

1305-9971

 

Müze Dergi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Quarterly

Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Namık Kemal Üniversitesi Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

2146-5894

 

Natural Products Chemistry & Research

OMICS International

2329-6836

 

Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı

Nevşehır Bılım ve Teknolojı Dergısı

2148-4651

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2146-782X

Twice a year

New Medit

CIHEAM

1120-6403

 

NG Dergi

Nafi Güral Yatırım A.Ş.

 

Four times a year

Niğde Üniversitesi İibf Dergisi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1308-4216

Twice a year

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1308-4216

Tri-annually

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Niğde Üniversitesi 

2147-012X

Twice a year

Nüfus Bilim Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

0259-6334

 

Odtü Mimarlık Fakültesi Dergisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

0258-5316

Twice a year

Odtü Gelişme Dergisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

 

Tri-annually

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-302X

Tri-annually

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Experimental and Clinical Medicine

1309-5129

 

Open Economies Review

Springer

1573-708X

 

Open J-Gate

3834 Adet İngilizce Açık Erişimli Dergiye Tam Metin Olarak Erişim Sağlar.

 

 

Optics and Lasers in Engineering

Elsevier

 0143-8166

Once a month

Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi

Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi

2147-6403

 

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Ordu Üniversitesi

2146-6459

Twice a year

Organic Chemistry: Current Research

OMICS International

2161-0401

 

Osmanlı Araştırmaları

İsam (İslam Araştırmaları Merkezi)

 

Twice a year

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

1303-3123

 

Otoban Dergisi

OYDER 

 

Once a month

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1301-0085

 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Pamukkale Üniversitesi

2147-5881

 

Parlamento Dergisi

Türk Parlamenterler Birliği

1305-533X

Once a month

Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete

Kadın Kültür ve İletişim Vakfı

 

 

PCI Journal

PCI

 

Tri-annually

Persee

Persee, Fen ve Sosyal Bilimler Dergileri Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Bir Programdır.

 

 

Physica A, Statistical Mechanics and its Applications

Elsevier

0378-4371

 

Physical Chemistry & Biophysics

OMICS International

2161-0398

 

Physiobiochemical Metabolism Hybrid 

Sci Technol

2324-8793

 

Pivolka

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

 

Irregular

Polymer

Elsevier

0032-3861

 

Problems and Perspectives in Management

Business Perspectives

 

Quarterly

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Elsevier

1877-0428

 

Promet Traffic & Transportation

Scientific Journal on Traffic and Transportation Research

1848-4069

Six times a year

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

1309-0674

 

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

1304-4680

Twice a year

Regional and Sectoral Economic Studies

Euro-American Association of Economic Development Studies

1578-4460

 

Reports on Progress in Physics

IOP Science

 

 

Research and Development

OMICS International

 

 

Research Journal of Business and Management

Research Journal of Business and Management

 

 

Revel Nice

Nice Üniversitesi

Farklı bilimsel dergilerin toplandığı arayüz.

 

Review of Armenian Studies

The Institute for Armenian Research

 

Once a year

Revues Org

Farklı Alanlarda Yayımlanan Elektronik Dergilerin Tek Bir Arayüzde Taranmasını Sağlayan Program.

 

 

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

2148-9599

 

Sakarya İktisat Dergisi

Sakarya Üniversitesi

2147-1126

Quarterly

Sakarya University Journal of Education

Sakarya University 

2146-7455

 

Sakarya Ünıversıtesı Eğıtım Fakültesı Dergısı

Sakarya Üniversitesi

1303-0310

Twice a year

Sakarya Ünıversıtesı İlahıyat Fakültesı Dergısı

Sakarya Üniversitesi

 

 

Sakarya Üniversitesi Akademık İncelemeler Dergısı

Sakarya Üniversitesi

1306-7885

 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi

1303-0310

Irregular

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Sakarya Üniversitesi

2147-835X

Tri-annually

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi

Sakarya Üniversitesi

1306-7885

Tri-annually

Sanat - Tasarım Dergisi

Sanat - Tasarım Dergisi

1309-2235

 

Sanat Tarihi Yıllığı

Sanat Tarihi Yıllığı

0579-4080

 

Santigrat

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. .

 

Irregular

Sayıştay Dergisi

Sayıştay

1300-1981

Quarterly

SDU International Journal of Educational Studies

SDU International Journal of Educational Studies

2148-9068

Twice a year

Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

Sdü Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

1308-2698

Twice a year

Sektörden Haberler Bülteni

Türkiye Madenciler Derneği

 

Five times a year

Selçuk İletişim Dergisi

Selçuk Üniversitesi

 

Twice a year

Selcuk Journal of Applied Mathematics

Selçuk Üniversitesi

1302-7980

Twice a year

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

1303-8125

Twice a year

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

1300-4921

Twice a year

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü

2147-9364

Twice a year

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

2147-9364

Quarterly

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Twice a year

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi

1302-4191

 

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Selçuk Üniversitesi

2148-3043

Twice a year

Seramik Türkiye

Türkiye Seramik Federasyonu

1304 - 6578

Tri-annually

Serbest Mimar

TSMD Mimarlık Merkezi

1308-9498

Quarterly

Sermaye Piyasasında Gündem

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

1304-8155

Once a month

Sıgma

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisidir.

1304-7191

Quarterly

Siyasal Bilimler Dergisi

Siyasal Bilimler Dergisi

2147-6926

Twice a year

Sivil Havacılar

TÜSHAD

 

Quarterly

Skylıfe

Türk Hava Yolları Yayınıdır.

 

Once a month

Social Indicators Research

Springer

1573-0921

 

SOLFASOL Ankara'nın Gayriresmi Gazetesi

 

1301-8655

Once a month

Soil Dynamics and Earthquake Engineering

Elsevier

 0267-7261

 

Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal Bilimler Dergisi

1307-542X

 

Sosyal Güvenlik Dergisi

Sosyal Güvenlik Kurumu

2146-4839

Twice a year

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2148-9424

 

Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı

Sosyal Sıyaset Konferansları Dergısı

1304-0103

 

Sosyoekonomi

Sosyoekonomi

1305-5577

 

Sosyoloji Dergisi

Sosyoloji Dergisi

2148-9165

 

South East Europe Review For Labour and Social Affairs

Nomos Verlag

1435-2869

Quarterly

State Instıtute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey

Türkiye İstatistik Kururumu Yayınıdır.

 

 

Statistics & Probability Letters

Elsevier

0167-7152

 

Stock & Forex Trading

OMICS International

2168-9458

 

Structural Safety

Elsevier

0167-4730

 

Studies in Educational Evaluation

Elsevier

0191-491X

Quarterly

Studies in Social and Political Thought

University of Sussex

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research

Süleyman Demirel Üniversitesi Cell Membranes and Free Radical Research

1308-416X

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

1300-9435

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2146-7129

Twice a year

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

1301-0603

 

Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications

SIGMA

 

 

Şarkiyat Mecmuası

Şarkiyat Mecmuası

1307-5020

 

TAİ'nin Sesi

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

1301-6075

Twice a year

Tarım Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınıdır.

1300-7580

Quarterly

Tarih Dergisi

Tarih Dergisi

1015-1818

 

Tarih Okulu Dergisi

Tarih Okulu Dergisi

2148-4260

 

Task Quarterly

 

1428-6394

Quarterly

Tc Hayat

Tece Dekor A.Ş

 

Twice a year

Tehnicki vjesnik / Technical Gazette

Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

1848-6339

Twice a month

Tekgıda-İş Dergisi

Tekgıda-İş Sendikası

 

Irregular

Teknik Dergi

Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası

 

Quarterly

Teksif

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası

 

Irregular

Tekstil ve Mühendis

Tekstil ve Mühendis

2147-0510

 

Telecommunications System & Management

OMICS International

2167-0919

 

Tesam Akademi Hakemli Dergisi

Tesam Akademi Hakemli Dergisi

2148-2462

 

Tes-İş

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın Eğitim ve Kültür Yayın Organıdır.

1301-4714

Quarterly

Textile Science & Engineering

OMICS International

2165-8064

 

The International Journal of Human, Community & Technology

The International Journal of Human, Community & Technology

2148-1148

 

The International Journal of Research in Teacher Education

The International Journal of Research in Teacher Education

1308 - 951X

 

The Middle East

 

 

Once a month

The Scientific World Journal

Hindawi Publishing Corporation

1537-744X

 

The Turkısh Yearbook of Internatıonal Relations

Ankara Üniversitesi 

0544-1943

Once a year

The World Today

Chatham House

 

 

Thermochimica Acta

Elsevier

0040-6031

 

Thermodynamics & Catalysis

OMICS International

2157-7544

 

TİKA - Avrasya Bülteni ve Avrasya Etüdleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tarafından Yayımlanır.

1300-1604

Twice a year

TNB Hakemli Hukuk Dergisi

Türkiye Noterler Birliği

2148-1741

Twice a year

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology

Sakarya Üniversitesi Yayınıdır.

2146-7242

Quarterly

Touraj

 

1302-5759

Twice a year

Tourism Georaphies

Taylor&Francis

1470-1340

Irregular

Tourism & Hospitality

Tourism & Hospitality

OMICS International 2167-0269

 

Tourism Research & Hospitality Hybrid 

Tourism Research & Hospitality Hybrid 

Sci Technol 2324-8807

 

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Trakya University

2147-0308

Twice a year

Trakya University Journal of Natural Sciences

Trakya University

2147-0294

 

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

Trakya Üniversitesi 

2147-1371

Twice a year

Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal

Trakya Üniversitesi 

2146-3123

 

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi

1309-7660

 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi 

2146-071X

 

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Trakya Üniversitesi 

1305-7766

Twice a year

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Trakya Üniversitesi

1305-7766

Twice a year

TripleC

TripleC

1726-670X

Twice a year

TTEM - Technics Technologies Education Management

TTEM

1986-809X

 

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü

2147-1614

Twice a year

Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science

Turgut Özal University Journal of Business Economics and Political Science

 

 

Turizmoloji Dergisi

Turizmoloji Dergisi

 

 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Tübitak

1300-0110

Six times a year

Turkish Journal of Biology

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1303-6092

Six times a year

Turkish Journal of Botany

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1303-6106

Six times a year

Turkish Journal of Chemistry

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1303-6130

Six times a year

Turkish Journal of Earth Sciences

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1303-619X

Six times a year

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

Tübitak

1303-6203

 

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

Tübitak

1303-6157

Tri-annually

Turkish Journal of Mathematics

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınıdır.

1303-6149

Six times a year

Turkish Journal of Physics

Tübitak

1303-6122

Tri-annually

Turkish Journal of Scientific Reviews

Nobel Yayınıdır.

 

Twice a year

Turkish Polıcy Quarterly (Tpq)

Kadir Has Üniversitesi Yayınıdır.

 

Quarterly

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

1309-4653

 

Tüba-Ar

Türkiye Bilimler Akademisi

 

Once a year

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

 

 

Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi

Türk Bilim Araştırma Vakfı Tübav Bilim Dergisi

1308 - 4941

Quarterly

Türk Biyokimya Dergisi

Türk Biokimya Derneği

1303-8290

Quarterly

Türk Dili

Türk Dil Kurumu

1300-2155

Once a month

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

1015-2091

 

TürkDöküm

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

 

Quarterly

Türk Harb-İş Dergisi

Harb-İş Sendikası

 

Irregular

Türk İdare Dergisi

İçişleri Bakanlığı

 

Twice a year

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

1300-0764

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınıdır.

2147-9682

Quarterly

Türk Pediatri Arşivi

Türk Pediatri Arşivi

1306-0015

 

Türk Psikiyatri Dergisi

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

1300-2163

 

Türk Sineması Araştırmaları

 

 

 

Türk Tarih Eğitimi Dergisi

Türk Tarıh Eğıtımı Dergısı

2147-4516

 

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

1302-6011

 

Türkıyat Mecmuası

Türkıyat Mecmuası

0085-7432

 

Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi

Türkiye Bankalar Birliği : Bankacılar Dergisi

1307-8631

 

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi

Türk Bilişim Derneği Yayınıdır.

 

Once a month

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Milli Kütüphane Hizmetidir.

 

 

Türkiye Noterler Birliği Hakemli Hukuk Dergisi

Türkiye Noterler Birliği

2148-1741

 

Türklük Bilimi Araştırmaları

Türklük Bilimi Araştırmaları

 

 

Türkmetal Dergisi

Türk Metal Sendikası

 

Once a month

TÜROFED

Türkiye Otelciler Federasyonu Yayınıdır.

 

Six times a year

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

2146-1759

 

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering

2148-4155

 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi

 

Twice a year

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1301-33-94

Twice a year

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi

1309-596X

 

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Uluslararası Antalya Üniversitesi

 

Twice a year

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2146-1961

 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

 

Twice a year

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

1307-9832

 

Uluslararası Suçlar ve Tarih

Avrasya İncelemeri Merkezi

1306-9136

Once a year

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi

2147-0146

 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınıdır.

2147-9194

Tri-annually

Unesco - Socıal and Human Scıences Documentatıon Centre (Shs/Dc)

Unesco

 

Irregular

Usak University Journal of Material Sciences

Usak University Journal of Material Sciences

2147-2785

 

Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

2148-4228

Twice a year

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1308-738X

 

UTED Dergi: Aylık Havacılık Dergisi

Uçak Teknisyenleri Derneği

 

Once a month

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Uyuşmazlık Mahkemesi

2147-8376

Twice a year

Vakıflar Dergisi

Vakıflar Dergisi

1011-7474

 

Vitamins & Minerals

OMICS International

2376-1318

 

Voyager: Gezi Seyahat Dergisi

 

 

Once a month

World Health Statistics Annual (Whosıs)

World Health Organization

 

Irregular

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

1304-9720

 

Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Yalova Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

2147-544X

Twice a year

Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi

Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi

2148-5496

 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü

2146-1333

Twice a year

Yasama Dergisi

Yasama Derneği

 

Irregular

Yerel Kimlik

Çekül Vakfı

 

Quarterly

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Medical Journal

2148-4570

 

Yıldızlar

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Quarterly

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

2147-9771

 

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2148-029X

Tri-annually

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1305-2020

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

1300-5413

Twice a year

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1302-6879

Twice a year

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

1308-7584

 

Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne

Yüzüncüyıl Üniversitesi Eastern Journal of Medıcıne

1339-3886

 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 55 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-02 10:49:02 [updated_at] => 2019-10-25 13:14:38 [parent_id] => 1058 [lft] => 73 [rgt] => 74 [depth] => 4 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ucretsiz-e-dergiler-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_tr] => Kadriye Zaim Kütüphanesi [url] => library [type] => ) ) [pages] => Array ( [2989] => Array ( [id] => 2989 [title_tr] => Birimlerimiz [parent_id] => [site_id] => 55 [external_link] => javascript:; [lft] => 63 [rgt] => 124 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1014 [title_tr] => E - Kaynaklar ve Süreli Yayınlar [parent_id] => 2989 [site_id] => 55 [external_link] => javascript:; [lft] => 70 [rgt] => 95 [depth] => 1 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 3465 [title_tr] => Süreli Yayınlar [parent_id] => 1014 [site_id] => 55 [external_link] => javascript:; [lft] => 71 [rgt] => 78 [depth] => 2 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1058 [title_tr] => E - Dergiler [parent_id] => 3465 [site_id] => 55 [external_link] => [lft] => 72 [rgt] => 77 [depth] => 3 [children] => Array ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 2989 [1] => 1014 [2] => 3465 [3] => 1058 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2598 [title_tr] => Ücretsiz E-Dergiler [title_en] => Free E-Journals [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t
A<\/a><\/td>\n\t\t\tB<\/a><\/td>\n\t\t\tC<\/a><\/td>\n\t\t\tD<\/a><\/td>\n\t\t\tE<\/a><\/td>\n\t\t\tF<\/a><\/td>\n\t\t\tG<\/a><\/td>\n\t\t\tH<\/a><\/td>\n\t\t\tI<\/a><\/td>\n\t\t\tJ<\/a><\/td>\n\t\t\tK<\/a><\/td>\n\t\t\tL<\/a><\/td>\n\t\t\tM<\/a><\/td>\n\t\t\tN<\/a><\/td>\n\t\t\tO<\/a><\/td>\n\t\t\tP<\/a><\/td>\n\t\t\tR<\/a><\/td>\n\t\t\tS<\/a><\/td>\n\t\t\tT<\/a><\/td>\n\t\t\tU<\/a><\/td>\n\t\t\tV<\/a><\/td>\n\t\t\tW<\/a><\/td>\n\t\t\tY<\/a><\/td>\n\t\t\tZ<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
DERG\u0130 ADLARI<\/strong><\/th>\n\t\t\tB\u0130BL\u0130YOGRAF\u0130K DETAYLAR<\/strong><\/th>\n\t\t\tISSN NUMARASI<\/strong><\/th>\n\t\t\tYAYIN SIKLI\u011eI<\/strong><\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
Abant \u0130zzet Baysal Üniversitesi E\u011fitim Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAbant \u0130zzet Baysal Üniversitesi E\u011fitim Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1303-0493 <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Abant \u0130zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAbant \u0130zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t2147-3064<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Accounting & Marketing<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2168-9601<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Adalet Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tT.C.Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ad\u0131yaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAd\u0131yaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1308-7363<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Advanced Chemical Engineering<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2090-4568<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Advances in Automobile Engineering<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2167-7670<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Advances in Robotics & Automation<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2168-9695<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Aeronautics & Aerospace Engineering<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2168-9792<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
African Journal of Business Management<\/a><\/td>\n\t\t\tAcademic Journals<\/td>\n\t\t\t1993-8233<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çal\u0131\u015fmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Afrika Çal\u0131\u015fmalar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama<\/td>\n\t\t\t1301-8620<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAfyon Kocatepe Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2149-3367<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Afyon Kocatepe Üniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAfyon Kocatepe Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1302-1966<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAfyon Kocatepe Üniversitesi <\/td>\n\t\t\t 1302-1265<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ahi Evran Üniversitesi K\u0131r\u015fehir E\u011fitim Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAhi Evran Üniversitesi K\u0131r\u015fehir E\u011fitim Fakültesi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Aile ve Toplum<\/a><\/td>\n\t\t\tAile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlü\u011fü<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ajit-e Bili\u015fim Teknolojileri Akademik Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAcademic Journal of Information Technology<\/td>\n\t\t\t1309-1581<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akademik Bak\u0131\u015f<\/a><\/td>\n\t\t\tUluslararas\u0131 Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi<\/td>\n\t\t\t1694-528X<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES)<\/a><\/td>\n\t\t\tAkademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi<\/td>\n\t\t\t2147-4575<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akademik \u0130ncelemeler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAkademik \u0130ncelemeler Dergisi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akademik Kaynak<\/a><\/td>\n\t\t\tAkademik Kaynak<\/td>\n\t\t\t 2147-9585<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akademik Tarih ve Dü\u015fünce Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAkademik Tarih ve Dü\u015fünce Dergisi<\/td>\n\t\t\t2148-2292<\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Y\u0131lda üç kez<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

Akdeniz \u0130leti\u015fim Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAkdeniz Üniversitesi \u0130leti\u015fim Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1304-3846<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz \u0130nsani Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAkdeniz Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-4212<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Akdeniz Üniversitesi \u0130\u0130BF Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAkdeniz Üniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1302-9975<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Aksaray Üniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAksaray Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1308-7525<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Alternatif Politika<\/a><\/td>\n\t\t\tAlternatif Politika<\/td>\n\t\t\t1309-0593<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Amasya Üniversitesi E\u011fitim Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAmasya Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-7811<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Amasya Üniversitesi \u0130lahiyat Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAmasya Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2147-7256<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Amme \u0130daresi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tTODA\u0130E<\/td>\n\t\t\t1300-1795<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Amargi Dergi<\/a><\/td>\n\t\t\tAmargi Dergi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ana Dili E\u011fitimi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAna Dili E\u011fitimi Dergisi<\/td>\n\t\t\t2147-6020<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/td>\n\t\t\t0569-9746<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Journal of Educat\u0131onal Sciences (Ajes\u0131)<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi E\u011fitim Bilimleri<\/td>\n\t\t\t2146-4014<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Psikiyatri Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t1302-6631<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Teorik Bilimler<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-0205<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-0191<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Ya\u015fam Bilimleri ve Biyoteknoloji<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-0213<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasar\u0131m Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t2146-9059<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1303-0876<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Analytical & Bioanalytical Techniques<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2155-9872<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anatolia: Turizm Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnatolia: Turizm Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/td>\n\t\t\t1300-4220<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnayasa Mahkemesi Yay\u0131nlar\u0131<\/td>\n\t\t\t1300-9729<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda bir kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Anayasa Yarg\u0131s\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\tAnayasa Mahkemesi Yay\u0131nlar\u0131<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda bir kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tVekam<\/td>\n\t\t\t2147-8724<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Bar Review<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Barosu<\/td>\n\t\t\t1308-0636<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Barosu Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Barosu<\/td>\n\t\t\t1300-9885<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara The Best<\/a><\/td>\n\t\t\tDijimecmua<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi E\u011fitim Bilimleri Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi E\u011fitim Bilimleri Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1301-3718<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1301-1308<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi \u0130leti\u015fim Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1303-7900<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi Kültür ve \u0130leti\u015fim Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1301-7241<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1309-1034<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi Tiyatro Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi<\/td>\n\t\t\t1300-1523<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ankara Üniversitesi Türk \u0130nk\u0131lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi <\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Türk \u0130nk\u0131lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi<\/td>\n\t\t\t1303-5290<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
ANKYRA: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1309-3584<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Annales De La Faculté De Droit d’Istanbul<\/a><\/td>\n\t\t\tAnnales De La Faculté De Droit d’Istanbul<\/td>\n\t\t\t 0578-9745<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Applied Matematics Letters<\/a><\/td>\n\t\t\tElsevier<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Applied Mechanical Engineering<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t 2168-9873<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Applied Research on English Language<\/a><\/td>\n\t\t\tUniversity of Isfahan<\/td>\n\t\t\t2322-5343<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Arab Journal of Information Technology<\/a><\/td>\n\t\t\tZarqa  University<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda bir kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Arabian Journal of Business and Management Review<\/a><\/td>\n\t\t\tArabian Journal of Business and Management Review<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ara\u015ft\u0131rma Temelli Etkinlik Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tATED<\/td>\n\t\t\t2146-5711<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Architectural Engineering Technology<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International <\/td>\n\t\t\t2168-9717<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Archive of Applied Mechanics<\/a><\/td>\n\t\t\tSpringer<\/td>\n\t\t\t1432-0681<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation<\/a><\/td>\n\t\t\tACRM<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ariadne<\/a><\/td>\n\t\t\tUniversty of Bath Library<\/td>\n\t\t\t1361-3200<\/td>\n\t\t\tDüzensiz<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Arka Pencere<\/a><\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tHaftal\u0131k<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Arka Plan<\/a><\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tAyda bir kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Arkitekt<\/a><\/td>\n\t\t\tMimarlar Odas\u0131<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tDüzensiz<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
ARPN Journal of Systems and Software<\/a><\/td>\n\t\t\tARPN Publishers<\/td>\n\t\t\t2222-9833<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ar\u015fiv Kaynak Tarama Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAr\u015fiv Kaynak Tarama Dergisi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Art-Sanat<\/a><\/td>\n\t\t\tArt-Sanat<\/td>\n\t\t\t2148-3542<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Artvin Çoruh Üniversitesi Do\u011fal Afetler ve Çevre Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tArtvin Çoruh Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tArtvin Çoruh Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2146-698X<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Asia Europe Journal<\/a><\/td>\n\t\t\tSpringer<\/td>\n\t\t\t1612-1031<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Asia Minor Studies<\/a><\/td>\n\t\t\tAMS<\/td>\n\t\t\t2148-9858<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Asian Social Science<\/a><\/td>\n\t\t\tCanadian Center of Science and Education<\/td>\n\t\t\t1911-2025<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Aselsan Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.\u015e<\/td>\n\t\t\t1300-2473<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Asos Journal<\/a><\/td>\n\t\t\tThe Journal of Academic Social Science<\/td>\n\t\t\t2148-2489<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kere<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Asya Ö\u011fretim Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAsian Journal of Instruction<\/td>\n\t\t\t2148-2659<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu<\/td>\n\t\t\t1011-727X<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara\u015ft\u0131rma Enstitüsü Müdürlü\u011fü Bahçe Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Bahçe Kültürleri Merkez Ara\u015ft\u0131rma Enstitüsü Müdürlü\u011fü Bahçe Dergisi<\/td>\n\t\t\t1300-8943<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Dergisi<\/td>\n\t\t\t1302-7549<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk \u0130leti\u015fim Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk \u0130leti\u015fim Dergisi<\/td>\n\t\t\t2146-1538<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Ün\u0131vers\u0131tes\u0131 Kaz\u0131m Karabek\u0131r E\u011f\u0131t\u0131m Fakültes\u0131 Derg\u0131s\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Kaz\u0131m Karabekir E\u011fitim Fakültesi Dergisi<\/td>\n\t\t\t1302-3241<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Ün\u0131vers\u0131tes\u0131 Sosyal B\u0131l\u0131mler Enst\u0131tüsü Derg\u0131s\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/td>\n\t\t\t1304-4990<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Ün\u0131vers\u0131tes\u0131 Türk\u0131yat Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enst\u0131tüsü Derg\u0131s\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Türkiyat Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstitüsü Dergisi<\/td>\n\t\t\t1300-9052<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1300-9206<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi<\/td>\n\t\t\t1302-2938<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Dergisi<\/td>\n\t\t\t1300 4646<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi<\/td>\n\t\t\t1300-9389<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1304-4990<\/td>\n\t\t\tDüzensiz<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Atatürk Yolu<\/a><\/td>\n\t\t\tAnkara Üniversitesi Türk \u0130nk\u0131lâp Tarihi Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t1303-5290<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAt\u0131l\u0131m Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/td>\n\t\t\t2146-6181<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Automatic Control and Computer Sciences<\/a><\/td>\n\t\t\tSpringer<\/td>\n\t\t\t1558-108X<\/td>\n\t\t\tDüzensiz<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Automatic Control of Physiological State and Function<\/a><\/td>\n\t\t\tOMICS International<\/td>\n\t\t\t2090-5092<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Avrasya \u0130ncelemeleri Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAvrasya \u0130ncelemeleri Dergisi<\/td>\n\t\t\t2147-7469<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Avrasya Strateji<\/a><\/td>\n\t\t\tÇank\u0131r\u0131 Karatekin Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2147-1142<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Avrasya Terim Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tAvrasya Terim Dergisi<\/td>\n\t\t\t2147-7507<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Avrasya Uluslararas\u0131 Ara\u015ft\u0131rmalar Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tKars Kafkas Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2147-2610<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ay\u0131n Tarihi<\/a><\/td>\n\t\t\tByegm<\/td>\n\t\t\t2146-6181<\/td>\n\t\t\tAyda bir kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ayr\u0131nt\u0131 Dergi<\/a><\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t2148-1474<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda alt\u0131 kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
A\/Z Dergisi-\u0130TÜ Journal of Faculty of Architecture<\/a><\/td>\n\t\t\t\u0130TÜ<\/td>\n\t\t\t1302-8324<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
<\/a> B Kap\u0131s\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tÜmran Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri ve Tic. Ltd. \u015eti.<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\tY\u0131lda üç kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bahçe\u015fehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazanc\u0131 Hakemli Hukuk Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBahçe\u015fehir Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t2148-3701<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda alt\u0131 kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bal\u0131kesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBal\u0131kesir Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1301-7985<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bal\u0131kesir Üniversitesi Necatibey E\u011fitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik E\u011fitimi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBal\u0131kesir Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1307-6086<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bal\u0131kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBal\u0131kesir Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1301-5265<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering<\/a><\/td>\n\t\t\tBAJECE<\/td>\n\t\t\t2147-284X<\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Balkan Journal of Geometry and its Applications<\/a><\/td>\n\t\t\tBalkan Soc\u0131ety of Geometers<\/td>\n\t\t\t1843-2875<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Balkan Journal of Social Sciences<\/a><\/td>\n\t\t\tNam\u0131k Kemal Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t 2146-8494<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bankac\u0131lar (Türkiye Bankalar Birli\u011fi)<\/a><\/td>\n\t\t\tTürkiye Bankalar Birli\u011fi<\/td>\n\t\t\t1307-8631<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda dört kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bankac\u0131l\u0131k ve Sigortac\u0131l\u0131k Enstitüsü E-Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBankac\u0131l\u0131k ve Sigortac\u0131l\u0131k Enstitüsü E-Dergisi<\/td>\n\t\t\t1303-8281<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Bart\u0131n Üniversitesi E\u011fitim Fakültesi Dergisi<\/a><\/td>\n\t\t\tBart\u0131n Üniversitesi<\/td>\n\t\t\t1308-7177<\/td>\n\t\t\tY\u0131lda iki kez<\/td>\n\t\t<\/t