Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin 2. ve daha üst sınıftaki öğrencilerine, yaz döneminde; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, kış döneminde ise; Şubat ayında zorunlu stajlarını yapma olanağı sunulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında stajlarını yapabilmektedirler.

Kütüphanemizde, stajyer öğrencilerin devam eden uygulamalarda ve projelerde etkin rol almaları teşvik edilmektedir. Staj dönemi öncesinde, stajyerlerin tüm günleri planlanmakta ve eğitim programları oluşturulup, stajları başlamadan 1 hafta önce kendilerine mail yoluyla iletilmektedir. Programları dâhilinde stajyer öğrencilerin kütüphanede yer alan tüm birimler ile görüşmeleri, tüm uygulamalarda bulunmaları, stajları süresince kütüphanenin düzenlediği toplantı ve etkinliklerine katılmaları sağlanmaktadır. Staj dönemi sonunda öğrencilerin; üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmelerine, kütüphane içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımalarına, uygulama alanlarını görmelerine ve aktif olarak içinde yer almalarına, mesleki alanlarda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek, kariyer gelişimlerini planlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kütüphanemizde aynı tarihlerde, en fazla, 5 stajyer kabul edilmektedir. Ön başvuru için öğrencilerin Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Staj Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu/olumsuz yanıtlar staj koordinatörü tarafından başvuru sahiplerine mail yoluyla iletilmektedir.

Başvuru sürecinde ise üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj danışmanları tarafından Kütüphane Direktörlüğü’ne hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin bilgilerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formlarını, bilgisayar ortamında okunur bir punto ile doldurularak, ıslak imzalı nüshası kütüphanemiz staj koordinatörüne; Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek, Ankara dışındakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. Stajyer Bilgi Formu için tıklayınız. 

Ayrıca öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre boyunca öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı ve işe giriş bildirgesi gerekmektedir. 

Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız. 

Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

Staj planlamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yazılarının kış dönemi için en geç Ocak ayı, yaz dönemleri için ise en geç Mayıs ayı içinde koordinatöre ulaştırılması gerekmektedir.

Staj programına katılan öğrenciler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Stajyer öğrenciler, personelin kullandığı semt servislerinden ve yemekhaneden yararlanabilmektedirler. Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.

Bilgi için (+90.312) 586 84 55 numaralı telefonu arayabilir, ya da e-posta gönderebilirsiniz.

 


Staj Koordinatörü
Aysel ŞENOĞLU

Kütüphanemizde yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimiz için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir.

  • Üniversitemizde lisans öğrencisi olmak (4. sınıf ve hazırlık hariç),
  • 3.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak,
  • Hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu 10.00-20.00 çalışma saatlerine uygun çalışabilmek,
  • Aylık çalışma saati aylık en az 40, en fazla 60 saat olmak üzere çalışmak,
  • Ekim - Haziran ayları arasında görev yapmak

olarak belirlenmiştir.

Yarı zamanlı çalışacak öğrencilerimiz 1 aylık deneme süresi sonunda, Birim Sorumlusu tarafından, performansları göz önünde tutularak çalışmaya başlayacaklardır. Performansları yeterli görülen öğrencilerimizle çalışmaya devam edilecektir.  

Yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimiz, Kütüphane personel servisini kullanabileceklerdir.