Kütüphanemizde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, yaz döneminde;

 • Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında

Kış döneminde ise;

 • Şubat ayında zorunlu stajlarını yapma olanağı sunulmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında stajlarını yapabilmektedirler.

Kütüphanemizde;

 • Stajyer öğrencilerin devam eden uygulamalarda ve projelerde etkin rol almaları teşvik edilmektedir.
 • Staj dönemi öncesinde, stajyerlerin tüm günleri planlanmakta ve eğitim programları oluşturulup, stajları başlamadan 1 hafta önce kendilerine mail yoluyla iletilmektedir.
 •  Programları dâhilinde stajyer öğrencilerin kütüphanede yer alan tüm birimler ile görüşmeleri, tüm uygulamalarda bulunmaları, stajları süresince kütüphanenin düzenlediği toplantı ve etkinliklerine katılmaları sağlanmaktadır.
 • Staj dönemi sonunda öğrencilerin; üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmelerine, kütüphane içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımalarına, uygulama alanlarını görmelerine ve aktif olarak içinde yer almalarına, mesleki alanlarda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek, kariyer gelişimlerini planlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Ön başvuru: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Staj Başvuru Formu  

Başvuru sürecinde ise üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj danışmanları tarafından Kütüphane Direktörlüğü’ne hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin bilgilerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formlarını, bilgisayar ortamında okunur bir punto ile doldurularak, ıslak imzalı nüshası kütüphanemiz staj sorumlusu; Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek, Ankara dışındakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. Stajyer Bilgi Formu için tıklayınız. 

 • Ayrıca öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre boyunca öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı ve işe giriş bildirgesi gerekmektedir. 

Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız. 

 • Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.
 • Staj planlamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yazılarının kış dönemi için en geç Ocak ayı, yaz dönemleri için ise en geç Mayıs ayı içinde koordinatöre ulaştırılması gerekmektedir.
 • Staj programına katılan öğrenciler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Stajyer öğrenciler, personelin kullandığı semt servislerinden ve yemekhaneden yararlanabilmektedirler. Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.
 • Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu/olumsuz yanıtlar staj koordinatörü tarafından başvuru sahiplerine mail yoluyla iletilmektedir.

Bilgi için 0(312) 586 84 60 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

 

Staj Koordinatörü
Seren Nur KÖKER

Kütüphanemizde yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimiz için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Üniversitemizde lisans öğrencisi olmak (4. sınıf ve hazırlık hariç),
 • 3.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak,
 • Hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu 10.00-20.00 çalışma saatlerine uygun çalışabilmek,
 • Aylık çalışma saati aylık en az 40, en fazla 60 saat olmak üzere çalışmak,
 • Ekim - Haziran ayları arasında görev yapmak

olarak belirlenmiştir.

Yarı zamanlı çalışacak öğrencilerimiz 1 aylık deneme süresi sonunda, Birim Sorumlusu tarafından, performansları göz önünde tutularak çalışmaya başlayacaklardır. Performansları yeterli görülen öğrencilerimizle çalışmaya devam edilecektir.  

Yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimiz, Kütüphane personel servisini kullanabileceklerdir.

Job Shadowing Nedir?

Job shadowing (Mesleki gölge / Çıraklık / Staj / İş gölgeliği / İş başında eğitim) deneyimli bir çalışanı işinin başında izleme ve gözlemleme imkânı veren bir iş eğitimi türüdür. 1 günlük bu stajda amaç; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin erkenden iş dünyasını tanımalarını sağlamak, ilgi alanlarına ve becerilerine göre kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmak ve öğrencileri mesleki çevre ile tanıştırmaktır.

Öğrenciler 1 gün boyunca Kütüphanemizin birimlerinde eğitim alacak ve iş akışına destek olacaklardır. Bu birimler öğrencilerin ilgilerine, isteklerine ve Kütüphanemizin staj politikasına göre staj koordinatörü tarafından belirlenecek; başvuru süresinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içerisinde başvuru sahiplerine yine staj koordinatörü tarafından kabul ya da ret konulu bir geri bildirimde bulunulacaktır. Birimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Katılan öğrencilerin üniversiteye ulaşım ve yemek masrafları kendilerine aittir. Başvuru formu için tıklayınız.

Programa Katılma Şartları Nelerdir?

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3 ya da 4. sınıf öğrencisi olmak (Ankara dışından katılan öğrencilerin yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.)
 • İlgili formu eksiksiz doldurmak
 • 1 gün boyunca çalışmak istenilen birimi, nedenlerini birkaç cümle ile açıklayarak, belirtmek

*Herhangi bir birim seçiminde bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Program Sonunda Neler Hedeflenmektedir?

İş hayatına atılmadan alandaki kişilerle iş ilişkileri ve mesleki konularda sohbet edebilme imkânı, öğrencilerin ilgi duydukları alanları gerçek anlamda tanımaları, meslek hayatındaki ihtiyaçlarını daha önce fark etmeleri ve teorideki bilgileri pratikte deneyimleme fırsatı program sonunda ön gördüğümüz kazanımlar arasındadır.

Kütüphanemiz bünyesinde bulunan ve özel bir koleksiyon olan Ankara Dijital Kent Arşivi’ndeki Ankara ile ilgili her tür materyal (kitap, dergi, fotoğraf, kartpostal, efemera, obje vb.) bilgi havuzumuzu doldurmaya yardımcı olmaktadır.

Ankara’nın dününe ışık tutmak, bugününü daha iyi anlamak, geleceğe emin adımlarla ilerlemek adına bu arşiv oluşturulmuştur.

Özel bir koleksiyon oluştururken nelere dikkat edilir, sağlama nasıl yapılır, dijitalleştirmenin özel koleksiyonlardaki önemi nedir, sosyal medyayı çalışmalarımızda nasıl kullanırız, koleksiyon geliştirmek için politikamız ne olmalıdır gibi soruların yanıtlarını Ankara Dijital Kent Arşivi’nde öğrenebilirsiniz.

Bu birimde kütüphane otomasyon sistemi ve özellikleri, web sayfaları ve güncelleme işlemleri, genel olarak donanım altyapısı vb. pek çok hizmetin ayrıntılarını gözlemleyebilirsiniz.

Günümüzde bilgi teknolojilerinin bir bilgi merkezinin olmazsa olmazı olduğunu göreceksiniz.

E-kaynaklar ve Süreli Yayınlar biriminde süreli yayınlar için seçim, sağlama ve teknik işlemler yapılmakta; e-kaynaklar için ise seçim, değerlendirme, sağlama ve kullanıcıların erişimine sunulması işlemleri yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra kaynaklara ilişkin kullanıcılara referans hizmeti de verilmektedir.

Kataloglama ve Sınıflama Birimi kütüphanenin mutfağı sayılmaktadır.  

Burada bilgiyi kayıt altına alıp, bilgiye doğru, hızlı ve kolay erişim sağlanması için çalışılmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmaları ve güncel uygulamaları takip ederek, dünya standartlarıyla uyumlu katalog kayıtları yapılmaktadır.

Yerinde öğrenmek ve uygulamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Bu birim; idari ve akademik personel tarafından üretilen bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak, bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda Kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Arşiv biriminde dijital ve basılı kaynakların, uluslararası açık erişim ve arşivleme standartlarına uygun olarak, veri girişlerinin nasıl yapıldığına dair bilgi edinebilirsiniz.

Kurum içi eğitimler, kütüphane tanıtımı, reklam faaliyetleri ve hizmet standardının sağlanmasına yönelik konular, kütüphane web sayfası ve sosyal medya hesaplarının yönetimi, sanatsal ve akademik etkinliklerin planlanması, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi, görsel medya içeriği üretilmesi, hizmet geliştirmeye yönelik araştırmaların yapılması, Üniversite içi diğer birimlerle organizasyonların planlanması ve referans hizmeti verilmesi…

Bütün bunlar ilginizi çektiyse Kurumsal iletişim kütüphanecisinin renkli dünyasına bekliyoruz.

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına yönlendirmek, kütüphaneyi kullanabilme konusunda bilgilendirmek, kullanıcıların ödünç, iade ve uzatma isteklerini en iyi şekilde giderebilmeye çalışmak günlük yaptığımız işlerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Kullanıcıların istedikleri bilgi kaynaklarının koleksiyonumuzda bulunmaması halinde “Kütüphaneler Arası İşbirliği” çerçevesinde protokol veya ILL (Inter Library Loan) yoluyla kullanıcılarımızın bilgiye erişimi sağlanmaktadır.

Danışma hizmetinin verildiği bu birimde kullanıcıların sorularına yanıt verilmektedir. Literatür taraması, araştırma yöntemleri ve Kütüphane hizmetleri konusunda bilgilendirilme yapılması birimin hizmetlerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Bilgi yığınında, kullanıcılara yeni trendlerle yol göstermek isteyenlerden ve “klasikleşmiş referans hizmetinin dışına çıkmak istiyorum” diyenlerdenseniz bu birimi seçebilirsiniz.

Bu arada, gelirken yaratıcı fikirlerinizi de yanınıza aldığınızdan emin olun. Belki de beraber kütüphanelerin gölgesi değil; ışığı oluruz.

 • Satın alma ve sipariş işlemleri
 • Kaynakların seçim kriterleri
 • Satın alma işlemi için bütçe oluşturulması
 • Gelen kitap isteklerinin toplanması
 • Satın alınan kaynakların Kütüphaneye geldikten sonra kontrollerinin yapılması
 •  Fatura işlemleri
 • EBYS üzerinden yazışmalar ve sekretarya işlemleri
 • Bağış süreçlerinin takip edilmesi işlemleri bu birimde yürütülmektedir.