Ödünç Verme Kurallarımız

Kullanıcılarımız;

Uzun Süreli Ödünç Verme

 • Kütüphane hesaplarına http://sirsi.atilim.edu.tr/ adresinden erişebilirler.
 • Kütüphane hesapları üzerinden ödünç alma süresi dolmak üzere olan kaynakların süresini uzatabilirler.
 • Kütüphane hesapları üzerinden ödünç alınmış olan bilgi kaynaklarını rezerve edebilirler.
 • Ödünç süresi geçmiş bilgi kaynakları için günlük geciktirme bedeli 5 TL’dir.

Kısa Süreli Ödünç Verme (Rezerv Koleksiyonu)

 • Rezerv Koleksiyonu Kütüphanemizin giriş katında, Ödünç Verme Bankosu’nun arkasında bulunmaktadır.
 • Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan bilgi kaynakları 3 gün süreyle ödünç verilmektedir.
 • Kullanıcılarımız aynı anda en fazla 2 adet bilgi kaynağı ödünç alabilirler.
 • Süre uzatma işlemi ve ayırtma işlemi yapılamaz.
 • Ödünç süresi geçmiş bilgi kaynakları için günlük geciktirme bedeli 10 TL’dir.

Referans Koleksiyonu

 • Referans Koleksiyonu’nda bulunan sözlükler 1 gün süreyle ödünç verilmektedir.
 • Diğer referans kaynakları ödünç verilmemektedir.
 • Kullanıcılarımız aynı anda en fazla 2 adet sözlük ödünç alabilirler.
 • Ödünç süresi geçmiş referans kaynakları için günlük geciktirme bedeli 5 TL’dir.