Dış Kullanıcılar İçin Bilgilendirme

Kayıt Süreci

 • Kütüphanemizin mevcut kapasitesinden dolayı 20.11.2023 tarihinen itibaren gecici süre ile dış kullanıcı kaydı yapılamayacaktır.
 • Kayıt Formunu web sitemizden indiriniz.
 • Doldurmuş olduğunuz kayıt formunu, bir adet vesikalık fotoğraf ile Kütüphanemizin ödünç verme bankosuna teslim ediniz.
 • Kütüphane kart ücreti olan 50 TL'yi Kütüphanedeki ilgili birime ödeyiniz.

Kart Sahipleri Ne Yapabilirler?

 • Genel koleksiyonda bulunan basılı kaynakları, Kütüphane içerisinde kullanabilirler.
 • Grup çalışma odaları dışında kalan tüm çalışma alanlarımızdan faydalanabilirler.
 • Kullanıcılarımıza ayrılmış olan bilgisayarları kullanıp, bu bilgisayarlar aracılığı ile elektronik kaynaklardan faydalanabilirler.
 • İnternet hizmetinden faydalanabilirler.

Ne Yapamazlar?

 • Basılı kaynakları ödünç alamazlar.
 • Kampüs dışından elektronik kaynaklara erişim sağlayamazlar.
 • Grup çalışma odalarını kullanamazlar.
 • Rezerv kaynaklara erişemezler.
 • Üniversitemizin sunduğu diğer imkânlardan faydalanamazlar (Spor salonu vb.)