Kemaloğlu, Ö. S.(2022). Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik, Üniversitelerarası Kaynak Paylaşım Platformu: Örnek Model. Konya: ÜNAK.


Kılıç, Ö. (2022). Türkiye’de modern kütüphaneciliğin doğuşu: Fehmi Ethem Karatay’ın kütüphaneciliği üzerinden bir devri anlamak,  Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu. Bartın.


Çermikli, B. & Akbayrak, E. H. (2021). Sosyal medya dili ve edebiyatı: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin bakış açısıyla sosyal medyada dil ve anlam.  Uluslararası Dil ve Anlam Sempozyumu. İstanbul: Tarık Akan Toplantıları III – Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı


Çermikli, B. & Akbayrak, E. H. (2021). Stajyerlere Bir Günde Kütüphaneciliği Anlatabilme Challenge: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Online Staj Programı. Ankara: ÜNAK.


Demirtaş, P., Kılıç, Ö., & Aysel, Ş. (2021). Pandemi sürecinde dijital arşivlerin önemi ve işlevleri: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi örneği.


Kemaloğlu, Ö. S & Akbayrak E. H. (2021) Behavioral changes related to search information and resources among the members of medicine and health departments of Atılım University During Pandemic. İstanbul: EAHIL 2021.


Kılıç, Ö. & Demirtaş, P. & Candan, H. & Akbayrak, E. H. & Kutlu, O. (2019) Arşivlerde Yapay Zekâ Uygulamaları: GEODI-Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi Örneği. E-BEYAS Sempozyumu. Ankara


Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklarına erişim sorunu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK. 


Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya planı yönetimi Fransa örneği. Kamu Kurumları e-Arşive Hazır mı? İstanbul: Türk Arşivciler Derneği.


Kutlu, O. (2017). Arşiv belgelerinin sayısallaştırma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örneği. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.


Kutlu, O. (2017). Kent arşivleri içerik yönetimi,kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Müzeler ve Kent Arşivleri: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, İzmir: Qulto-TKD.


Şenoğlu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikası oluşturma ve RDA’ya geçiş süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı. 


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices. Barcelona: BOBCATSSS.

Karatay, F. Ethem. (2021). Kitabiyat (Çeviren ve yayına hazırlayan Ö. Kılıç)  Hiper Yayın, İstanbul.


Kılıç, Ö. (2021). XIX. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nden Latin Amerika’ya Göç Hareketi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.


Güran, B. (2017). Kitabı geri mi getireceğim?. B. Yılmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), Kütüphane’de... Sahibinden Anı Öyküler (s. 277) içinde. İstanbul: Hiperyayın.


Kılıç, Ö. (2016). Rus-Japon Savaşından Alınan Maddi ve Manevi Dersler, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara.

Demirtaş,P. (2019). Geçmişe açılan farklı pencere: efemera. İz, 41, 42-43.


Demirtaş,P. (2019). Bir markanın dünü-bugünü: Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları. İz, 43, 24-26.


Demirtaş,P. (2019). Küçük oyuncakların büyülü dünyası: Oyuncak Müzesi. İz, 45, 28-30.


Demirtaş,P. (2019). Askıda müze eğitimi var!. İz, 45, 56-59.


Kemaloğlu, Ö. S. (2019). Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alai Adlı Eserinde Ahlâk- Siyaset İlişkisi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/51575/635311


Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullanıcı ilişkisi ve mevcut durumun standarda uygunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 394–402.


Demirtaş,P. (2018). Ankara Kent Arşivi. İz, 35, 8-10.


Demirtaş,P. (2018). Ankara Kent Arşivi. İz, 38, 60-62.


Demirtaş,P. (2018). Ankara markası olmuş bir fotoğrafçı: Foto Naci. İz, 39, 24-25.


Demirtaş,P. (2018). Ankara’nın kaybolmaya yüz tutmuş mahallesi: Yahudi Mahallesi. İz, 40, 4-7.


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyanın kullanımı. Herkese Bilim Teknoloji.


Demirtaş, P. (2015). Uzaktan eğitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji.


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2015). Danışma hizmetlerinde bulut bilişim uygulamalarının kullanımı. Bilgi Dünyası, 15(2). doi:10.15612/BD.2014.420

Çermikli, B., Kolcu, H. & Köker, S. N. (2022). Kütüphaneler için sosyal medya kullanım rehberi. Antalya: ANKOS.


Güran, B., Kılıçoğlu, N. ve Telli, G. (2022, Kasım). Kullanıcıyla iletişimde yeni yöntemler: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği [Poster sunumu]. Antalya: ANKOS,


Kemaloğlu, Ö. S.(2022). Veritabanlarına Uzaktan Erişmek için Proxy ayarlarından; OpenAthens Sistemine Geçiş. Antalya: ANKOS.


Kılıç, Ö., & Şenoğlu, A., & Ünal, B. (2022).  Kütüphanelerde yapay zekâ: Avantajlar ve Dezavantajlar. ANKOS.


Kutlu, O. (2022). Kütüphaneler: eşit erişim mekânları. Antalya: ANKOS.


Çermikli, B. & Kolcu, H. (2021). Kesintisiz hizmet – çevrimiçi kütüphane. Antalya: ANKOS.


Demirtaş, P., Günuğur, S., & Kınay, Y. (2021). Dijital kullanıcı ilişkileri ve çözümler. Antalya: ANKOS.


Kemaloğlu, Ö. S.(2021). Basılı ve Elektronik Dergilerin Kullanımını Arttırmak Amacıyla Yaptığımız Çalışmalar, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi. Antalya: ANKOS.


Kutlu, O. (2021). Türkiye – Fransa kültürel miras analizi. Antalya: ANKOS.


Şenoğlu, A. & Kılıç, Ö. (2021). Pandemi sürecinde Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi. Antalya: ANKOS. 


Kemaloğlu, Ö. S & Aras, A (2020) Yeni Yüzleriyle Cazibe Merkezi Olma Yolunda Akademik Kütüphaneler: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Örneği. Sanal Platform: ANKOS.


Kemaloğlu, Ö. S (2020). Engellere Rağmen Engelsiz Erişim ve Hizmet Anlayışı. İstanbul: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Sanal Poster Oturumu.


Çermikli, B., & Demirtaş, P. (2020).  Kütüphaneye hiç gelmemiş bir üniversiteliyi 5 adımda kütüphaneye çekme challenge: #yaşamkütüphanede. ANKOS.


Kınay, B. Y., & Günuğur, S. (2020). Nesnelerin interneti kütüphanede. ANKOS.


Şenoğlu, A. (2020). E-Kitapların kullanım oranlarını arttırmaya yönelik bir çalışma. ANKOS. (ANKOSLink 2020  Uluslararası Konferansında  “En İyi Poster” seçilmiştir.)


Kemaloğlu, Ö. S (2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya: ANKOS.


Demirtaş, P. & Kılıç, Ö. (2019) Uygun Arşiv Yazılımı Seçimi ve Entegrasyonu. Antalya: ANKOS.


Aras,A. (2019). E-dergi kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar: Atılım Üniversitesi örneği. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Güran, B., Kaya, H. Ve Azapcı, D. (2019). Artık Kitapların da Sesi Var. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya:ANKOS.


Şenoğlu, A., (2019). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Programı. ANKOS.


Demirtaş, P., ve Günuğur, S. (2018). Araştırma kütüphanelerinde özel koleksiyon geliştirme: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.


Çermikli, B. (2018). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü öğrencilerin bilgiye erişimi: mevcut durum ve öneriler. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS


Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden kısa yol: Libx. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geliştirme süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.


Pınarcı, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Arşivi. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.