Kılıç, Ö. & Demirtaş, P. & Candan, H. & Akbayrak, E. H. & Kutlu, O. (2019) Arşivlerde Yapay Zekâ Uygulamaları: GEODI-Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi Örneği. E-BEYAS Sempozyumu. Ankara


Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklarına erişim sorunu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK. 


Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya planı yönetimi Fransa örneği. Kamu Kurumları e-Arşive Hazır mı? İstanbul: Türk Arşivciler Derneği.


Kutlu, O. (2017). Arşiv belgelerinin sayısallaştırma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örneği. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.


Kutlu, O. (2017). Kent arşivleri içerik yönetimi,kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Müzeler ve Kent Arşivleri: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, İzmir: Qulto-TKD.


Şenoğlu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikası oluşturma ve RDA’ya geçiş süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı. 


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices. Barcelona: BOBCATSSS.

Güran, B. (2017). Kitabı geri mi getireceğim?. B. Yılmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), Kütüphane’de... Sahibinden Anı Öyküler (s. 277) içinde. İstanbul: Hiperyayın.

Demirtaş,P. (2019). Geçmişe açılan farklı pencere: efemera. İz, 41, 42-43.


Demirtaş,P. (2019). Bir markanın dünü-bugünü: Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları. İz, 43, 24-26.


Demirtaş,P. (2019). Küçük oyuncakların büyülü dünyası: Oyuncak Müzesi. İz, 45, 28-30.


Demirtaş,P. (2019). Askıda müze eğitimi var!. İz, 45, 56-59.


Kemaloğlu, Ö. S. (2019). Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alai Adlı Eserinde Ahlâk- Siyaset İlişkisi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/51575/635311


Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullanıcı ilişkisi ve mevcut durumun standarda uygunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 394–402.


Demirtaş,P. (2018). Ankara Kent Arşivi. İz, 35, 8-10.


Demirtaş,P. (2018). Ankara Kent Arşivi. İz, 38, 60-62.


Demirtaş,P. (2018). Ankara markası olmuş bir fotoğrafçı: Foto Naci. İz, 39, 24-25.


Demirtaş,P. (2018). Ankara’nın kaybolmaya yüz tutmuş mahallesi: Yahudi Mahallesi. İz, 40, 4-7.


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyanın kullanımı. Herkese Bilim Teknoloji.


Demirtaş, P. (2015). Uzaktan eğitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji.


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2015). Danışma hizmetlerinde bulut bilişim uygulamalarının kullanımı. Bilgi Dünyası, 15(2). doi:10.15612/BD.2014.420

Kemaloğlu, Ö. S (2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya: ANKOS.


Kemaloğlu, Ö. S & Aras, A (2020) Yeni Yüzleriyle Cazibe Merkezi Olma Yolunda Akademik Kütüphaneler: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Örneği. Sanal Platform: ANKOS.


Kemaloğlu, Ö. S (2020). Engellere Rağmen Engelsiz Erişim ve Hizmet Anlayışı. İstanbul: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Sanal Poster Oturumu.


Çermikli, B., & Demirtaş, P. (2020).  Kütüphaneye hiç gelmemiş bir üniversiteliyi 5 adımda kütüphaneye çekme challenge: #yaşamkütüphanede. ANKOS.


Kınay, B. Y., & Günuğur, S. (2020). Nesnelerin interneti kütüphanede. ANKOS.


Şenoğlu, A. (2020). E-Kitapların kullanım oranlarını arttırmaya yönelik bir çalışma. ANKOS. (ANKOSLink 2020  Uluslararası Konferansında  “En İyi Poster” seçilmiştir.)


Demirtaş, P. & Kılıç, Ö. (2019) Uygun Arşiv Yazılımı Seçimi ve Entegrasyonu. Antalya: ANKOS.


Aras,A. (2019). E-dergi kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar: Atılım Üniversitesi örneği. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Güran, B., Kaya, H. Ve Azapcı, D. (2019). Artık Kitapların da Sesi Var. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya:ANKOS.


Şenoğlu, A., (2019). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Programı. ANKOS.


Demirtaş, P., ve Günuğur, S. (2018). Araştırma kütüphanelerinde özel koleksiyon geliştirme: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.


Çermikli, B. (2018). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü öğrencilerin bilgiye erişimi: mevcut durum ve öneriler. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS


Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden kısa yol: Libx. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geliştirme süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.


Pınarcı, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Arşivi. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.