Protokol Kullanarak Ödünç Alma

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi ile Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TOBB ETÜ Kütüphaneleri arasında yapılan protokol gereği; Atılım Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan akademik personel, belirtilen üniversite kütüphanelerinden kitap ödünç alabilecektir.

Bahsi geçen kütüphaneleri kullanabilmek için tam zamanlı akademik personelimizin; iki adet protokol formunu, Kütüphanemiz Ödünç Verme ve Rezerv Bankosundan temin ederek veya Ankara, Ankara Yıldırım BeyazıtBilkentÇankayaGaziHacettepeJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,  ODTÜ, TED ve TOBB ETÜ  için yayımlanan formlardan iki adet çıktı alarak, kendi el yazısı ile doldurup; Ödünç Verme ve Rezerv Bankosundan onaylatması ve formlardan birini bankoya teslim etmesi gerekmektedir.

Protokol İle Kitap Ödünç Alan Kullanıcılarımızın Sorumlulukları:

  1. Öğretim elemanları, karşılıklı olarak ilgili kurum kütüphanesinden yararlanır.
  2. Öğretim elemanlarının protokol yapılan ilgili kurumun kütüphanesini kullanmak istemesi durumunda kendi kütüphanesine başvurup, protokol formu doldurur. Kütüphanesi tarafından onaylanan formu, kullanıcı kartı çıkarmak üzere bir adet fotoğraf  ile diğer kütüphaneye teslim eder. Bu form, yılda 3 kez (1 Mart, 1 Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde) yenilenir. Formun alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde başvurulması gerekir.
  3. Öğretim elemanları kendi kurumları tarafından verilmiş olan akademik kimlik kartları ve başvurduğu kütüphane tarafından verilen fotoğraflı kütüphane kullanıcı kartı ile kendilerini tanıtırlar.
  4. Dergiler, Referans  kitapları, Nadir Eserler, Rezerv (Kısa Süreli Ödünç Verme) Birimi’ne ait kitaplar, tezler ile kitap dışı bilgi kaynakları ödünç verilmez.
  5. Her öğretim elemanı 2. maddede belirtilen dönemlerde ilgili kütüphaneye teslim edeceği bir protokol formuyla, dönem boyunca gerektiğinde  bir defada beş adet kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. Ödünç verilen kitaplar, 30 gün kullanım süresi sonunda iade edilmek zorundadır. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir.
  6. Geç getirilen, kaybedilen ya da fiziksel olarak zarar verilen kitaplar için, ödünç veren kütüphanenin, o tarihte yürürlükte olan ödünç verme kuralları uygulanır. Bir dönemde ödünç aldığı kitapları on günden fazla geciktiren ve üç kez tekrar eden kullanıcıya bir yıl süreyle ödünç kitap verilmez.
  7. Ödünç alınan kitaplardan öncelikle kullanıcılar sorumludur. Ödünç kitap alıp, kurallara uygun olarak iade etmeyen kullanıcılarla iletişim kurulamaması durumunda oluşan zararı kullanıcıların bağlı bulunduğu üniversite karşılar.
  8. Bir öğretim elemanın, mensubu bulunduğu kurumundan ilişiğinin kesilmesi gerekirse, protokol yapılan kurum kütüphanesinden de ilişiğinin kesilmesine engel olmadığı onayı alınır.
  9. Bu protokolde yer alan kuralları Ankara Üniversitesi,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Çankaya Üniversitesi,TED Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Atılım Üniversitesi adına Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri yürütür.

 

1700468106-Protokoller.png