Kadriye Zaim Kütüphanesi Kurumsal İletişim Birimi, Kütüphane bünyesinde yürütülmekte olan;

 • Kurum içi eğitimler,
 • Kütüphane tanıtımı ve reklam faaliyetleri,
 • Etkinlik organizasyonlarının ve hizmet standardının sağlanmasına yönelik konularda çalışılması,
 • Kütüphane WEB sayfasının ve sosyal medya hesaplarının yönetimi,
 • Sanatsal ve akademik etkinliklerin planlanması,
 • Kullanıcı eğitimlerinin planlanması,
 • Görsel medya içeriklerinin üretilmesi,
 • Hizmet geliştirmeye yönelik araştırmaların yapılması,
 • Üniversite içi diğer birimlerle organizasyonların planlanması,
 • Üniversite içi diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması,
 • Referans hizmetinin gerçekleştirilmesi,
 • Promosyon ürünleri konularında araştırmalar yapılarak, öneriler sunulması

 görevlerini yerine getirmektedir.