Zemin Kat

 • Cafe Giriş
 • Sergi Salonu
 • Serbest Çalışma Salonu
 • Ödünç Verme Bankosu
 • Referans Kaynaklar
 • Rezerv Koleksiyon
 • Yeni Gelenler
 • Kart Basım Merkezi (Akademik, Öğrenci ve İdari Kimlik) 

Birinci Kat

 • Sol Salon için: K-P Kitaplar
 • Sağ Salon için : A-J Kitaplar

İkinci Kat

 • Sol Salon : Q-Z Kitaplar
 • Sol Salon : Atatürk Kitaplığı 
 • Sağ Salon: Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar

Üçüncü Kat

 • Sol Salon : Medya Merkezi
 • Sol Salon: Sinema Salonu
 • Sağ Salon: Kurumsal Arşiv
 • Sağ Salon: Ankara Dijital Kent Arşivi