Protokol Kullanarak Ödünç Alma

Protokol Kullanarak Ödünç Alma

 • Atılım Üniversitesi Kütüphanesi ile Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Kütüphaneleri, arasında imzalanan protokol gereği; Atılım Üniversitesi'nde tam zamanlı çalışan akademik personel, bu kütüphanelerden kitap ödünç alabilmektedir.
 • Kullanıcının “protokol formunu” (2 adet) Ödünç Verme ve Rezerv Bankosu’ndan temin ederek veya AnkaraBilkent, ÇankayaGaziODTÜ ve TOBB ETÜ  için yayınlanan formların (2 adet) çıktısını alarak, kendi el yazısıyla doldurup kütüphane Ödünç Verme ve Rezerv Bankosu’ndan onaylattırması ve formlardan birini bankoya teslim etmesi gerekmektedir.

Kullanıcıların Sorumlulukları;

 1. Öğretim elemanları, karşılıklı olarak ilgili kurum kütüphanesinden yararlanır.
 2. Öğretim elemanlarının protokol yapılan ilgili kurumun kütüphanesini kullanmak istemesi durumunda kendi kütüphanesine başvurup protokol formu doldurur. Kütüphanesi tarafından onaylanan formu, kullanıcı kartı çıkarmak üzere bir (1) adet fotoğraf  ile diğer kütüphaneye teslim eder. Bu form, yılda 3 kez (1 Mart, 1 Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde) yenilenir. Formun alındığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde başvurulması gerekir.
 3. Öğretim elemanları kendi kurumları tarafından verilmiş olan akademik kimlik kartları ve başvurduğu kütüphane tarafından verilen fotoğraflı kütüphane kullanıcı kartı ile kendilerini tanıtırlar.
 4. Dergiler, Referans  kitapları, Nadir Eserler, Rezerv (Kısa Süreli Ödünç Verme) Birimi’ne ait kitaplar, tezler ile kitap dışı bilgi kaynakları ödünç verilmez.
 5. Her öğretim elemanı 2. maddede belirtilen dönemlerde ilgili kütüphaneye teslim edeceği bir protokol formuyla, dönem boyunca gerektiğinde  bir defada beş (5) adet kitabı otuz (30) gün süreyle ödünç alabilir. Ödünç verilen kitaplar, bir ay kullanım süresi sonunda iade edilmek zorundadır. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir.
 6. Geç getirilen, kaybedilen ya da fiziksel olarak zarar verilen kitaplar için, ödünç veren kütüphanenin, o tarihte yürürlükte olan ödünç verme kuralları uygulanır. Bir dönemde ödünç aldığı kitapları on (10) günden fazla geciktiren ve üç (3) kez tekrar eden kullanıcıya bir yıl süreyle ödünç kitap verilmez.
 7. Ödünç alınan kitaplardan öncelikle kullanıcılar sorumludur. Ödünç kitap alıp kurallara uygun olarak iade etmeyen kullanıcılarla iletişim kurulamaması durumunda oluşan zararı kullanıcıların bağlı bulunduğu üniversite karşılar.
 8. Bir öğretim elemanın, mensubu bulunduğu kurumundan ilişiğinin kesilmesi gerekirse, protokol yapılan kurum kütüphanesinden de ilişiğinin kesilmesine engel olmadığı onayı alınır.
 9. Bu Protokol’de yer alan kuralları Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ ve Atılım Üniversitesi adına Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri yürütür.
 10. Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  ve TOBB ETÜ Üniversitesi Kütüphaneleri ile yapılan protokolün süresi 1 Ekim 2017 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine, Bilkent Üniversitesi ile yapılan protokolün süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadardır. Taraflar dilerse 15 gün öncesinden haber vermek koşuluyla protokolü feshedebilirler.

Daha fazla bilgi için (+90.312) 586 84 66 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.