ARGOS: Veri Yönetim Planı Oluşturma ve Yönetme Aracı

ARGOS: Veri Yönetim Planı Oluşturma ve Yönetme Aracı

Avrupa Birliği açık bilim platformu OpenAIRE tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuş Argos 'un ara yüzü "YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu" na bağlı olarak oluşturulan "YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu" tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Argos ile Neler Yapabilirsiniz?

  • Veri Yönetim Planları oluşturabilir,
  • Veri Yönetim Planları yazarken iş birliği yapabilir,
  • Veri Yönetim Planları yayınlayabilir,
  • Veri kümesi açıklamalarında sağlanan bilgileri doğrulayabilirsiniz.

 

Veri Yönetim Planı Nedir?

Veri yönetim planı, yeni bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacı tarafından çalışmada kullanılacak verilerin çalışma süresince ve çalışma tamamlandıktan sonra nasıl yönetileceğinin, diğer bir ifadeyle veri yaşam döngüsündeki her bir adımın nasıl gerçekleştirileceğinin anlatıldığı dokümandır [1]

Araştırmacılar, yer aldıkları projelerin Veri Yönetim Planlarını Argos ile düzenleyebilirler. https://argos.openaire.eu/login adresinden Argos’a ulaşabilirsiniz.

Ayrıca OpenAIRE programı kapsamında geliştirilen ve CERN tarafından işletilen genel amaçlı bir açık erişim havuzu olan Zenodo aracılığıyla https://zenodo.org/communities/liber-dmp-cat adresinden var olan Veri Yönetim Planlarını inceleyebilirsiniz.

[1] MANTRA Research Data Management Training. (2018). Data management plans. Erişim adresi: https://mantra.edina.ac.uk/datamanagementplans/