Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklarına erişim sorunu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK. 


Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya planı yönetimi Fransa örneği. Kamu Kurumları e-Arşive Hazır mı? İstanbul: Türk Arşivciler Derneği.


Kutlu, O. (2017). Arşiv belgelerinin sayısallaştırma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örneği. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.


Kutlu, O. (2017). Kent arşivleri içerik yönetimi,kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Müzeler ve Kent Arşivleri: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, İzmir: Qulto-TKD.


Şenoğlu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikası oluşturma ve RDA’ya geçiş süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı. 


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices. Barcelona: BOBCATSSS.

Güran, B. (2017). Kitabı geri mi getireceğim?. B. Yılmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), Kütüphane’de... Sahibinden Anı Öyküler (s. 277) içinde. İstanbul: Hiperyayın.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3084 [title_tr] => Yayınlarımız [title_en] => Publications [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => tab [module_class] => [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Bildiri [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklarına erişim sorunu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK. 


Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya planı yönetimi Fransa örneği. Kamu Kurumları e-Arşive Hazır mı? İstanbul: Türk Arşivciler Derneği.


Kutlu, O. (2017). Arşiv belgelerinin sayısallaştırma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örneği. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.


Kutlu, O. (2017). Kent arşivleri içerik yönetimi,kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Müzeler ve Kent Arşivleri: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, İzmir: Qulto-TKD.


Şenoğlu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikası oluşturma ve RDA’ya geçiş süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı. 


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices. Barcelona: BOBCATSSS.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Kitap Bölümü [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Güran, B. (2017). Kitabı geri mi getireceğim?. B. Yılmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), Kütüphane’de... Sahibinden Anı Öyküler (s. 277) içinde. İstanbul: Hiperyayın.

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Makale [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kemaloğlu, Ö . (2019). Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alai Adlı Eserinde Ahlâk- Siyaset İlişkisi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/51575/635311


Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullanıcı ilişkisi ve mevcut durumun standarda uygunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 394–402.


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyanın kullanımı. Herkese Bilim Teknoloji.


Demirtaş, P. (2015). Uzaktan eğitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji.


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2015). Danışma hizmetlerinde bulut bilişim uygulamalarının kullanımı. Bilgi Dünyası, 15(2). doi:10.15612/BD.2014.420

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Poster [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Aras,A. (2019). E-dergi kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar: Atılım Üniversitesi örneği. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Güran, B., Kaya, H. Ve Azapcı, D. (2019). Artık Kitapların da Sesi Var. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya:ANKOS.


Şenoğlu, A., (2019). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Programı. ANKOS.


Demirtaş, P., ve Günuğur, S. (2018). Araştırma kütüphanelerinde özel koleksiyon geliştirme: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.


Çermikli, B. (2018). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü öğrencilerin bilgiye erişimi: mevcut durum ve öneriler. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS


Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden kısa yol: Libx. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geliştirme süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.


Pınarcı, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Arşivi. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Sunum [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kaya, H. (2018). Danışma Hizmeti ile Fark Yaratmak. Herkes İçin Kütüphane: Ankara.


Kaya, H. (2018). New Generation Needs: Gen Z. 54th Library Week: Ankara. 


Kaya, H. (2018). Unchosen One. Hacettepe University: Ankara. 


Azapcı, D. (2017). Sosyal Medya Kütüphanecisi. “Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yaklaşımlar”. Ankara: TKD.


Kutlu, O. (2017). Kent belleklerinde içerik yönetimi, kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Kent Bellekleri: 21. Yüzyılın Cazibe Merkezleri, Ankara.


Akbayrak, E. H. (2016). Kütüphanelerdeki değişim ve maker hareketi. İstanbul.


Azapcı, D. (2016). Kütüphanelerde Sosyal Medya. “ANKOS Personel Değişimi Programı”. Ankara: ANKOS.

) ) ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => tab [module_class] => [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Proceedings [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklarına erişim sorunu: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK.


Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi. Ankara: ÜNAK. 


Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya planı yönetimi Fransa örneği. Kamu Kurumları e-Arşive Hazır mı? İstanbul: Türk Arşivciler Derneği.


Kutlu, O. (2017). Arşiv belgelerinin sayısallaştırma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örneği. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.


Kutlu, O. (2017). Kent arşivleri içerik yönetimi,kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Müzeler ve Kent Arşivleri: 21.Yüzyılın Cazibe Merkezleri, İzmir: Qulto-TKD.


Şenoğlu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikası oluşturma ve RDA’ya geçiş süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı. 


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices. Barcelona: BOBCATSSS.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Book Chapter [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Güran, B. (2017). Kitabı geri mi getireceğim?. B. Yılmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), Kütüphane’de... Sahibinden Anı Öyküler (s. 277) içinde. İstanbul: Hiperyayın.

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Article [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kemaloğlu, Ö . (2019). Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alai Adlı Eserinde Ahlâk- Siyaset İlişkisi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/51575/635311


Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullanıcı ilişkisi ve mevcut durumun standarda uygunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 394–402.


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyanın kullanımı. Herkese Bilim Teknoloji.


Demirtaş, P. (2015). Uzaktan eğitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji.


Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2015). Danışma hizmetlerinde bulut bilişim uygulamalarının kullanımı. Bilgi Dünyası, 15(2). doi:10.15612/BD.2014.420

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Poster [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Aras,A. (2019). E-dergi kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar: Atılım Üniversitesi örneği. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Güran, B., Kaya, H. Ve Azapcı, D. (2019). Artık Kitapların da Sesi Var. Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.


Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kayıt Ortamlarının Değişimi ve Bu Değişim Karşısında İnsanın Konumu. Antalya:ANKOS.


Şenoğlu, A., (2019). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Programı. ANKOS.


Demirtaş, P., ve Günuğur, S. (2018). Araştırma kütüphanelerinde özel koleksiyon geliştirme: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.


Çermikli, B. (2018). Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü öğrencilerin bilgiye erişimi: mevcut durum ve öneriler. Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS


Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden kısa yol: Libx. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 


Korkmaz, A., & Demirtaş, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geliştirme süreci: Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örneği. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS.


Pınarcı, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Arşivi. Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler. ANKOS. 

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Presentation [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kaya, H. (2018). Danışma Hizmeti ile Fark Yaratmak. Herkes İçin Kütüphane: Ankara.


Kaya, H. (2018). New Generation Needs: Gen Z. 54th Library Week: Ankara. 


Kaya, H. (2018). Unchosen One. Hacettepe University: Ankara. 


Azapcı, D. (2017). Sosyal Medya Kütüphanecisi. “Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yaklaşımlar”. Ankara: TKD.


Kutlu, O. (2017). Kent belleklerinde içerik yönetimi, kullanıma sunulması ve tanıtım faaliyetleri. Kent Bellekleri: 21. Yüzyılın Cazibe Merkezleri, Ankara.


Akbayrak, E. H. (2016). Kütüphanelerdeki değişim ve maker hareketi. İstanbul.


Azapcı, D. (2016). Kütüphanelerde Sosyal Medya. “ANKOS Personel Değişimi Programı”. Ankara: ANKOS.

) ) ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 55 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-16 10:06:49 [updated_at] => 2020-01-06 08:11:33 [parent_id] => 968 [lft] => 28 [rgt] => 29 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yayinlarimiz-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_en] => Library [url] => library [type] => ) ) [pages] => Array ( [968] => Array ( [id] => 968 [title_en] => About Us [parent_id] => [site_id] => 55 [external_link] => javascript:; [lft] => 7 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 968 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3084 [title_tr] => Yayınlarımız [title_en] => Publications [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"tab","module_class":null,"content":[{"title":"Bildiri","content":{"type":"ckeditor","content":"

Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklar\u0131na eri\u015fim sorunu: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK.<\/a><\/p>\n\n


\n

Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphaneleraras\u0131 ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK. <\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya plan\u0131 yönetimi Fransa örne\u011fi. Kamu Kurumlar\u0131 e-Ar\u015five Haz\u0131r m\u0131?<\/em> \u0130stanbul: Türk Ar\u015fivciler Derne\u011fi.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Ar\u015fiv belgelerinin say\u0131salla\u015ft\u0131rma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örne\u011fi. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bili\u015fim Yönetimi<\/em>. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlü\u011fü.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Kent ar\u015fivleri içerik yönetimi,kullan\u0131ma sunulmas\u0131 ve tan\u0131t\u0131m faaliyetleri. Müzeler ve Kent Ar\u015fivleri: 21.Yüzy\u0131l\u0131n Cazibe Merkezleri, \u0130zmir: Qulto-TKD.<\/a><\/p>\n\n


\n

\u015eeno\u011flu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikas\u0131 olu\u015fturma ve RDA’ya geçi\u015f süreci: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Uluslararas\u0131 Bilgi ve Belge Yönetimi Alan\u0131nda Bilgiye Eri\u015fim\/Kataloglama Sorunlar\u0131 Sempozyumu, \u0130stanbul: Nâz\u0131m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf\u0131. <\/a><\/p>\n\n


\n

Tavluo\u011flu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices<\/em>. Barcelona: BOBCATSSS.<\/a><\/p>"}},{"title":"Kitap B\u00f6l\u00fcm\u00fc","content":{"type":"ckeditor","content":"

Güran, B. (2017). Kitab\u0131 geri mi getirece\u011fim?. B. Y\u0131lmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), <\/em>Kütüphane’de... Sahibinden An\u0131 Öyküler (s. 277) içinde. \u0130stanbul: Hiperyay\u0131n.<\/p>"}},{"title":"Makale","content":{"type":"ckeditor","content":"

Kemalo\u011flu, Ö . (2019). K\u0131nal\u0131zâde’nin Ahlâk-\u0131 Alai Adl\u0131 Eserinde Ahlâk- Siyaset \u0130li\u015fkisi. Maarif Mektepleri Uluslararas\u0131 Sosyal ve Be\u015feri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https:\/\/dergipark.org.tr\/tr\/pub\/mamusbbd\/issue\/51575\/635311<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullan\u0131c\u0131 ili\u015fkisi ve mevcut durumun standarda uygunlu\u011fu. Türk Kütüphanecili\u011fi<\/em>, 31<\/em>(3), 394–402.<\/a><\/p>\n\n


\n

Korkmaz, A., & Demirta\u015f, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyan\u0131n kullan\u0131m\u0131. Herkese Bilim Teknoloji<\/em>.<\/a><\/p>\n\n


\n

Demirta\u015f, P. (2015). Uzaktan e\u011fitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji<\/em>.<\/a><\/p>\n\n


\n

Tavluo\u011flu, C., & Korkmaz, A. (2015). Dan\u0131\u015fma hizmetlerinde bulut bili\u015fim uygulamalar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131. Bilgi Dünyas\u0131<\/em>, 15(2). doi:10.15612\/BD.2014.420<\/a><\/p>"}},{"title":"Poster","content":{"type":"ckeditor","content":"

Aras,A. (2019). E-dergi kullan\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rmaya yönelik çal\u0131\u015fmalar: At\u0131l\u0131m Üniversitesi örne\u011fi.<\/em> Dijital Küreselle\u015fme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.<\/a><\/p>\n\n


\n

Güran, B., Kaya, H. Ve Azapc\u0131, D. (2019). Art\u0131k Kitaplar\u0131n da Sesi Var.<\/em> Dijital Küreselle\u015fme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kay\u0131t Ortamlar\u0131n\u0131n De\u011fi\u015fimi ve Bu De\u011fi\u015fim Kar\u015f\u0131s\u0131nda \u0130nsan\u0131n Konumu. Antalya:ANKOS.<\/em><\/em><\/a><\/p>\n\n


\n

\u015eeno\u011flu, A., (2019). At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Program\u0131.<\/em> ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Demirta\u015f, P., ve Günu\u011fur, S. (2018). Ara\u015ft\u0131rma kütüphanelerinde özel koleksiyon geli\u015ftirme: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. <\/em>Ara\u015ft\u0131rmaya Aç\u0131lan Kap\u0131: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Çermikli, B. (2018). At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü ö\u011frencilerin bilgiye eri\u015fimi: mevcut durum ve öneriler.<\/em> Ara\u015ft\u0131rmaya Aç\u0131lan Kap\u0131: Kütüphaneler.<\/em> <\/em>Antalya<\/em>: <\/em>ANKOS<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden k\u0131sa yol: Libx. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS. <\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Korkmaz, A., & Demirta\u015f, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geli\u015ftirme süreci: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

P\u0131narc\u0131<\/a>, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Ar\u015fivi. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS.<\/a> <\/em><\/em><\/p>"}},{"title":"Sunum","content":{"type":"ckeditor","content":"

Kaya, H. (2018). Dan\u0131\u015fma Hizmeti ile Fark Yaratmak<\/em>. Herkes \u0130çin Kütüphane: Ankara.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2018). New Generation Needs: Gen Z<\/em>. 54th Library Week: Ankara. <\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2018). Unchosen One.<\/em> Hacettepe University: Ankara. <\/p>\n\n


\n

Azapc\u0131, D. (2017). Sosyal Medya Kütüphanecisi. “Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yakla\u015f\u0131mlar”. Ankara: TKD.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Kent belleklerinde içerik yönetimi, kullan\u0131ma sunulmas\u0131 ve tan\u0131t\u0131m faaliyetleri<\/em>. Kent Bellekleri: 21. Yüzy\u0131l\u0131n Cazibe Merkezleri, Ankara.<\/a><\/p>\n\n


\n

Akbayrak, E. H. (2016). Kütüphanelerdeki de\u011fi\u015fim ve maker hareketi<\/em>. \u0130stanbul.<\/a><\/p>\n\n


\n

Azapc\u0131, D. (2016). Kütüphanelerde Sosyal Medya. “ANKOS Personel De\u011fi\u015fimi Program\u0131”. Ankara: ANKOS.<\/a><\/p>"}}]}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"tab","module_class":null,"content":[{"title":"Proceedings","content":{"type":"ckeditor","content":"

Çermikli, B. (2017). Bilgi kaynaklar\u0131na eri\u015fim sorunu: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK.<\/a><\/p>\n\n


\n

Güran, B., & Kaya, H. (2017). Kütüphaneleraras\u0131 ödünç verme hizmeti’nin akademik kütüphanelerde koleksiyon yönetimine etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2017). Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminde bir öneri: Neo4j. Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi<\/em>. Ankara: ÜNAK. <\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Yerel yönetimlerde standart dosya plan\u0131 yönetimi Fransa örne\u011fi. Kamu Kurumlar\u0131 e-Ar\u015five Haz\u0131r m\u0131?<\/em> \u0130stanbul: Türk Ar\u015fivciler Derne\u011fi.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Ar\u015fiv belgelerinin say\u0131salla\u015ft\u0131rma süreçleri ve yönetimi: Paris 92. bölge Villeneuve-la-Garenne örne\u011fi. Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bili\u015fim Yönetimi<\/em>. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlü\u011fü.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Kent ar\u015fivleri içerik yönetimi,kullan\u0131ma sunulmas\u0131 ve tan\u0131t\u0131m faaliyetleri. Müzeler ve Kent Ar\u015fivleri: 21.Yüzy\u0131l\u0131n Cazibe Merkezleri, \u0130zmir: Qulto-TKD.<\/a><\/p>\n\n


\n

\u015eeno\u011flu, A., & Akbayrak, E. H. (2017). Kataloglama politikas\u0131 olu\u015fturma ve RDA’ya geçi\u015f süreci: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Uluslararas\u0131 Bilgi ve Belge Yönetimi Alan\u0131nda Bilgiye Eri\u015fim\/Kataloglama Sorunlar\u0131 Sempozyumu, \u0130stanbul: Nâz\u0131m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf\u0131. <\/a><\/p>\n\n


\n

Tavluo\u011flu, C., & Korkmaz, A. (2014). Cloud computing for libraries. Library (R)evolution: Promoting Sustainable Information Practices<\/em>. Barcelona: BOBCATSSS.<\/a><\/p>"}},{"title":"Book Chapter","content":{"type":"ckeditor","content":"

Güran, B. (2017). Kitab\u0131 geri mi getirece\u011fim?. B. Y\u0131lmaz ve S. D. Y. Çelik (haz.), <\/em>Kütüphane’de... Sahibinden An\u0131 Öyküler (s. 277) içinde. \u0130stanbul: Hiperyay\u0131n.<\/p>"}},{"title":"Article","content":{"type":"ckeditor","content":"

Kemalo\u011flu, Ö . (2019). K\u0131nal\u0131zâde’nin Ahlâk-\u0131 Alai Adl\u0131 Eserinde Ahlâk- Siyaset \u0130li\u015fkisi. Maarif Mektepleri Uluslararas\u0131 Sosyal ve Be\u015feri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-13 . Retrieved from https:\/\/dergipark.org.tr\/tr\/pub\/mamusbbd\/issue\/51575\/635311<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2017). Üniversite kütüphaneleri personel-kullan\u0131c\u0131 ili\u015fkisi ve mevcut durumun standarda uygunlu\u011fu. Türk Kütüphanecili\u011fi<\/em>, 31<\/em>(3), 394–402.<\/a><\/p>\n\n


\n

Korkmaz, A., & Demirta\u015f, P. (2016). Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde sosyal medyan\u0131n kullan\u0131m\u0131. Herkese Bilim Teknoloji<\/em>.<\/a><\/p>\n\n


\n

Demirta\u015f, P. (2015). Uzaktan e\u011fitimde kütüphanenin rolü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji<\/em>.<\/a><\/p>\n\n


\n

Tavluo\u011flu, C., & Korkmaz, A. (2015). Dan\u0131\u015fma hizmetlerinde bulut bili\u015fim uygulamalar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131. Bilgi Dünyas\u0131<\/em>, 15(2). doi:10.15612\/BD.2014.420<\/a><\/p>"}},{"title":"Poster","content":{"type":"ckeditor","content":"

Aras,A. (2019). E-dergi kullan\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rmaya yönelik çal\u0131\u015fmalar: At\u0131l\u0131m Üniversitesi örne\u011fi.<\/em> Dijital Küreselle\u015fme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.<\/a><\/p>\n\n


\n

Güran, B., Kaya, H. Ve Azapc\u0131, D. (2019). Art\u0131k Kitaplar\u0131n da Sesi Var.<\/em> Dijital Küreselle\u015fme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler. Antalya:ANKOS.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kemaloglu,S.(2019). Bilgi Kay\u0131t Ortamlar\u0131n\u0131n De\u011fi\u015fimi ve Bu De\u011fi\u015fim Kar\u015f\u0131s\u0131nda \u0130nsan\u0131n Konumu. Antalya:ANKOS.<\/em><\/em><\/a><\/p>\n\n


\n

\u015eeno\u011flu, A., (2019). At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Job Shadowing Program\u0131.<\/em> ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Demirta\u015f, P., ve Günu\u011fur, S. (2018). Ara\u015ft\u0131rma kütüphanelerinde özel koleksiyon geli\u015ftirme: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. <\/em>Ara\u015ft\u0131rmaya Aç\u0131lan Kap\u0131: Kütüphaneler. Antalya: ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Çermikli, B. (2018). At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi lisansüstü ö\u011frencilerin bilgiye eri\u015fimi: mevcut durum ve öneriler.<\/em> Ara\u015ft\u0131rmaya Aç\u0131lan Kap\u0131: Kütüphaneler.<\/em> <\/em>Antalya<\/em>: <\/em>ANKOS<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Kaya, H., & Kolcu, H. (2017). Bilgiye giden k\u0131sa yol: Libx. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS. <\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

Korkmaz, A., & Demirta\u015f, P. (2017). E-kaynaklar koleksiyon geli\u015ftirme süreci: At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi örne\u011fi. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS.<\/a><\/em><\/em><\/p>\n\n


\n

P\u0131narc\u0131<\/a>, G., & Kolcu, H. (2017). ADKA - Ankara Dijital Kent Ar\u015fivi. Ö\u011frenme-Ö\u011fretmede De\u011fi\u015fim ve Kütüphaneler<\/em>. ANKOS.<\/a> <\/em><\/em><\/p>"}},{"title":"Presentation","content":{"type":"ckeditor","content":"

Kaya, H. (2018). Dan\u0131\u015fma Hizmeti ile Fark Yaratmak<\/em>. Herkes \u0130çin Kütüphane: Ankara.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2018). New Generation Needs: Gen Z<\/em>. 54th Library Week: Ankara. <\/p>\n\n


\n

Kaya, H. (2018). Unchosen One.<\/em> Hacettepe University: Ankara. <\/p>\n\n


\n

Azapc\u0131, D. (2017). Sosyal Medya Kütüphanecisi. “Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yakla\u015f\u0131mlar”. Ankara: TKD.<\/a><\/p>\n\n


\n

Kutlu, O. (2017). Kent belleklerinde içerik yönetimi, kullan\u0131ma sunulmas\u0131 ve tan\u0131t\u0131m faaliyetleri<\/em>. Kent Bellekleri: 21. Yüzy\u0131l\u0131n Cazibe Merkezleri, Ankara.<\/a><\/p>\n\n


\n

Akbayrak, E. H. (2016). Kütüphanelerdeki de\u011fi\u015fim ve maker hareketi<\/em>. \u0130stanbul.<\/a><\/p>\n\n


\n

Azapc\u0131, D. (2016). Kütüphanelerde Sosyal Medya. “ANKOS Personel De\u011fi\u015fimi Program\u0131”. Ankara: ANKOS.<\/a><\/p>"}}]}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 55 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-16 10:06:49 [updated_at] => 2020-01-06 08:11:33 [parent_id] => 968 [lft] => 28 [rgt] => 29 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yayinlarimiz-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 55 [url] => library [name_en] => Library [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 312 [rgt] => 315 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 55 [url] => library [name_en] => Library [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 312 [rgt] => 315 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1