Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, öğrencilerin besinlerin sağlıklı bir ortamda saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi için yapılması gerekenleri öğrenmeleri amacıyla yapılacak uygulamalara yönelik araç ve ekipmanlar bulunmaktadır. Öğrenciler; Beslenme İlkeleri adlı derste öğrendikleri teorik bilgileri bu laboratuvarda uygulama imkanı bulacaklar, hangi uygulamayı ne amaçla yaptıklarını, hijyenik ortam sağlamak için dikkat edilecek hususları, besinlerin saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında ne gibi yararlı ya da zararlı etkileşimler olabileceğini ve bu etkileşimlerin nasıl kontrole alınabileceğini gözlemleyerek öğreneceklerdir.

Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı

Bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenip beslenemediklerini gösteren verilerden biri antropometrik ölçümlerdir. Boy, kilo, deri kıvrım kalınlığı, vücut yağ ve kas kütlesi miktarı gibi ölçümler antropometrik ölçümlerdir. Toplum Sağlığı Beslenmesi adı altında verilen ders kapsamında işlenen antropometrik ölçümler için düzenlenecek bu laboratuarda, antropometrik ölçümlerin yapılmasını sağlayan cihazlar yer almaktadır. Laboratuvarda öğrenciler, ölçüm alma teknikleri yanında, ölçümü alınacak kişilere yönelik iletişim becerileri konusunda da bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Besin Kimyası Laboratuvarı

Besin Kimyası Laboratuvarı, “Besin Kimyası ve Analizleri” dersinin uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Besin Kimyası Laboratuvarı’nda öğrencilerimize karbonhidrat, protein ve yağlarda gerçekleşen reaksiyonlar, reaksiyon ürünlerinin besinlere etkilerinin gözlemlenmesi ve analiz edilmesi için uygulanan yöntemler öğretilmektedir. Laboratuvarda besin bileşimlerinin tanımlanmasına yönelik kalitatif ve kantitatif testlerin; besinlerin temel bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini saptamaya yönelik temel testlerin; besin ögelerinin ısı, su ve birbirleri ile gerçekleştirdiği reaksiyonları saptamaya yönelik temel testlerin uygulanma ilkeleri ve metotları işlenmektedir.