Neden Beslenme ve Diyetetik okumalıyım?

Sağlıklı beslenme, bireylerin ve toplumun sağlığının korunmasında ve hastalıkların tedavisinde en etkili olan yaklaşımlardan biridir. Günümüzde obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların artması, topluma doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak bu hastalıkların ortaya çıkmasını önleyecek ve mevcut hastaları tam iyilik haline kavuşturacak olan diyetisyenlere ihtiyacı artırmıştır. Diyetisyenler, beslenme biliminin ortaya koyduğu kurallarla, her yaş ve durumdaki bireylerin beslenme planlarını yaparak ve bu plana uymaları için onları eğiterek bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, kronik hastalık oranını azaltmayı ve sağlık harcamalarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bundan dolayı, toplum sağlığı merkezi, poliklinikler, hastaneler gibi sağlık hizmeti veren her kurumda diyetisyen istihdamı sağlanmaktadır. Öte yandan, toplu beslenme yapılan okul, otel, restoran, huzurevi gibi kurumlarda hizmet verilen topluluğa özel menü ve tariflerin oluşturulması için diyetisyenlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Diyetisyenler ayrıca kendi kliniklerinde kişilerin ağırlık yönetimi için ve gebe, emzikli, sporcu gibi özel durumdaki bireyler için beslenme programı ve kronik hastalıklara özgü diyet planlayabilmektedirler. Bununla birlikte sağlık ve gıda araştırmalarının odağında olan beslenme ve diyet konusunda mevcut literatüre katkı sağlayacak, yeni araştırma alanlarında çalışmalar yürütecek ve diyet önerilerine ve sağlık politikalarına yön verecek diyetisyenlere akademide büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Sizi diğer üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden ayıran farklar nelerdir?

Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü %100 İngilizce eğitim veren Türkiye'deki 6 üniversiteden biri, Ankara'da ise ilk ve tek üniversitedir. Bölümün müfredatı YÖK ÇEP programı ile uyumlu, küresel Beslenme ve Diyetetik literatürünü yakalamış, hem mesleki hem de bireysel gelişimi destekleyen dersleri içermektedir. Bununla beraber zengin seçmeli ders yelpazesinden öğrencinin ilgi duyduğu, meslek hayatında çalışma alanı olarak seçmeyi planladığı dersleri alması da sağlanmaktadır. Derslerde teorik olarak sunulan bilgiler yüksek teknoloji ile donatılmış Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası ve Beslenme Antropometrisi ve Beslenme Araştırmaları Laboratuvarları’nda yapılan deney ve uygulamalarla pratik olarak pekiştirilmektedir. Ayrıca her öğrencinin katıldığı ders içeriğini kapsayan güncel beslenme konularına dair münazara etkinlikleri düzenlenmektedir.

Öğrencinin mesleki gelişimi, Beslenme ve Diyetetik eğitiminin son yılında, farklı alanlarda yapılan stajlarla desteklenmektedir. Ayrıca okulumuzun Medicana Hastanesi ile yapmış olduğu işbirliği sonucu yalnızca staj değil, mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje ortaklığı imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır.

Lisans düzeyindeki öğrencilerimize sunduğumuz akademik projelere bursiyer olarak dâhil olabilme imkânı ve birinci sınıftan itibaren akademik yazım becerilerinin gelişmesi için verilen egzersizler öğrencilerin akademik açıdan gelişmesini, güncel literatürü takip etme ve katkı sağlama olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzde ayrıca, öğrencilerimizin farklı Beslenme ve Diyetetik ekol ve alanlarından da bilgi sahibi olması amacıyla akademisyenlerin ve meslek mensuplarının konuşmacı olduğu akademik etkinlikler rutin olarak düzenlenmektedir.

Beslenme Bölümü’nü neden ingilizce tercih etmeliyim?

Beslenme ve Diyetetik, sağlık ve gıda araştırmaların odağında bir bilim dalı olduğundan, güncel bilimsel kaynakları ve uygulamaları takip etmeyi gerektiren bir alandır. Bu kaynaklar ve uygulamalar tüm dünyada İngilizce yayınlanarak evrensel hale getirilmektedir. Bölümümüzde 4 yıl boyunca tamamı İngilizce verilen eğitim, öğrencilerimize bu dinamik literatürü takip edebilme yetisini kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz ders konularının yanında Beslenme ve Diyetetik biliminin terminolojisini de öğrenerek bu alanda uluslararası bilimsel etkinlikler, yayınlar ve çalışmalar yapmaya hazırlanmaktadır. Bölümümüzün İngilizce olması, öğrenci değişim programlarına katılımı kolaylaştırmakta, bu programlara katılan öğrencilerin yurtdışında aldığı eğitimi daha çok özümseyebilmesini sağlamaktadır.  Ayrıca lisansüstü eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimizin, eğitime seçilmek için tabii tutuldukları dil sınavlarındaki başarılarına da büyük katkıda bulunmaktadır.

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bölümümüzden lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak üç staj (Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı, Kurum ve Hastane Uygulaması I, Kurum ve Hastane Uygulaması II) tamamlaması gerekmektedir. Öğrencilerimize, Medicana International - Atılım Üniversitesi arasındaki işbirliği ile staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları sunulmaktadır.

Mezun öğrenciler nerelerde çalışabilirler?

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Erasmus bağlantılarınız var mı?

Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerimiz gerekli akademik başarı ve yabancı dil yeterliliklerini sağlamaları halinde erasmus programı kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alma fırsatı bulabilmektedir. Erasmus programı sayesinde bölümümüzdeki öğrencilerin iş bulma şanslarını artırmaları, sosyal yönlerini kuvvetlendirmeleri, farklı kültürleri tanımaları, yeni bir dil öğrenmeleri ve akademik başarılarını geliştirmeleri sağlanmaktadır. Erasmus programı kapsamında hali hazırda yurt dışındaki birden çok üniversite ile anlaşmamız olup, iş birliği ağımız giderek genişlemektedir. ilk öğrencimiz University of Foggia’da (İtalya)  eğitim almaya hak kazanmıştır. Erasmus anlaşmamız bulunan üniversiteler;

University of Foggia (İtalya) - Karşılıklı anlaşma sağlandı.

University of Ostrava (Çek Cumhuriyeti) - Karşılıklı anlaşma sağlandı.

Autonomous University of Barcelona (İspanya) - Sözlü olarak anlaşıldı. Resmi süreç için cevap beklenmekte.

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) nedir?

Ortak Eğitim Uygulaması öğrenci iken sektör deneyimi kazanma fırsatı yaratan bir işbirliği programıdır. Eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir. Uygulama gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler alanında yetkin diyetisyenler olarak, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu amaçla bölüm öğretim planları, alana özgü “Çekirdek Eğitim Programı” doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Bölümünüzün fiziki eğitim ortamı nasıl?

Bölümümüz, alana yönelik eğitim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesine uygun fiziki koşullara sahiptir. Bölümümüzde öğrencilerimizin, ders programı kapsamında yer alan teorik dersleri birebir tatbik edebilecekleri son teknoloji ile donatılmış üç adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu laboratuvarlarda farklı pişirme yöntemlerinin besin kalitesi üzerine etkilerini, besinlerde meydana kimyasal reaksiyonları gözlemleyebilmekte, vücut kompozisyonunu değerlendirmede kullanılan farklı ölçüm yöntemlerini tatbik ederek öğrenme imkânı bulabilmektedir. Ayrıca öğrenci kapasitesine uygun sınıf ve amfilerimiz ile öğrencilerimizin ders çalışabilmeleri için tasarlanmış okuma odalarımız mevcuttur.

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüze 2022-2023 öğretim yılında merkezi yerleştirilme ile 29 lisans öğrencisi yerleşmiştir. Burs yönetmeliği için tıklayınız.

Bölümünüzden mezun olduktan sonra yurt içi ve yurt dışı hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvurulabilir?

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yurt içinde Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerde ön koşulları sağlamaları halinde (ALES puanı, dil puanı, lisans mezuniyet notu) lisans sonrası eğitim programlarına başvurabilirler. Ayrıca, ön koşul olarak Beslenme ve Diyetetik lisans derecesini kabul eden diğer multidispliner alanlarda da (Fizyoloji, Biyokimya, Spor Bilimleri vb.) diğer koşulları sağlamaları halinde lisansüstü programlarına başvuruda bulunabilirler. Yurt dışındaki lisansüstü programlara da benzer şekilde ön koşullara uygunluk sağlamaları durumunda başvuruda bulunabilirler. Ancak her ülkenin ve üniversitenin ön koşul ve yeterlilik beklentileri birbirinden farklı olabilir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yabancı dilde eğitim görmüş olmaları sebebiyle yurt dışı eğitim programlarındaki yeterlilik koşullarını sağlamada bir adım önde olacaktır.

Bölümünüzden mezun verildi mi?

İlk mezunlarımız 2021-2022 öğretim yılında verilmiştir.