Değerli Öğrenciler,

Bölümümüz Ankara’nın ilk tamamen İngilizce eğitim veren Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak Atılım Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 2017 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarına olan ihtiyacın sürekli arttığı günümüzde; obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek ve mevcut hastalıkların tedavi edilmesinin sağlanmasında diyetisyenlerin temel görevleri bulunmaktadır.

Beslenme biliminin temel ilkeleriyle her yaş ve durumdaki bireylerin beslenme planlarını yapabilen tek meslek grubu olan diyetisyenler; verdikleri beslenme eğitimleri ve danışmanlıkları ile bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini artırmayı, kronik hastalık oranını azaltmayı ve sağlık harcamalarını azaltmayı amaçlamaktadırlar.

Diyetisyen istihdamına olan ihtiyaç yalnızca toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, poliklinikler, hastaneler gibi sağlık hizmeti veren kurumlarla sınırlı olmayıp; aynı zamanda çeşitli bakanlıklarda teknokrat kademesinde, toplu beslenme yapılan bütün kurumlarda, yiyecek, içecek, gıda takviyesi ve medikal beslenme ürün şirketlerinde, kendi beslenme danışma merkezleri gibi çeşitli kurumlarda da bulunmaktadır. Diyetisyenler; sağlık meslek profesyoneli, akademisyen, araştırmacı, yönetici, politika yapıcı ve beslenme ile ilgili birçok pozisyonda çalışabilmektedirler.

Sağlık ve gıda araştırmalarının odağında olan beslenme ve diyet konusunda mevcut literatüre katkı sağlayacak, yeni araştırma alanlarında global düzeyde çalışmalar yürütüp, diyet önerilerine ve sağlık politikalarına yön verecek diyetisyenlere akademide büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz hem akademik vizyonlu diyetisyenleri ve hem de geleceğin akademisyenlerini toplumumuza kazandırabilmek adına eğitim ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün eğitim programı Türkiye’de ve dünyada bu alanda verdikleri eğitimlerin kalitesi ile öne çıkan bölümler örnek alınarak hazırlanmıştır. Beslenme bilimi en hızlı ilerleyen bilim dallarından olduğu için; hedefimiz alanının en iyi akademisyenlerinden İngilizce eğitim alan öğrencilerimizin küresel düzeyde yaşanan değişim ve gelişmeleri daha yakından takip edebilmelerine olanak sağlamaktır.

Bölümümüz öğrencileri yoğun ders programları kapsamında projeler ve ödevler yaparak, makaleler yazarak ve münazara tartışmalarında teorik bilgilerini geliştirmenin yanı sıra donanımlı araştırma laboratuarlarında ve yoğun staj programları sayesinde öğrendikleri bilgileri uygulama şansı da bulmaktadırlar. Akademik donanımın yanı sıra gerek Atılım Üniversitesi’nin gerek de Beslenme ve Diyetetik Bölümümü’müzün yoğun sosyal faaliyetleri öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini de en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Hedefimiz, bölümümüzün yüksek kaliteli ve her biri dünya vatandaşı olacak öğrenci ve gelecek mezunlarımızla daha sağlıklı bir Türkiye ve dünya yaratmaktır.

En iyi dileklerimle,