NUT101 - Beslenme İlkeleri I (2 + 2) 6

Enerji metabolizması, karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu, bireysel diyet kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.

NUT103 - Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2 + 0) 4

Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapısı, genetik materyal, DNA paketlenmesi, kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri, hücre bölünmesi, mutasyon, DNA metilasyonu, epigenetik, nütrigenetik ve biyoteknolojik temelli beslenme ürünlerinin yapısı.

NUT102 - Beslenme İlkeleri II (2 + 2) 6

Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması; besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanması.

NUT207 - Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik (2 + 0) 4

Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışlar.

NUT201 - Beslenme Biyokimyası I (3 + 0) 6

Karbonhidrat, lipit, protein ve enerji metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyon.  

NUT205 - Mesleki Oryantasyon (2 + 0) 3

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım.

NUT203 - Besin Kimyası ve Analizi (3 + 2) 6

Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağlar, enzimler, pigmentler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve yumurta proteinleri, sebze ve meyveler, tahıllar ve gluten oluşumu, çay, kahve vb. yiyecek ve içecekler, genetiği değiştirilmiş besinler, pre-,pro-,sinbiyotikler.

NUT204 - Besin Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği (2 + 2) 5

Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, süt ve süt ürünlerinde bozulma, sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, besin kaynaklı patojen bakteriler, toksijenik mantarlar, besin ve su kaynaklı parazitler, besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler.

NUT202 - Beslenme Biyokimyası II (3 + 0) 6

Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma.

NUT208 - İletişim, Danışmanlık ve Beslenme Eğitimi (2 + 1) 3

Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması.

NUT206 - Besin Kontrolü ve Mevzuatı (3 + 0) 4

Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler.

NUT210 - Fonksiyonel Besinler (2 + 0) 5

Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri.

NUT212 - Gıda Katkı Maddeleri (2 + 0) 5

Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve gıda endüstrisinde kullanım amaçları ve yöntemleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve Dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler.

NUT214 - Endokrin Sistem ve Beslenme (2 + 0) 5

Endokrin sistem ve hormon etkisinin temel prensipleri, endokrin fonksiyon bozukluğunda genetik ve çevresel faktörler, sık görülen endokrin bozukluklar, endokrin bozucular, esansiyel mikro besin öğeleri (İyot, çinko, folik asit, demir, selenyum vb.) ve vitamin (A, B, C, E, D vitaminleri) eksiklikleri ve tedavi stratejileri, enerji homeostazı için ana metabolik yollar, metabolik sendrom: tanım, küresel etki ve patofizyolojisi, diyabet hastalığı, diyabetin önlenmesinde beslenme ve yaşam tarzı

NUT303 - Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I (3 + 0) 5

Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği. 

NUT305 - Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi I (3 + 2) 5

Şişmanlık, zayıflık, anorexia nervoza, blumia nervoza, diabetes mellitus, hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, posa ve sağlıkla etkileşimi.

NUT307 - Beslenme Antropolojisi (3 + 0) 4

Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, insan diyetinin orijini ve temel özellikleri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

NUT301 - Anne ve Çocuk Beslenmesi (3 + 2) 5

Dünyada ve Türkiyede anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyonda oluşan fizyolojik değişiklikler, problemler ve beslenme gereksinmeleri, 0-1 yaş bebek beslenmesi, anne sütü, tamamlayıcı beslenme ve bebek formülleri.

NUT309 - Dünyada Su ve Besin Kaynakları (2 + 0) 4

Dünyada açlık, su ve besin kaynakları, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, toprak kirliliği-tarım, güvenilir tarım besin kaynakları, genetiği değiştirilmiş besinler, su kirliliği-balıkçılık, hava kirliliği ve güvenilir su ve besin kaynakları, hayvancılık, mevsim değişiklikleri, dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar.

NUT311 - Enteral ve Parenteral Beslenme (2 + 0) 4

Yetişkin hastaların beslenme durumunun saptanması, yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, gereksinmeler, ürünlerin öğrenilmesi, enteral ve parenteral beslenme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme uygulamaları.

NUT302 - Çocuk Hastalıklarında Beslenme (3 + 2) 5

Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrisyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastlıklarda beslenme tedavileri.

NUT304 - Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme II (3 + 0) 5

Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü.

NUT306 - Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi II (3 + 2) 5

Enfeksiyon hastalıkları, AIDS, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, yanık, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası beslenme, metabolik stres, tanısal test diyetleri, besin ve ilaç etkileşimleri, enfeksiyon, alerji, nörolojik bozukluklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, gut ve beslenme, akciğer hastalıkları ve beslenme.

NUT308 - Toplum Beslenmesi (3 + 0) 4

Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, beslenme durumunun saptanması yöntemleri, antropometrik ölçümler, kKlinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları.

NUT310 - Standart Yemek Tarifi Geliştirme (2 + 0) 4

Standart yemek tarifleri ve önemi, standart yemek tarifi geliştirme aşamaları, standart gramajlar, duyusal değerlendirme.

NUT312 - Türk Mutfak Kültürü (2 + 0) 4

Türk mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme-saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk mutfağı uygulamaları.

NUT401 - Kurum ve Hastane Uygulaması I (0 + 15) 12

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

NUT403 - Seminer/Proje I (1 + 0) 8

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel projelerin/seminerlerin planlanması ve yürütülmesi; öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda proje/seminer çalışmasının planlanması, literatür taranarak incelenmesi ve hazırlanması.

NUT499 - Beslenme ve Diyetetik Alan Stajı (0 + 15) 6

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

NUT405 - İşçi Beslenmesi (2 + 0) 4

İş sağlığı ve güvenliği, meslek gruplarına göre enerji ve besin ögesi ihtiyaçları, iş yeri ve iş dışında işçilerin beslenme ilkeleri ve uygulamaları, meslek gruplarına göre menü hazırlama ilkeleri.

NUT407 - Kanser ve Beslenme (2 + 0) 4

Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenler.

NUT409 - Genel Beslenme Bilgisi (2 + 0) 4

Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri; özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanması.

NUT402 - Kurum ve Hastane Uygulaması II (0 + 15) 12

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulamak, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.  

NUT404 - Seminer/Proje II (2 + 2) 8

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel projelerin/seminerlerin planlanması ve yürütülmesi; öğrencinin, danışmanın denetiminde seçtiği konuda proje/seminer çalışmasının planlanması, literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

NUT406 - Yaşlılıkta Beslenme (2 + 0) 4

Yaşlılıkta besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda beslenme yetersizliği hastalıkları, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilme ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme önerileri.

NUT408 - Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri (2 + 0) 4

Kalitenin tanımı ve önemi, gıda güvenliği, kalite sistemleri ve tüketici beklentileri, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, HACCP sistemi, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile HACCP sisteminin entegre olarak kurulması, TS EN ISO 22000 ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliğinde yeni yaklaşımlar.