ELIT600 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma, tez ve akademik yazım teknikleri.

ELIT690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora programı öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları disipline hakimiyetlerini ölçmek için uygulanan bir sınav.

ELIT697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Tez danışmanının önerisi doğrultusunda seçilen konu ile ilgili tez önerisinin hazırlanması ve jüri önünde savunulması.

ELIT699 - Tez (0 + 0) 150

Doktora tez çalışması.

ELIT634 - Şehir Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramı ve edebiyat arasındaki ilişki.

ELIT635 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Edebiyat metinlerinin film adaptasyonları.

ELIT638 - Edebiyatta Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Edebiyat ve psikoloji, felsefe, tarih, sosyoloji ve sanat gibi farklı disiplinler arasındaki bağlantı.

ELIT621 - Romantik Şiir ve 19'ncı Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yy. İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelemesi.

ELIT655 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma yöntem ve teknikleri; sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmakta olan MLA, APA ve Chicago gibi yazım teknikleri.

ELIT604 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT607 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT609 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunları incelemesi.

ELIT612 - Shakespeare'in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare'in problem oyunlarının incelemesi.

ELIT613 - Restorasyon ve 18.Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18.yy dönemi tiyatrosu.

ELIT623 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

20. yy. modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT624 - Özel Konular:Şiir (3 + 0) 5

İngiliz şiir incelemesi.

ELIT627 - Özel Konular: Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelemesi.

ELIT601 - Özel Konular: Edebi Teori (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat kuramları ve kuramcıları.

ELIT602 - Özel Konular :Edebi Çalışmalar (3 + 0) 5

Edebiyat, kültür ve siyaset alanlarına eleştirel yaklaşımlar.

ELIT603 - Özel Konular: Kültür Çalışmaları (3 + 0) 5

Kültür çalışmalarına kuramsal yaklaşımlar.

ELIT608 - Erken Dönem-Modern Kültür (3 + 0) 5

Erken dönem modern kültür çalışmaları.

ELIT610 - Shakespeare: Tragedyalar (3 + 0) 5

Shakespeare tragedyaları.

ELIT611 - Shakespeare Komedileri (3 + 0) 5

Shakespeare komedilerinin incelenmesi.

ELIT614 - Çağdaş Tiyatro (3 + 0) 5

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT615 - Özel Konular: Tiyatro (3 + 0) 5

Batı tiyatrosu, unsurları ve türleri.

ELIT616 - 18. Yüzyıl Romanı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT617 - Viktorya Çağı Romanı (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda Viktorya dönemi romanları.

ELIT618 - Çağdaş Roman (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT619 - Postmodern Roman (3 + 0) 5

Romanda postmodernizm ve örnek yapıtlar.

ELIT620 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Seçilmiş öykülere kuramsal yaklaşımlar.

ELIT622 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT625 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın yazarların çeşitli edebi türlerde yazdıkları eserler.

ELIT626 - Kadın Drama Yazarları (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT628 - Popüler Kültür (3 + 0) 5

Popüler kültür araştırmaları.

ELIT629 - Popüler Edebiyat (3 + 0) 5

Popüler edebiyat metinleri incelemesi.

ELIT630 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Sömürgecilik sonrası edebiyatı ve edebiyat kuramları.

ELIT631 - Batı Kültürü Konuları (3 + 0) 5

Batı kültürü çalışmaları.

ELIT632 - Kültürel Teori (3 + 0) 5

Kültür araştırmaları konu ve izlekler ve kuramlar.

ELIT633 - Temsil (3 + 0) 5

Edebiyatta farklı tür, konu ve izleklerin temsili.

ELIT636 - Tarih ve Roman (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

ELIT637 - Özel Konular: Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Sömürgecilik sonrasında çeşitli türlerde yazılmış edebi metinler.

ELIT605 - Karşılaştırmalı Kültür (3 + 0) 5

Karşılaştırmalı kültür çalışmaları.

ELIT606 - Ortaçağ Kültürü ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT634 - Şehir Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramı ve edebiyat arasındaki ilişki.

ELIT635 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Edebiyat metinlerinin film adaptasyonları.

ELIT638 - Edebiyatta Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Edebiyat ve psikoloji, felsefe, tarih, sosyoloji ve sanat gibi farklı disiplinler arasındaki bağlantı.

ELIT621 - Romantik Şiir ve 19'ncı Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yy. İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelemesi.

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

ELIT655 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma yöntem ve teknikleri; sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmakta olan MLA, APA ve Chicago gibi yazım teknikleri.

ELIT604 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT607 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT609 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunları incelemesi.

ELIT612 - Shakespeare'in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare'in problem oyunlarının incelemesi.

ELIT613 - Restorasyon ve 18.Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18.yy dönemi tiyatrosu.

ELIT623 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

20. yy. modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT624 - Özel Konular:Şiir (3 + 0) 5

İngiliz şiir incelemesi.

ELIT627 - Özel Konular: Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelemesi.

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.

ELIT601 - Özel Konular: Edebi Teori (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat kuramları ve kuramcıları.

ELIT602 - Özel Konular :Edebi Çalışmalar (3 + 0) 5

Edebiyat, kültür ve siyaset alanlarına eleştirel yaklaşımlar.

ELIT603 - Özel Konular: Kültür Çalışmaları (3 + 0) 5

Kültür çalışmalarına kuramsal yaklaşımlar.

ELIT608 - Erken Dönem-Modern Kültür (3 + 0) 5

Erken dönem modern kültür çalışmaları.

ELIT610 - Shakespeare: Tragedyalar (3 + 0) 5

Shakespeare tragedyaları.

ELIT611 - Shakespeare Komedileri (3 + 0) 5

Shakespeare komedilerinin incelenmesi.

ELIT614 - Çağdaş Tiyatro (3 + 0) 5

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT615 - Özel Konular: Tiyatro (3 + 0) 5

Batı tiyatrosu, unsurları ve türleri.

ELIT616 - 18. Yüzyıl Romanı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT617 - Viktorya Çağı Romanı (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda Viktorya dönemi romanları.

ELIT618 - Çağdaş Roman (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT619 - Postmodern Roman (3 + 0) 5

Romanda postmodernizm ve örnek yapıtlar.

ELIT620 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Seçilmiş öykülere kuramsal yaklaşımlar.

ELIT622 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT625 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın yazarların çeşitli edebi türlerde yazdıkları eserler.

ELIT626 - Kadın Drama Yazarları (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT628 - Popüler Kültür (3 + 0) 5

Popüler kültür araştırmaları.

ELIT629 - Popüler Edebiyat (3 + 0) 5

Popüler edebiyat metinleri incelemesi.

ELIT630 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Sömürgecilik sonrası edebiyatı ve edebiyat kuramları.

ELIT631 - Batı Kültürü Konuları (3 + 0) 5

Batı kültürü çalışmaları.

ELIT632 - Kültürel Teori (3 + 0) 5

Kültür araştırmaları konu ve izlekler ve kuramlar.

ELIT633 - Temsil (3 + 0) 5

Edebiyatta farklı tür, konu ve izleklerin temsili.

ELIT636 - Tarih ve Roman (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

ELIT637 - Özel Konular: Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Sömürgecilik sonrasında çeşitli türlerde yazılmış edebi metinler.

ELIT605 - Karşılaştırmalı Kültür (3 + 0) 5

Karşılaştırmalı kültür çalışmaları.

ELIT606 - Ortaçağ Kültürü ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.