Prof. Dr. Gülsen CANLI

/ +90 (312) 586 8642


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Southern Illinois University Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kültür Çalışmaları, İngiliz Tiyatrosu, İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüket Belgin ELBİR

/ +90 (312) 586 8683


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Romanı, İngiliz Şiiri, Kadın Yazını, Edebi Çeviri, Kültür Araştırmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sıdıka Oya MENTEŞE

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı Edebiyat, 19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Modern/Postmodern İngiliz Edebiyatı, Sömürge Sonrası Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS

/ +90 (312) 586 8237


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Viktorya Romanı, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Seyahat Edebiyatı, Romantik Şiir, Psikoanalitik Teori, Kültür Araştırmaları, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Gerçekçilik Akımı, Feminist Kuram, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Edebi Teori, 19. yy. Romantik Şiiri, 18. YY İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kuğu TEKİN

/ +90 (312) 586 8760


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sömürge sonrası Edebiyatı, Sömürge Dönemi İngiliz Edebiyatı, Kültür Araştırmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Kültürü, Edebiyat ve Şehir, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Amerikan Tiyatrosu, 17. yy. İngiliz şiiri, 17 ve 18. yy. İngiliz Düzyazı İncelemeleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sibel İZMİR / Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8263


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Shakespeare, Çağdaş Tiyatro, Postdramatik Tiyatro, Tiyatro Kuramları, Distopya Edebiyatı, Gotik Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ

/ +90 (312) 586 8501


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Duygu SERDAROĞLU

/ +90 (312) 586 8638


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çağdaş Roman, Amerikan Edebiyatı, Edebi Teori, Cinsiyet ve Kültür Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Rana TURGUT

/ +90 (312) 586 8633


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Postmodern Roman, Çağdaş Tiyatro, Polisiye Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Simla KÖTÜZ ÇİFTCİOĞLU

/ +90 (312) 586 8633


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Romanı, İskoç Edebiyatı, Çağdaş İskoç Romanı, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Edebiyatta Uzam.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ahmet KIYMAZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halk Edebiyatı (Sosyal Kurum Yâren Meclisleri), Yeni Türk Edebiyatı, Millî Mücadele ve Dünya Savaşları'nı konu alan Türk Romanları, Türk Dili, Kompozisyon, Atatürk ve Millî Mücadele, Medeniyet Değişimleri ve Aydın Profilleri, Strateji, Uluslararası İlişkiler (Suriye), Yeni Dünya Düzeni ve Türk Cumhuriyetleri, Terör ve PKK Terörü.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Azade Lerzan GÜLTEKİN

/ +90 (312) 586 8637


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kültür Çalışmaları, Feminist Kuram, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Amerikan Edebiyatı, Edebi Teori.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Azime PEKŞEN YAKAR

/ +90 (312) 586 8637


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ortaçağ Romansı, Arthur Geleneği, Chaucer, Fabliyo, Edebi Teori.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ahmet Eren KURTER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hakki Şahap SAYILGAN

/ +90 (312) 586 80 00