ELIT500 - Seminer (0 + 0) 5

Bilim uzmanlığı ve yüksek lisans öğrencilerine ödev veya tez için araştırma ve akademik yazım tekniklerinin öğretilmesi.

ELIT599 - Tez (0 + 0) 80

Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi uyarınca tez yazımı