Doç. Dr. Bülent ÜNAL

2009 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonunda veren bölümümüzde zorunlu mesleki dersler, teknik dersler ve artan yeni mesleki seçmeli derslerle gelişen eğitim programı, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelmelerine olanak vermektedir.

Her yıl iki kez toplanan ETAK (Türkiye Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi) çalışmaları doğrultusunda Türkiye genelindeki öğretim kurumlarında uygulanan Endüstriyel Tasarım Programlarıyla paralel bir yapı içinde eğitim verilmektedir. Öğretim elemanlarımızın akademik donanımları ve sektörel bağlantıları öğrencilerimizin ufkunu genişleten değerli bir araçtır. Bu durum, AR-GE ve sanayi-üniversite işbirliği açısından önemli bir fark olarak değerlendirilebilir. Zorunlu stajlar ve sektör ile gerçekleştirilen mezuniyet projeleri öğrencilerin eğitimleri sırasında mesleki hayata giriş yapma olanağını sağlamaktadır.

Şubat 2017 itibariyle Birleşmiş Milletlerin özel danışmanlık statüsünde kabul gören ve dünyada 40 ülkeden 140 kurumun üye olduğu, uluslararası meslek kuruluşu World Design Organization (WDO-Dünya Tasarım Organizasyonu)’a eğitim kurumu üyesi olarak kabul edildik.

Mezunlarımızdan bazılarının yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri izlenmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve ulusal-uluslararası yarışma jürilerinde yer alan öğretim elemanlarımız bölümümüzü başarıyla temsil etmektedir.

Misyonumuz : Endüstrilerde üretilen ürünlerin, kullanıcı, üretici ve pazarlamacı paydaşların beklentilerini dikkate alarak tasarımını ve üretimini belirleyen, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, nitelikli, çevresel ve sosyal farkındalık sahibi Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyonumuz : Öğrencilerin kişisel ve toplumsal yeteneklerini geliştirmeyi ön plana çıkaran, öğrencinin davranış örüntülerini kendi yaşantısı yoluyla değiştirip, geliştiren, öğrencinin bireysel, mesleki gelişimi sonucu olgunlaşmasını göstermeyi amaçlatan, düşünen, araştıran, algılayan, problem çözebilen, karar verebilen, donanımlı endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.