EUT121 - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş (2 + 0) 2

Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini tanıtılması, mesleğin teknik, artistik ve sosyolojik içerikleri, tasarım tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler.

EUT113 - Serbest El Çizim Teknikleri (1 + 2) 3

Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonunun kazanılması.

EUT101 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I (4 + 6) 12

Tasarımın temel kavramlarına giriş, görsel algı ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, soyut ve kavramsal düzeyde uygulamalar, temel malzeme ve strüktür bilgisinn verilmesi, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, çözüm bulma, eskiz ve maket yapımı tekniklerinin öğretilmesi.

EUT111 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri I (1 + 2) 5

Geometri ve çizim bilgisinin temellerinin; iki boyutta ve üç boyutta çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının anlatılması, objeler üzerinden çalışılma ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi, teknik çizim; ortografik çizim; aksonometrik, izometrik ve oblik çizimlerin anlatılması.

EUT116 - Ürün Tasarımında Model Yapımı (1 + 2) 5

Model yapımı teknikleri için farklı malzemelerin kullanımı; profesyonel gelişimlere yardımcı olmak amaçlı el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik vurguları.

EUT144 - Tasarım ve Sanat Tarihi (2 + 0) 3

Tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde sanatın ve ürün tasarımının gelişimi; dünyadan ve Türkiye?den örnekler.

EUT102 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II (4 + 6) 12

EUT101 dersinin devamı, üç boyutlu ürün tasarımına giriş, tasarım sürecinin tanıtılması, araştırma teknikleri ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi.

EUT112 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II (1 + 2) 5

Üç boyutlu ürün görselleştirilmesi, perspektif çizim tekniklerinin anlatılması; tek nokta, iki nokta ve üç nokta perspektif çizimi uygulamaları, ürünlerin yüzey, kesit ve üretim çizimlerinin yapılması, sunum sürecinde kullanılacak olan anlatım becerisinin kazanılması hedeflenir.

EUT225 - Ürün Tasarımında Ergonomi (3 + 0) 3

Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.

EUT299 - Staj I (Bilgisayar) (0 + 0) 6

İki ve üç boyutlu bilgisayar programları kullanımı.

EUT223 - Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (3 + 0) 3

Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemlerini analiz etme; ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin öneminin anlatılması ve uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler.

EUT201 - Endüstri Ürünleri Tasarımı I (4 + 6) 12

Yaratıcı düşünme alışkanlığının geliştirilmesi, tasarım problemlerine çözüm üretme; yenilik, estetik, ürün dili, ürün kullanıcı etkileşimi çözümlerinin üretilmesi, sistematik düşünceyle ürün kullanım senaryoları geliştirilmesi, kavramsal yöntemlerle üretilebilir ve kullanılabilir ürün tasarımı süreci yaşanması.

EUT211 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III (1 + 2) 5

El-göz-beyin koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik perspektif çizimler yapılması, ışık, yansıma, gölge ve gölgelendirme prensipleri, farklı yüzey ve malzemelere sahip objelerin çizilmesi, renklendirme ve gölgelendirme teknikleri, uzay geometri, kesişimler ve açılımlarla ilgili uygulamalar yapılması.

EUT213 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I (1 + 2) 4

2 boyutlu çizim teknikleri.

EUT202 - Endüstri Ürünleri Tasarımı II (4 + 6) 12

Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.

EUT224 - Ürün Tasarımında Mekanizma ve Detay (2 + 1) 5

Temel strüktür kavramlarının tanıtılması ve basit malzemelerle uygulama projeleri oluşturulması; malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin tanıtılması; yük, kuvvet, basınç konularının irdelenmesi, objelerin ve malzemelerin sertlik ve esneklik gibi özelliklerinin ve germe, sıkıştırma, bükme ve kıvırma gibi eylemlerin incelenmesi.

EUT244 - Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (2 + 0) 3

İki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadarki zaman diliminde ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye?den örnekler verilmesi.

EUT214 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II (1 + 2) 4

Tasarımların katı modelleme ve "nurbs" çizim tekniği ile 2 ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve modellenmesi.

EUT371 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik (1 + 0) 3

Sürdürülebilirlik kavramının güncel yaklaşımlarla ele alınması; sürdürülebilirlik ilkeleri ile bir ürün tasarlanması.

EUT361 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (1 + 0) 3

Tasarımların 3ds Max programı yardımı ile 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi; kutu, çizgi ve poligon modelleme teknikleri ile sanal ortamda 3 boyutlu ürünler tasarlama.

EUT362 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (1 + 0) 3

Ürün tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip sunma.

EUT351 - Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı (1 + 2) 3

Endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yapımı.

EUT452 - Engelli Odaklı Ürün Tasarımı (1 + 2) 3

Projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi.

EUT491 - Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi (1 + 2) 3

Anadolu?daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkilerinin kronolojik bir düzen içinde incelenmesi.

EUT372 - Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (1 + 2) 3

Fikri Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunması ile ilgili tüm genel bilgiler.

EUT454 - Otomotiv Tasarımı (1 + 2) 3

Ders, öğrencilere otomotiv tasarımının teknik ve düşünsel altyapısını kazandırmaya yöneliktir.

EUT391 - Sinema ve Tasarım (1 + 2) 3

Film yapımındaki endüstriyel tasarım gereksinimlerinin araştırılması.Yenilikçilik, yaratıcılık içeren endüstrilerin incelenmesi. Sinemanın Tasarıma ve Tasarımın Sinemanın gelişimine etkilerinin tartışılması.

EUT481 - Tasarımcı ve Endüstri (1 + 2) 3

Tasarım ve akademik konular, tasarım ve etik, endüstri ve tasarım, firmalar ve tasarımcılar, üreticiler ve tasarımcılar.

EUT381 - Ürün Tasarımında Renk (1 + 2) 3

Temel renk bilgisi, renk ile ilgili doğal gerçekler, renk ve ışık ilişkisi, rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, beş duyu ile algılanması, renkte eğilimler, mekanda renk algısı ve etkileri, renk ve kültür etkileşimi.

EUT451 - Yarışma Odaklı Tasarım (1 + 2) 3

Belirlenen tasarım yarışmalarına zamanlama ve şartname usülleri göz önünde bulundurularak katılım.

EUT453 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (1 + 2) 3

Optik, akustik ve elektirik atölyelerinde alet kullanarak öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi; Ankara?daki bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi; tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

EUT461 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (1 + 2) 3

3 boyutlu objeleri 3 boyutlu ortamda hareket ettirme, döndürme ve oynatma; tasarlanan ürünleri, kullanıcı senaryosuna uygun bir şekilde animasyonlu olarak sunma.

EUT365 - Ürün Tasarımında İleri Model Yapımı (1 + 2) 3

Mevcut tasarım ürünlerinin incelenmesi ve kullanılan malzemelerin mümkün olduğunca aynı üretim tekniği ile modellenmesi; yapılan gerçekçi modellerin profesyonel bakış açısı ile değerlendirmesi; el becerilerinin, hassasiyetlerinin ve algılarının artırılması.

EUT493 - Ortak Eğitim Uygulaması I (1 + 0) 3

Belirli araştırma yöntemlerini kullanarak yaratıcı, girişken, yenilikçi ve nitelikli ürünlerin ve/veya sistemlerin tasarım ve uygulamarına yönelik süreç ve politikalar.

EUT369 - Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme (1 + 2) 3

Ürün tasarımı kapsamında 3 boyutlu tasarım programı Fusion 360?a giriş; fikir geliştirme ve görselleştirme becerilerinin geliştirilmesi.

EUT373 - Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar (1 + 2) 3

Ürün tasarımı disiplinine, özellikle felsefe düzleminden bakarak eleştirel yaklaşılabilmesi adına, ürün tasarımı açısından önem arz eden kavramlar; yaratıcılık, temsiliyet ve tasarımın değerleri; endüstriyel ürün tasarımının sanatsal tasarımdan ayrılan yönleri; tasarlanmış bir ürünün kültürel bağlam içerisinde tuttuğu yer.

EUT392 - Kültürel Miras ve Tasarım (1 + 2) 3

Somut olmayan kültürel miras alanında bulunan el sanatlarının endüstriyel tasarım açısından incelenmesi; kültürel mirastan yola çıkarak ürün tasarımı uygulamalarının yapılması.

EUT455 - Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım (1 + 2) 3

Bir tasarım problemini belirlemek ve paylaşılan yöntemleri ve araçları uygulayarak bir kullanıcı odaklı deneyim tasarım projesi yürütmek için ilgili metodoloji ve araçlara ilişkin teorik bir arka plan ve anlayış kazanmak.

EUT399 - Staj II (Üretim) (0 + 0) 6

Üretim yaz stajı: üretim teknolojilerinin gözlemlenmesi ve raporlanması.

EUT301 - Endüstri Ürünleri Tasarımı III (4 + 6) 13

Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT331 - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (2 + 0) 5

Tasarım, inovasyon, Ar-Ge, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

EUT322 - Tasarımda Anlam (2 + 0) 5

Biçim ve içerik arasındaki bağlantı. Tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi.

EUT302 - Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (4 + 6) 13

Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT354 - Tasarımda Araştırma ve Ürün Geliştirme (1 + 2) 3

Belirlenen ürün için kullanıma ve üretime dair problemleri belirleme, belirlenen problemlerin çözümlerine yönelik araştırma yapma, ürünün fonksiyon-form ilişkisini çözümleme, gerekli mekanizma ve detay çözümleri geliştirme, üretim çizimleri yapma, üretim gerçekleştirme.

EUT352 - Set ve Dekor Tasarımı (1 + 2) 3

Sahne tasarımı örnekleri, mevcut tv programlarından örnekler ve dosya hazırlama, bir projenın kamera arkası çalışanları ve işleri.

EUT364 - İleri Serbest El Çizim Teknikleri (1 + 2) 3

Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonunun kazanılması.

EUT499 - Staj III (Büro) (0 + 0) 6

Ofis yaz stajı: öğrencilerin tasarım süreçlerini takip edebilecekleri bir tasarım ofisinde çalışması.

EUT401 - Endüstri Ürünleri Tasarımı V (4 + 6) 16

Firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirme.

EUT421 - Mesleki Bilgilendirme ve Portfolyo Tasarımı (1 + 2) 3

Tasarım mesleği, iş olanakları, akademik kariyer, dünyada tasarım mesleği, portfolyo tasarımı; profesyonel meslek hayatı ile ilgili konular ve pratik uygulamalar; öğrenilen bilgiler doğrultusunda bir dijital ve bir basılı portfolyo tasarlama.

EUT402 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi (4 + 6) 16

Endüstri işbirliğiyle proje geliştirilmesi. Öğrencilerin her birinin bir firma ile birlikte çalışarak (firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle) profesyonel hayat deneyimi kazanması.