Yaz stajı için gerekli belgelere linkten ulaşabilirsiniz. Staj Belgeleri

Staj yönergesi için tıklayınız. 

Staj bilgi formu için tıklayınız. (zorunludur)

Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formu için tıklayınız.

İşyeri staj değerlendirme formu için tıklayınız. Bu form işyeri tarafından doldurulacak, bölüme kapalı bir zarf içinde, üzeri kaşeli ve imzalı olarak teslim edilecektir.

Staj defteri oluşturmak için kullanacağınız dökümanları buradan indirebilirsiniz. Klasörün içindeki sırayla defterler düzenlenmelidir. Kapak sayfası ilk sırada, staj içerik ve kabul formu ikinci sırada, staj günlerini belirtir belgeler üçüncü ve dördüncü sırada yer almalıdır. Beşinci sırada yer alan "Günlük rapor sayfası" belgesi staj yapılan her gün için bir adet, toplamda en az 20 sayfa olarak hazırlanmalıdır. Her birinin üzerinde imza ve mühür olmalıdır.