Misyon

Fizik ve mühendislik lisans mezunlarına en güncel fizik konularında uluslararası düzeyde araştırma ve tez yaptırmak, öğrencilerin evrensel düzeyde bilimsel ve teknolojik bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

Vizyon

Fizik alanında araştırma etkinliklerini evrensel düzeyde yerine getiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, etik ve insanlığın ortak değerlerini paylaşan ve geliştiren, toplumda öncü rol oynayacak bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir program olmak.