PHYS597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Öğrenci danışmanı ve EABD Başkanlığı tarafından kabul edilen bir konu üzerinde araştırmaya dayalı yönlendirilerek bağımsız çalışma yapılması.

PHYS589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Her bir öğrencinin tez araştırma konusunda literatür taraması yapması, literatür analizi, araştırma önerisi yazma, tez konusunda bir seminer vermesi