Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, kaliteli donanım ve teknoloji ile desteklenen, alanında uzman öğretim kadrosu ile çağın gereksinimlerine uygun, araştırma ve uygulama odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımıyla, sanat ve tasarım alanına yaratıcı ve özgün yaklaşımlar sunabilen, her türlü kullanıcı gereksinimlerine uygun, yaşam kalitesi yüksek mekânlar tasarlayan, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, sorumluluk sahibi,  yaşanan problemlere çağdaş ve alternatif çözüm önerileri geliştirebilen, araştırmacı iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Vizyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini çerçevesinde bilime, teknolojiye, sanata, çevreye ve insana ilişkin mesleğin her türlü boyutunu kavrayan mezunları ve araştırma-uygulama odaklı eğitim yaklaşımı ile evrensel boyutta tanınır ve saygın bir noktaya gelmektir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1437 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, kaliteli donanım ve teknoloji ile desteklenen, alanında uzman öğretim kadrosu ile çağın gereksinimlerine uygun, araştırma ve uygulama odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımıyla, sanat ve tasarım alanına yaratıcı ve özgün yaklaşımlar sunabilen, her türlü kullanıcı gereksinimlerine uygun, yaşam kalitesi yüksek mekânlar tasarlayan, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, sorumluluk sahibi,  yaşanan problemlere çağdaş ve alternatif çözüm önerileri geliştirebilen, araştırmacı iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Vizyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini çerçevesinde bilime, teknolojiye, sanata, çevreye ve insana ilişkin mesleğin her türlü boyutunu kavrayan mezunları ve araştırma-uygulama odaklı eğitim yaklaşımı ile evrensel boyutta tanınır ve saygın bir noktaya gelmektir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mission

Our mission is to educate interior architects and environmental designers; who are supported by high quality of equipment and technology and educated with academic staff experts in their fields, with a contemporary, research and implementation centered education approach, who can produce creative and original approaches in fields of art and design, design interiors with high quality of life which can satisfy needs of wide variety of users, who are environmentally conscious, respectful to ethical values, responsible, having researcher approach, who can improve contemporary and alternating solution to current problems, in the field of Interior Architecture and Environmental Design.

Vision

Becoming universally acknowledged and prestigious position, with graduates who grasps all dimensions of profession with respect to science, technology, art, environment, and human factors, and with research-implementation centered education approaches, with in the frame of Interior Architecture and Environmental field.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 17 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 11:51:03 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [url] => ict [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1437 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 alan\u0131nda, kaliteli donan\u0131m ve teknoloji ile desteklenen, alan\u0131nda uzman ö\u011fretim kadrosu ile ça\u011f\u0131n gereksinimlerine uygun, ara\u015ft\u0131rma ve uygulama odakl\u0131 bir e\u011fitim-ö\u011fretim yakla\u015f\u0131m\u0131yla, sanat ve tasar\u0131m alan\u0131na yarat\u0131c\u0131 ve özgün yakla\u015f\u0131mlar sunabilen, her türlü kullan\u0131c\u0131 gereksinimlerine uygun, ya\u015fam kalitesi yüksek mekânlar tasarlayan, çevreye duyarl\u0131, etik de\u011ferlere sayg\u0131l\u0131, sorumluluk sahibi,  ya\u015fanan problemlere ça\u011fda\u015f ve alternatif çözüm önerileri geli\u015ftirebilen, ara\u015ft\u0131rmac\u0131 iç mimar ve çevre tasar\u0131mc\u0131lar\u0131 yeti\u015ftirmektir.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 disiplini çerçevesinde bilime, teknolojiye, sanata, çevreye ve insana ili\u015fkin mesle\u011fin her türlü boyutunu kavrayan mezunlar\u0131 ve ara\u015ft\u0131rma-uygulama odakl\u0131 e\u011fitim yakla\u015f\u0131m\u0131 ile evrensel boyutta tan\u0131n\u0131r ve sayg\u0131n bir noktaya gelmektir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Mission<\/strong><\/p>\n\n

Our mission is to educate interior architects and environmental designers; who are supported by high quality of equipment and technology and educated with academic staff experts in their fields, with a contemporary, research and implementation centered education approach, who can produce creative and original approaches in fields of art and design, design interiors with high quality of life which can satisfy needs of wide variety of users, who are environmentally conscious, respectful to ethical values, responsible, having researcher approach, who can improve contemporary and alternating solution to current problems, in the field of Interior Architecture and Environmental Design.<\/p>\n\n

Vision<\/strong><\/p>\n\n

Becoming universally acknowledged and prestigious position, with graduates who grasps all dimensions of profession with respect to science, technology, art, environment, and human factors, and with research-implementation centered education approaches, with in the frame of Interior Architecture and Environmental field.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 17 [start] => [end] => [created_at] => 2017-11-13 11:51:03 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 17 [url] => ict [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 17 [url] => ict [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [type_id] => 9 [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1