Misyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı öğrencilerin disiplinler-arası bir öğrenim görerek hem siyaset bilimi hem de kamu yönetimi alanlarında hakimiyet kazanmanlarını; analitik düşünme kapasitelerini geliştirerek metodolojik düşünceyi kuvvetlendirmeyi ve dolayısıyla siyasal, sosyal ve kültürel tarihi ve yapıyı bilimsel bir perspektifle anlamalarını; siyasal ve toplumsal meseleler hakkında soru sorup cevaplamak için gereken araştırma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamakta ve öğrencilerin bu şekilde gerek akadademide ya da resmi kurumlarda, gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan bilgi düzeyiyle çalışmalarını hedeflemektedir.

Vizyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı çağdaş bir anlayışla eğitim kalitesini yükseltmek; siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yetkin mezunlar vermek; siyasal, toplumsal ve kültürel problemler hakkında düşünce ve çözüm üretebilecek öğrenciler eğitmek hedefine sahiptir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1249 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı öğrencilerin disiplinler-arası bir öğrenim görerek hem siyaset bilimi hem de kamu yönetimi alanlarında hakimiyet kazanmanlarını; analitik düşünme kapasitelerini geliştirerek metodolojik düşünceyi kuvvetlendirmeyi ve dolayısıyla siyasal, sosyal ve kültürel tarihi ve yapıyı bilimsel bir perspektifle anlamalarını; siyasal ve toplumsal meseleler hakkında soru sorup cevaplamak için gereken araştırma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamakta ve öğrencilerin bu şekilde gerek akadademide ya da resmi kurumlarda, gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan bilgi düzeyiyle çalışmalarını hedeflemektedir.

Vizyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı çağdaş bir anlayışla eğitim kalitesini yükseltmek; siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yetkin mezunlar vermek; siyasal, toplumsal ve kültürel problemler hakkında düşünce ve çözüm üretebilecek öğrenciler eğitmek hedefine sahiptir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Vision

Atılım University Public Administration and Political Science master’s program aims to improve the quality of the program with a modern vision; to graduate students that are comptetent in both political science and public administration fields; to eduacte students who are able to think about and propose solutions for contemporary political, social, and cultural problems.

Mission

Atılım University Public Administration and Political Science master’s program has the objective to educate students in a multi-disciplinary curricula; to improve analytical capacities by strengthening methodological thinking through a scientific perspective; to make students ask questions about political and social matters and answer them with proper research techniques; and, therefore, to train competent students who can work in the academia, in public institutions, or in private sector.]

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 105 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:25:29 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 105 [name_tr] => Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1249 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission – Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyon<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans program\u0131 ö\u011frencilerin disiplinler-aras\u0131 bir ö\u011frenim görerek hem siyaset bilimi hem de kamu yönetimi alanlar\u0131nda hakimiyet kazanmanlar\u0131n\u0131; analitik dü\u015fünme kapasitelerini geli\u015ftirerek metodolojik dü\u015fünceyi kuvvetlendirmeyi ve dolay\u0131s\u0131yla siyasal, sosyal ve kültürel tarihi ve yap\u0131y\u0131 bilimsel bir perspektifle anlamalar\u0131n\u0131; siyasal ve toplumsal meseleler hakk\u0131nda soru sorup cevaplamak için gereken ara\u015ft\u0131rma yöntemlerini ö\u011frenmelerini amaçlamakta ve ö\u011frencilerin bu \u015fekilde gerek akadademide ya da resmi kurumlarda, gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan bilgi düzeyiyle çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 hedeflemektedir.<\/p>\n\n

Vizyon<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans program\u0131 ça\u011fda\u015f bir anlay\u0131\u015fla e\u011fitim kalitesini yükseltmek; siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlar\u0131nda yetkin mezunlar vermek; siyasal, toplumsal ve kültürel problemler hakk\u0131nda dü\u015fünce ve çözüm üretebilecek ö\u011frenciler e\u011fitmek hedefine sahiptir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Vision<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University Public Administration and Political Science master’s program aims to improve the quality of the program with a modern vision; to graduate students that are comptetent in both political science and public administration fields; to eduacte students who are able to think about and propose solutions for contemporary political, social, and cultural problems.<\/p>\n\n

Mission<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University Public Administration and Political Science master’s program has the objective to educate students in a multi-disciplinary curricula; to improve analytical capacities by strengthening methodological thinking through a scientific perspective; to make students ask questions about political and social matters and answer them with proper research techniques; and, therefore, to train competent students who can work in the academia, in public institutions, or in private sector.]<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 105 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 16:25:29 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 105 [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [name_tr] => Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 145 [rgt] => 146 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 105 [url] => kamu-yonetimi-ve-siyaset-bilimi-ana-bilim-dali [name_tr] => Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 145 [rgt] => 146 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1