Misyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı öğrencilerin disiplinler-arası bir öğrenim görerek hem siyaset bilimi hem de kamu yönetimi alanlarında hakimiyet kazanmanlarını; analitik düşünme kapasitelerini geliştirerek metodolojik düşünceyi kuvvetlendirmeyi ve dolayısıyla siyasal, sosyal ve kültürel tarihi ve yapıyı bilimsel bir perspektifle anlamalarını; siyasal ve toplumsal meseleler hakkında soru sorup cevaplamak için gereken araştırma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamakta ve öğrencilerin bu şekilde gerek akadademide ya da resmi kurumlarda, gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan bilgi düzeyiyle çalışmalarını hedeflemektedir.

Vizyon

Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı çağdaş bir anlayışla eğitim kalitesini yükseltmek; siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yetkin mezunlar vermek; siyasal, toplumsal ve kültürel problemler hakkında düşünce ve çözüm üretebilecek öğrenciler eğitmek hedefine sahiptir.