KAM699 - Tez (0 + 0) 150

Tez

KAM603 - Türkiye Siyaseti (3 + 0) 5

Türk siyasal hayatını geniş ve disiplinlerarası bir perspektif içerisinde incelenmesi.

KAM600 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel stratejiler; istatistik.

KAM602 - Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Liberalizm; Marksizm; Muhafazakarlık; Totalitarizm; Faşizm; Radikal Siyasi Düşünce; Demokrasi Kuramları.

KAM697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Tez önerisi yazılacak tezin yöntemsel yapısını ve çalışmanın kapsam, amaç ve önemini belirlemek adına sunulur.

KAM690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Yeterlilik, doktora programı öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları disipline hakimiyetlerini ölçmektedir.