Prof. Dr. Funda GENÇOĞLU ONBAŞI

/ +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyal Hareketler, Sivil Toplum, Demokrasi, Demokratikleştirme, Cinsiyet, Siyasal/Toplumsal Kimlikler, Anti-entelektüalizm, Popülizm.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail BİRCAN

/ +90 (312) 586 8244


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Dijon Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Gelişme, Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER

/ +90 (312) 586 8629


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Kamu Yönetimi, Stratejik Planlama, Örgüt Teorisi, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR

/ +90 (312) 586 8231


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GÜLSEVEN

/ +90 (312) 586 8627


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Rusya Tarihi ve Siyaseti, Balkanlar Tarihi ve Siyaseti, Osmanlı Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MÜHÜRCÜOĞLU

/ +90 (312) 586 8271


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geç Osmanlı ve Türk Modernleşmesi, Siyaset Felsefesi, Etik.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Aygün KARLI

/ +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yönetim Bilimleri, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Personel Yönetimi, Politik Ekoloji, Derin Ekoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Serpil Betül SANCAR

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ

/ +90 (312) 586 80 00