Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER

halil.ulker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8629


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Kamu Yönetimi, Stratejik Planlama, Örgüt Teorisi, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail BİRCAN

ismail.bircan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8244


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Dijon Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Gelişme, Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağkan SAYIN

cagkan.sayin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türkiye Siyaseti, Siyasal Kurumlar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR

tugba.gurcel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Serpil Betül SANCAR

serpil.sancar@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00