İlk kez 2011-2012 akademik yılında başlayan Bir Kitap-Bir Konu (1K-1K) Programı Atılım Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli arasında ortak kitap okuma ve tartışma kültürü yaratmak amaçlı geliştirilmiş bir programdır.  Program çerçevesinde her yıl bir kitap ve onunla ilgili bir konu seçilmekte ve yıl boyu kitap ve konusu ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir.  Özellikle İngilizce dil eğitimi derslerinde öğrencilere İngilizce kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi aşılama amaçlı olarak bu derslerde kitap kısmen de olsa okutulmakta ve değişik ortamlarda tartışılmaktadır.  Kitapla ilgili ayrıca gönüllülük esasına bağlı olarak değişik bölümler münazara, yarışma ve seminerler düzenlemektedir.  Bu etkinliklere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destek sağlamaktadır.

Programla ilgili aşağıdaki usul ve esaslar uygulanmaktadır:

1.Program Esasları.  Her akademik yıl başı yeni bir kitap seçilmekte ve kitap seçimi iki safhadan oluşmakta.  Birinci safhada Eylül ayı içerisinde tüm Atılım Üniversitesi öğrencileri ve personeline açık bir kitap-önerme anketi yapılmaktadır. (Ankete katılmak için: http://moodle.atilim.edu.tr/anket/index.php?r=survey/index/sid/76493/newtest/Y/lang/tr)  İkinci safhada ise yeni akademik yılın başlarında rektörlüğün seçtiği akademik ve idari birim temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir kurul aracılığı ile, anket sonunda en fazla oy alan ilk 10 sıradaki kitaplar arasından program kriterlerine en çok uyan kitap ve konu oylamayla seçilmektedir.  Kitap seçiminde:

 • Kişisel gelişime yardımcı veya edebi değeri olan,
 • Vizyonel olup geleceğe ışık tutan,
 • Tek yönlü ideolojik ve politik olmayan,
 • Evrensel ve aktüel konuları içeren,
 • Toplumları ilgilendiren konuları içeren,
 • Pozitif ve negatif yönleri kolaylıkla tartışabilecek konuları kapsayan,
 • İngilizce ve Türkçe versiyonları olan kitaplar tercih edilmektedir.

2.Programın Diğer Amaçları.  Program ortak kitap okuma kültürü oluşturmanın yanı sıra aşağıdaki amaçlara da hizmet etmektedir:

 • Kurum aidiyet duygusunu artırmak,
 • Kültürel ve sosyal gelişimler sağlamak,
 • Akademik yıl boyu yararlı ve ilginç etkinlikler için zemin oluşturmak,
 • Öğrencilere ve Üniversite çalışanlarına farklı görüş açıları kazandırmak,
 • Farklı görüşler için dostça tartışma ortamları sağlamak,
 • Eleştirel düşünce yeteneği kazandırmaktır.

3.Programın Duyurulması ve Tanıtımı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü programla ilgili olarak bu web sayfasını yönetmektedir.  Müdürlük ayrıca kitap seçimi için yapılan anketin organize edilmesi, kurul toplantılarının yönetimi, seçilen kitabın web sayfasında tanıtımı, konuşmacıların sunumlarının web sayfasında duyurulması gibi faaliyetlere ev sahipliği yaparak destek vermektedir.

4.Uygulanan Takvim.  Program aşağıdaki takvime göre yürütülmektedir.  Bu takvim akademik takvime göre değişiklikler gösterebilmektedir.

15 Ağustos -30 Eylül

Çevrimiçi Anket Süresi

01 Ekim – 15 Ekim

Kitap Seçme Kurulu Toplantıları

31 Ekim

Seçilen Kitap ve Konunun Duyurulması

01 Kasım – 31 Mayıs

Kitapla İlgili Etkinlikler

 

Geçmiş yıllarda okunan kitaplarla ilgili bilgilere bu sayfanın sol tarafındaki menülerden erişebilmektedir.

Bu programın başarılı olmasında katkıları olan tüm Atılım Üniversitesi öğrencileri ve akademik ve idari personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Hasan U. Akay

1K-1K Programı Yürütücüsü