Misyon
Vergi alanında gerek teorik yönüyle gerekse de uygulama yönüyle ihtisaslaşmış alanındaki mevzuata hâkim maliyeciler yetiştirmektir.

Vizyon
Maliye Bölümlerinde lisansüstü düzeyde evrensel ölçütlere uygun eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, çağdaş bilimsel yöntemlerle ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile maliye bilimine katkıda bulunmak, çeşitli mesleklerde ilgili uzmanlıkları bulunan bireylerin ihtisaslarını daha öteye taşımasında yardımcı olmak ve bu alandaki ihtiyacı karşılayan önemli bir program olmaktır.