Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Sinan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 8617


Lisans: Caen Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre

Araştırma Konuları : Küresel Politik İktisat, Kamu Ekonomisi/Maliyesi, Kamusal Seçiş, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ

/ +90 (312) 586 8641


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Columbia University (ABD) Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu Bütçesi ve Kamu Finansmanı, Maliye Politikası, Eşitsizlik & Gelirin Yeniden Dağılımı ve Çocuk Yoksulluğu, Vergi Politikaları, Kamu Politikaları Analizi, Yerel Yönetimler Maliyesi, Sağlık Ekonomisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ersen ÖZSOY

/ +90 (312) 586 8298


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Glasgow C. Üniversitesi

Araştırma Konuları : Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gökhan ÜNALAN

/ +90 (312) 586 8264


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Teorisi, Vergi Hukuku ve Vergi Politikası, Kamu Ekonomisi & Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Yerel Yönetimler Maliyesi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU

/ +90 (312) 586 80 00