Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Üyesi

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Üyesi

/ +90 (312) 586 8055


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gökhan ÜNALAN

/ +90 (312) 586 8617


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Vergi Teorisi ve Politikası, Uluslararası Vergileme, Dijitalleşme ve Dijital Ekonomi, Eşitsizlik, Gelir Dağılımı ve Yeniden Dağılım, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hüseyin Sinan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Caen Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Paris Üniversitesi-Nanterre

Araştırma Konuları : Küresel Politik İktisat, Kamu Ekonomisi/Maliyesi, Kamusal Seçiş, Maliye Politikası.

Detaylı Özgeçmiş