MLY599 - Tez (0 + 0) 80

Maliye ve vergi alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel araştırma kurallarına uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya konulması, analizi ve sonuçların bir tez halinde ortaya konulması.

MLY500 - Seminer (0 + 0) 5

Seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda araştırma yapılarak sunulması.