MLY598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Maliye ve vergi alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel kurallara uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya konulması, analizi, sonuçların yorumu raporu.