Misyon

Fen Bilimleri Enstitüsünün vizyonubilim ve teknolojinin şekillenmesine katkı sağlayacak lisansüstü programları sunmada, yenilikçi bir bakış açısı içinde disiplinlerarası yaklaşımları da gözeterek öncü birim olmaktır.

Vizyon

Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, evrensel düzeyde bilgi üretimine ve teknoloji geliştirmeye yönelik programlar yoluyla, toplumun fayda ve refahına katkı sağlayan bireyleri yetiştirmektir.