MATH541 - Cebir (3 + 0) 5

Gruplar: faktör grubu, izomorfizma teoremleri, sonlu üreteçli değişmeli gruplar, grup etkisi, Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar; halkalar: halka homomorfizmaları, idealler, değişmeli halkalarda çarpanlarına ayırma, bölüm halkası, polinom halkaları; modüller: sağın diziler, vektör uzayları, tensör çarpımları, cisimler: cisim genişle

MATH587 - Uygulamalı Matematik (3 + 0) 5

Varyasyonlar Hesabı: Euler-Lagrange denklemi, birinci ve ikinci varyasyonlar, ekstrema için gerek ve yeter koşullar, Hamilton prensibi ve Sturm-Liouville problemlerine ve mekaniğe uygulamalar; integral denklemler: Fredholm ve Volterra integral denklemleri, Green fonksiyonu, Hilbert-Schmidt teorisi, Neumann serisi ve Fredholm teorisi ve uygulamalar.

MATH500 - Mezuniyet Projesi (0 + 0) 40

Konuya giriş, bilgi kaynaklarının bulunması, yeni tanım ve kavramların çalışılması, teorik altyapının öğrenilmesi, konuya ilişkin örneklerin verilmesi ve konuyla ilgili problemlerin çözümü, modern metin biçimleri (TEX, Word, WordScientific, vs) kullanılarak konunun bilgilendirici ve bilimsel bir tarzda sunumu, raporun danışmana teslimi, raporun sun