MATH622 - İleri Lineer Cebir (3 + 0) 5

Temel lineer cebir, lineer dönüşümler, lineer operatörün yapısı, özdeğer ve özvektörler, reel ve kompleks iç çarpım uzayları, normal operatörlerin yapısal teorisi, metrik vektör uzayları: bilineer formların teorisi, Hilbert uzayları, tensor çarpımları, operator faktorizasyonu: QR ve tekil değerler.

MATH691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Matematik kapsamında olan araştırma konuları.

MATH682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

MATH697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

MATH689 - Yeterlilik Sınavı (0 + 0) 30

Müfredat kapsamındaki dersler ve bu derslerle ilgili konular.

MATH696 - Tez Konusunda Özel Çalışmalar (0 + 0) 25

Araştırma metodolojileri; alana yönelik alt yapı bilgi tarama; akademik okuma.

MATH611 - Matematiksel Analiz (3 + 0) 5

Kümeler ve fonksiyonlar, sayılabilir ve sayılamaz kümeler, reel sayıların tamlığı, metrik uzaylar, tam metrik uzaylar, Banach sabit nokta teoremi; fonksiyon dizi ve serileri, sigma cebirleri, bir ölçüye göre integral, yakınsama teoremleri (monoton ve dominant), yakınsama tipleri.