MATH541 - Cebir (3 + 0) 5

Gruplar: faktör grubu, izomorfizma teoremleri, sonlu üreteçli değişmeli gruplar, grup etkisi, Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar; halkalar: halka homomorfizmaları, idealler, değişmeli halkalarda çarpanlarına ayırma, bölüm halkası, polinom halkaları; modüller: sağın diziler, vektör uzayları, tensör çarpımları, cisimler: cisim genişle

MATH587 - Uygulamalı Matematik (3 + 0) 5

Varyasyonlar Hesabı: Euler-Lagrange denklemi, birinci ve ikinci varyasyonlar, ekstrema için gerek ve yeter koşullar, Hamilton prensibi ve Sturm-Liouville problemlerine ve mekaniğe uygulamalar; integral denklemler: Fredholm ve Volterra integral denklemleri, Green fonksiyonu, Hilbert-Schmidt teorisi, Neumann serisi ve Fredholm teorisi ve uygulamalar.

MATH589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Yüksek lisans öğrencileri ve davetli konuşmacılar tarafından verilen güncel araştırmaları içeren sunum.

MATH597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Problem tanımı ve analizi, araştırma metodolojileri, literatür tarama, tez konusu gereksinimlerine göre analiz ve tasarım, gelişim raporu.