Misyon

Akademik ve profesyonel hayatın tünelcilik ve yeraltı yapıları konularında ihtiyaç duyduğu tasarım ve uygulama yeterliliğine sahip, teknolojiyi takip eden, etik kurallara bağlı araştırmacı ve yüksek mühendisleri ülkemize kazandırmak.

Vizyon

Tünelcilik ve yeraltı yapıları konularında, yapılan akademik yayınlar, üniversite sanayi işbirlikleri,  mezunlarımızın sektördeki konumları ve disiplinlerarası kurulan güçlü bağlar ile ülke gereksinimlerine cevap vermede öncü bir bölüm olmak.