Prof. Dr. Ender KESKİNKILIÇ

/ +90 (312) 586 8305


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Demir-Çelik Üretimi, Pota Metalurjisi, Ferroalaşım Üretimi, Demirdışı Metaller Üretim Metalurjisi, Malzeme Termodinamiği, Önişlemler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Jongee PARK

/ +90 (312) 586 8786


Lisans, Yüksek Lisans: Hanyang Üniversitesi (Güney Kore) Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyomedikal Uygulamalar için Seramikler, Camlar ve Seramikler: Üretimi ve Karakterizasyonu, Camların Tribolojik Özellikleri, Fotokatalitik Filtreler, Potasyum Titanyum Viskerler, Boyaya Duyarlı Güneş Pilleri, Diş malzemesi Zirkonya, Seramik Nano Tozların Hidrotermal Sentezi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hilal TÜRKOĞLU ŞAŞMAZEL

/ +90 (312) 586 8844


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Doku Mühendisliği, Hücre Kültürü, Polimerik ve Kompozit Malzemeler, Düşük Basınç ve Atmosferik Basınç Plazma Yüzey Modifikasyonu, Islak Kimya ile Malzeme Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu, Latin Dansları ve Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kemal DAVUT

/ +90 (312) 586 8873


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Max-Planck-Enstitüsü, Düsseldorf, Almanya ve RWTH Aachen Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çift Fazlı Çelikler (DP çelikleri), Doku Analizi, Dönüşüm Etkili Yoğruklanmış Çelikler (TRIP Çelikleri), Enerji Dağılımlı X-Işınları Spektrometresi (EDS), Görüntü İşleme Teknikleri, Hasar ve İşgörmezlik Analizleri, In-situ (SEM içinde) Testler, Isıl İşlem ve Termokimyasal Yüzey İşlem, İçyapı Analizi, İkizlenme Etkili Yoğruklanmış Çelikler (TWIP Çelikleri), İleri (yeni nesil) Yüksek Dayançlı Çelikler, Kırılma Mekanizmaları, Manyetik Barkhausen Gürültüsü, Metalografi, Mikro Doku Analizi, Mikro-mekanik Testler, Nicel Metalografi (Sayısal Metal Yapıbilim), Optik Mikroskopi, Q & P Çelikleri, Tahribatsız Muayene (NDT), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Metalografi, Demir alaşımlarında faz değişimleri, demir ve aluminyum alaşımlarının ısıl işlemleri, Elektron Geri-saçılım kırınımı tekniği, Kristalografik Doku Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KONCA

/ +90 (312) 586 8785


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Windsor Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnce Filmler ve Kaplamalar, Malzeme Karakterizasyonu, Malzeme Termodinamiği, Oksidasyon ve Korozyon, Triboloji.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi