MATE502 - Malzemelerin İleri Termodinamiği (3 + 0) 5

Termodinamik kanunları ve bunların malzeme sistemlerinin kimyasal davranışları üzerine uygulanması. İki ve çok bileşenli çözeltiler. Faz dengeleri. Kimyasal reaksiyon termodinamiği. Faz dönüşümlerinin termodinamiği.

MATE585 - Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri (3 + 0) 5

Tasarım Prosesi Adımları; Tasarım Prensipleri; Bilgisayar Destekli Çizim; Çakışık Tasarım Mühendisliği; Yaratıcılık ve Problem Çözme; Karar Teorisi; Bilgisayarla Modelleme ve Simülasyon; Optimizasyon; Tasarım için Bilgi ve Birikim Kaynakları; Malzeme Seçimi Metotları; Prosesler ve Proses Seçimi; Malzemelerin Etkileşimi; Üretim için Tarasım; Risk

MATE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Lisansüstü öğrencilerde araştırma ilgisi/isteği uyandırmak amacıyla metalurji ve malzeme mühendisliğinin çeşitli alanlarından güncel sorun ve çalışmaların listanüstü öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması.

MATE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Öğrenci danışmanının ve bölüm başkanının onayı ile belirlenmiş araştırma temelli bir konu üzerinde, öğrencinin bağımsız literatür taraması yapma, devamında araştırma yapma ve elde edilen bulguları değerlendirme yeteneklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.