MATE502 - Malzemelerin İleri Termodinamiği (3 + 0) 5

Termodinamik kanunları ve bunların malzeme sistemlerinin kimyasal davranışları üzerine uygulanması. İki ve çok bileşenli çözeltiler. Faz dengeleri. Kimyasal reaksiyon termodinamiği. Faz dönüşümlerinin termodinamiği.

MATE585 - Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri (3 + 0) 5

Tasarım Prosesi Adımları; Tasarım Prensipleri; Bilgisayar Destekli Çizim; Çakışık Tasarım Mühendisliği; Yaratıcılık ve Problem Çözme; Karar Teorisi; Bilgisayarla Modelleme ve Simülasyon; Optimizasyon; Tasarım için Bilgi ve Birikim Kaynakları; Malzeme Seçimi Metotları; Prosesler ve Proses Seçimi; Malzemelerin Etkileşimi; Üretim için Tarasım; Risk

MATE500 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Malzeme Mühendisliğindeki modern imalat ve kalite sistemlerinin tasarımı, analizi, geliştirmesi, uygulaması, işleyişi ve kontrolü ile ilgili teknikler ve araçlar.