Misyon

Özel Hukuk Anabilim Dalı, “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı” ile lisansüstü düzeyde öğretim alan öğrencilerini sahip olduğu seçimlik dersler ile istedikleri alanda uzmanlaşmaya sevk eden, seçkin akademik kadrosuyla öğrencilere seçtikleri derslerde pratik ve teorik alanda derinlemesine bilgiler kazandıran ve onları akademik çalışmalarında her daim destekleyen bir formasyon vermeyi ve hukuk eğitimini gittikçe geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Özel Hukuk Anabilim Dalı, “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı” ile lisans öğretiminde verilen temel hukuk formasyonunun ötesinde, lisans düzeyinde olduğundan daha detaylı bir biçimde, akademik tartışma ve görüşleri içeren, öğrenciyi araştırma yapmaya, akademik yazım ve sunum yeteneklerini geliştirmeye sevk eden disiplinlinlerarası bir lisansüstü öğretimi vermeyi, öngörülü ve yetkin hukukçular yetiştirmeyi amaçlamakta, bunu yaparken daima bilimsel olanı bulma ve kullanma dürtüsüyle hareket etmektedir.