OZH699 - Tez (0 + 0) 150

Öğrenci tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, araştırma sonuçlarının analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmakla yükümlüdür.

OZH690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora çalışmasında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliklerin sınanması.

OZH697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, ilgili alanda özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir.

OZH600 - Seminer (0 + 0) 5

Özel hukuk alanında yazılı bilimsel çalışma hazırlama ve savunma.