ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

kamil.buyukmirza@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Uğur YÜKSEL / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

ugur.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8664


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : W. Tutschke Anlamında Eş Operaterler, Quaternion Analaizi, Sözde-Analitik Fonksiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar, Sabit Nokta Teorisi, Kompleks Kısmi Türevli Denklemler için Sınır Değer Problemleri , Clifford Analizi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay BAŞKAYA

tuncay.baskaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8241


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Köthe Uzayları, Fonksiyonlar Teorisi.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

burcu.dincergok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi , Birleşme ve satınalmalar.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILMAZ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

meltem.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Uyarlanabilir Öğrenim Sistemleri, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Çokluortam, Berimsel İstatistik, Harmanlanmış Öğrenme, Anlambilimsel Web, Mobil Teknolojiler, Programlama Dilleri, Flip Öğrenme, Dönüştürülmüş (Flip) Sınıflar, Yapay Zeka Tabanlı Teknolojiler.

Dr. Öğr. Üyesi Erk İNGER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

erk.inger@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8889


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İtki Sistemleri, Roket Motorları, Elektromanyetik Fırlatma Sistemleri, Bor Uygulamaları, Hava Aracı Performansı, Uçuş Dinamiği ve Stabilite.

Dr. Öğr. Üyesi Gül KANİA

gul.kania@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Dr. Öğr. Üyesi Savaş MUTLU / Bölüm Başkanı

savas.mutlu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8895


Lisans: Deniz Harp Okulu, Lisans: Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Havacılık yönetimi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, örgüt kuramı, stratejik yönetim, girişimcilik..

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Üretim Yönetimi, Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL

altan.ozkil@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8882


Lisans: Kara Harp Okulu, Yüksek Lisans: ABD Deniz Yükseklisans Okulu, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zaman Serileri, Yönetim Bilgi Sistemleri , Teknoloji Öngörüsü, Stratejik Planlama, Sistem Mühendisliği, Simülasyon, Savunma Araştırma, Performans Ölçümü ve Uygulama, Ömür Devri Maliyet Analizi, Mühendislik Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Karar Destek Sistemleri, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Harekat Araştırması, Deney Tasarımı, Çok-amaçlı grup karar verme, Çok Kriterli Karar Verme, ARGE Yönetimi.

Dr. Öğr. Üyesi Şule TUZLUKAYA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi, Doktora: Başkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri , Örgüt Teorisi.

Arş. Gör. İzay REYHANOĞLU

izay.reyhanoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8887