Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8882


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: ABD Deniz Yükseklisans Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zaman Serileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Teknoloji Öngörüsü, Stratejik Planlama, Sistem Mühendisliği, Simülasyon, Savunma Araştırma, Performans Ölçümü ve Uygulama, Ömür Devri Maliyet Analizi, Mühendislik Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Karar Destek Sistemleri, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Harekat Araştırması, Deney Tasarımı, Çok-amaçlı grup karar verme, Çok Kriterli Karar Verme, ARGE Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İzay REYHANOĞLU

/ +90 (312) 586 8887


Lisans: Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans: Mustafa Kemal Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Havayolu Pazarlaması, Havacılık Yönetimi, Finans, Sermaye Piyasası.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇINAR

/ +90 (312) 586 8895


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Houston Clear Lake Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Örgütsel davranış, sosyal psikoloji, örgüt kuramı ve sosyal kimlik kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Erk İNGER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8889


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İtki Sistemleri, Roket Motorları, Elektromanyetik Fırlatma Sistemleri, Bor Uygulamaları, Hava Aracı Performansı, Uçuş Dinamiği ve Stabilite.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8625


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Burcu DİNÇERGÖK / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule TUZLUKAYA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri ambarları ve Veri Madenciliği, Veritabanı İşletim Sistemleri. Yapay Zeka tabanlı Teknolojiler, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar, Programlama Dilleri, e-öğrenme, Uyarlanabilir Öğrenme, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gül KANİA / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8604


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ön Asya Uygarlığı, Anadolu Uygarlığı, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve Reform Hareketleri, Avrupa Tarihi, Sanat Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Ahmet Şamil DEMİRSÖZ

/ +90 (312) 586 8897


Lisans, Yüksek Lisans: Türk Hava Kuvvetleri Akademisi

Araştırma Konuları : Uçak Bakımı, Havadan Silah Sistemleri, Savunma Sanayii, Havacılığın Tarihsel Gelişimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Halil Sezgi SÖZBER

/ +90 (312) 586 8771


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Murat TOYDAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Hakan Ömer TUNCA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahmet PINARBAŞI

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aslı PINARBAŞI

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Özkan KANTEMİR

/ +90 (312) 586 80 00