Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL

Değerli aday öğrencimiz;

Sivil havacılık sektörü tüm dünyada ve Türkiye’de her yıl büyümektedir. Sektörün bu büyümesi sonucunda havacılık alanında çalışma olanakları da her geçen gün artmaktadır. Havacılık bir ekip çalışmasıdır; bu ekibin içinde pilotların, kabin personelinin ve teknisyenlerin yanısıra işletmeciliği  gerçekleştirecek personele de büyük gereksinim duyulmaktadır.

Bölümümüz, sivil havacılık sektörü içindeki kamu kuruluşları, yolcu ve/veya kargo taşıyan havayolları, hava taksi işletmeleri, havaalanı terminal işletmeleri, yer hizmetleri  işletmeleri başta olmak üzere tüm havacılık işletmelerinin gereksinim duyduğu niteliklere sahip lisans seviyesinde mezunlar yetiştirmektedir. Lisans derecesine sahip olmak mezunlarımızın kariyerlerinde üst basamaklara tırmanabilmeleri için onlara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Derslerimizin tamamı havacılığın dili olan İngilizce olarak yapılmakta, İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimizin  arzu edilen seviyeye gelmeleri hazırlık sınıfı  ile sağlanmaktadır.

Müfredatımız kapsamında havacılık ve işletmeciliğe yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, öğrenimleri süresince yetkin akademisyen personelimizin verdiği kuramsal bilgilerin yanı sıra yaz stajları ile sektörün içinde uygulamaya yönelik bilgiler de elde etmekte, ayrıca başarılı öğrencilerimiz Erasmus+ anlaşmalarımız ile bir dönemi yurtdışında okuma fırsatı elde etmektedirler.

Havacılık Yönetimi Bölümü olarak sizleri geleceğin mesleği olan havacılığın yöneticileri olmak üzere aramıza katılmaya bekliyoruz.