Atılım Üniversitesi;

Lisans öğrenimine başlayacak üniversite adayı sporcu öğrencilere, akademik ve spor başarılarıyla orantılı olarak “Spor Bursu” vermektedir.

Spor Bursu’nun veriliş esasları;

1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği branşlarda, üniversitemizin takımlarında üniversitemiz adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

2) Spor bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’ne teslim ederler.

3) Spor bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversitemiz takımlarında yer alması ve üniversitemizi temsil etmesindeki başarısına bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’nün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyetinin onayından sonra belirlenir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için bursunun devam etmesi hakkını vermez.

4) Spor burslu öğrencilerimizin performans ve devam değerlendirmeleri Spor Faaliyetleri Müdürlüğünce yapılır ve her sene bünyesinde olduğu takımlardaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamlılığının incelenmesi sonucunda spor bursunun devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir.

5) Bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması ve ait olduğu takımlarla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) kesinlikle katılımı ve branşlarında başarılı olma zorunluluğu vardır.

6) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan,  antrenmanlara, maçlara, yarışmalara, toplantılara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

7) Spor Bursu başvuru neticesi tercih sıralamalarından bir ya da iki gün öncesinde açıklanır ve adaylara bildirilir.

Spor Bursu Başvurusunda Gereken Belgeler;

  • Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından yazılacak),
  • İletişim bilgisi.
  • Fotoğraf (spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da takım fotoğrafı),
  • Lisans fotokopisi (vizeli son lisansının fotokopisi),
  • Antrenör referans yazısı (son antrenörü tarafından yazılacak),
  • Kulüp referans yazısı (son kulübü tarafından yazılarak onaylanacak),
  • Federasyondan alınacak Millilik Belgesi (branşına ait federasyonundan alınacak).