Atılım Üniversitesi;

Lisans öğrenimine başlayacak üniversite adayı sporcu öğrencilere, akademik ve spor başarılarıyla orantılı olarak “Spor Bursu” vermektedir.

Spor Bursu’nun veriliş esasları;

1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği branşlarda, üniversitemizin takımlarında üniversitemiz adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

2) Spor bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’ne teslim ederler.

3) Spor bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversitemiz takımlarında yer alması ve üniversitemizi temsil etmesindeki başarısına bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’nün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyetinin onayından sonra belirlenir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için bursunun devam etmesi hakkını vermez.

4) Spor burslu öğrencilerimizin performans ve devam değerlendirmeleri Spor Faaliyetleri Müdürlüğünce yapılır ve her sene bünyesinde olduğu takımlardaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamlılığının incelenmesi sonucunda spor bursunun devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir.

5) Bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması ve ait olduğu takımlarla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) kesinlikle katılımı ve branşlarında başarılı olma zorunluluğu vardır.

6) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan,  antrenmanlara, maçlara, yarışmalara, toplantılara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

7) Spor Bursu başvuru neticesi tercih sıralamalarından bir ya da iki gün öncesinde açıklanır ve adaylara bildirilir.

Spor Bursu Başvurusunda Gereken Belgeler;

 • Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından yazılacak),
 • İletişim bilgisi.
 • Fotoğraf (spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da takım fotoğrafı),
 • Lisans fotokopisi (vizeli son lisansının fotokopisi),
 • Antrenör referans yazısı (son antrenörü tarafından yazılacak),
 • Kulüp referans yazısı (son kulübü tarafından yazılarak onaylanacak),
 • Federasyondan alınacak Millilik Belgesi (branşına ait federasyonundan alınacak).

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2573 [title_tr] => Spor Bursu [title_en] => Sports Scholarship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi;

Lisans öğrenimine başlayacak üniversite adayı sporcu öğrencilere, akademik ve spor başarılarıyla orantılı olarak “Spor Bursu” vermektedir.

Spor Bursu’nun veriliş esasları;

1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği branşlarda, üniversitemizin takımlarında üniversitemiz adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

2) Spor bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’ne teslim ederler.

3) Spor bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversitemiz takımlarında yer alması ve üniversitemizi temsil etmesindeki başarısına bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’nün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyetinin onayından sonra belirlenir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için bursunun devam etmesi hakkını vermez.

4) Spor burslu öğrencilerimizin performans ve devam değerlendirmeleri Spor Faaliyetleri Müdürlüğünce yapılır ve her sene bünyesinde olduğu takımlardaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamlılığının incelenmesi sonucunda spor bursunun devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir.

5) Bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması ve ait olduğu takımlarla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) kesinlikle katılımı ve branşlarında başarılı olma zorunluluğu vardır.

6) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan,  antrenmanlara, maçlara, yarışmalara, toplantılara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

7) Spor Bursu başvuru neticesi tercih sıralamalarından bir ya da iki gün öncesinde açıklanır ve adaylara bildirilir.

Spor Bursu Başvurusunda Gereken Belgeler;

 • Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından yazılacak),
 • İletişim bilgisi.
 • Fotoğraf (spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da takım fotoğrafı),
 • Lisans fotokopisi (vizeli son lisansının fotokopisi),
 • Antrenör referans yazısı (son antrenörü tarafından yazılacak),
 • Kulüp referans yazısı (son kulübü tarafından yazılarak onaylanacak),
 • Federasyondan alınacak Millilik Belgesi (branşına ait federasyonundan alınacak).

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atilim University

Grants “Sports Scholarship” to student athletes who will start their undergraduate education at out University in proportion to their academic and sportive achievements.

Principles of the Scholarship:

1) It is granted to the students who take part in contests with the teams of university in the branches determined by Turkish University Sports Federation.

2) The students who want to receive sports scholarship must submit all information and documents related to their national and international participations, achievements, records to the Directorate of Sports in a file.

3) Granting sports scholarship depends on academic achievements of students and their successful participation in the teams of university in their own branch. The Board of Trustees determine the branches and students to be given scholarship upon the recommendation of the Directorate and approval of the President. Sports Scholarship is granted for one year and does not entitle students to receive scholarship in the following years.

4) The Directorate of Sports evaluates performance and attendance of scholarship students and, accordingly, gives a decision either to continue or terminate granting sports scholarship as a result of the evaluation.

5) In order for the continuation of the sports scholarship, Preparatory School students must pass the English Proficiency exam and other students must have minimum 1.70 of GPA to be entitled to move up, they must participate in the requisite activities with regard to their teams (meetings, trainings, matches, contests etc).

6) The students who do not meet necessary conditions for the scholarship anymore and enough performance and participation in the meetings, trainings, matches and contests lose their right to receive sports scholarship.

7) The students granted the scholarship are announced several days before university selections.

Documents required for the Scholarship:

 • Sports history and lists of achievements to be written by the candidate)
 • National Team certificate from relevant Federation
 • Club reference letter to be written by the last sports club of candidate
 • Trainer reference letter to be written by the last trainer of candidate
 • Copy of last certified sports license
 • Photograph (trophy, medal, news, gazette, individual or team photo)
 • Contact information
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 124 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-28 11:27:43 [updated_at] => 2019-12-10 09:03:27 [parent_id] => [lft] => 61 [rgt] => 62 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => spor-bursu-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 157 [name_tr] => Müdürlükler [url] => mudurlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 124 [name_tr] => Spor Faaliyetleri Müdürlüğü [url] => spor [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2573 [title_tr] => Spor Bursu [title_en] => Sports Scholarship [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi;<\/p>\n\n

Lisans ö\u011frenimine ba\u015flayacak üniversite aday\u0131 sporcu ö\u011frencilere, akademik ve spor ba\u015far\u0131lar\u0131yla orant\u0131l\u0131 olarak “Spor Bursu” vermektedir.<\/p>\n\n

Spor Bursu’nun verili\u015f esaslar\u0131;<\/strong><\/p>\n\n

1)<\/strong> Türkiye Üniversite Sporlar\u0131 Federasyonunun belirledi\u011fi bran\u015flarda, üniversitemizin tak\u0131mlar\u0131nda üniversitemiz ad\u0131na yar\u0131\u015fmalara kat\u0131lan ö\u011frencilere verilen burstur.<\/p>\n\n

2) <\/strong>Spor bursundan yararlanmak isteyen ö\u011frenciler bran\u015flar\u0131ndaki ulusal ve uluslararas\u0131 düzeydeki tüm yar\u0131\u015fma, ba\u015far\u0131, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Faaliyetleri Müdürlü\u011fü’ne teslim ederler.<\/p>\n\n

3) <\/strong>Spor bursunun verilmesi ö\u011frencinin e\u011fitim-ö\u011fretim ba\u015far\u0131s\u0131 öncelikli olmak üzere, bran\u015f\u0131ndaki üniversitemiz tak\u0131mlar\u0131nda yer almas\u0131 ve üniversitemizi temsil etmesindeki ba\u015far\u0131s\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. Burs verilecek bran\u015flar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlü\u011fü’nün önerisi, Rektörlü\u011fün olumlu görü\u015fü ile Mütevelli Heyetinin onay\u0131ndan sonra belirlenir. Spor burslar\u0131 bir y\u0131l için verilmekte olup, ö\u011frenciye sonraki y\u0131llar için bursunun devam etmesi hakk\u0131n\u0131 vermez.<\/p>\n\n

4)<\/strong> Spor burslu ö\u011frencilerimizin performans ve devam de\u011ferlendirmeleri Spor Faaliyetleri Müdürlü\u011fünce yap\u0131l\u0131r ve her sene bünyesinde oldu\u011fu tak\u0131mlardaki oyun ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n, performans\u0131n\u0131n ve disiplinli çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n incelenmesi sonucunda spor bursunun devam\u0131na ya da sonland\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verilir.<\/p>\n\n

5)<\/strong> Bursun devam etmesi için haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131 ö\u011frencilerinin haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131 ile tamamlayarak bölüme, bölüm ö\u011frencilerinin ise en az 1.70 y\u0131l sonu akademik genel ortalamas\u0131 ile bir üst s\u0131n\u0131fa geçi\u015f hakk\u0131 kazanmas\u0131 ve ait oldu\u011fu tak\u0131mlarla ilgili olarak kat\u0131lmalar\u0131 gereken aktivitelere (antrenman, maç, yar\u0131\u015fma, toplant\u0131 vb.) kesinlikle kat\u0131l\u0131m\u0131 ve bran\u015flar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olma zorunlulu\u011fu vard\u0131r.<\/p>\n\n

6)<\/strong> Burslu oldu\u011fu ö\u011fretim döneminde burs için gerekli \u015fartlar\u0131 kaybeden ve performans\u0131 yeterli olmayan,  antrenmanlara, maçlara, yar\u0131\u015fmalara, toplant\u0131lara vb. kat\u0131lmayan ö\u011frencilerin burslar\u0131 sona erer.<\/p>\n\n

7)<\/strong> Spor Bursu ba\u015fvuru neticesi tercih s\u0131ralamalar\u0131ndan bir ya da iki gün öncesinde aç\u0131klan\u0131r ve adaylara bildirilir.<\/p>\n\n

Spor Bursu Ba\u015fvurusunda Gereken Belgeler;<\/em><\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Sporculuk özgeçmi\u015fi ve elde edilmi\u015f ba\u015far\u0131lar\u0131n dökümü (aday\u0131n kendisi taraf\u0131ndan yaz\u0131lacak),<\/li>\n\t
 • \u0130leti\u015fim bilgisi.<\/li>\n\t
 • Foto\u011fraf (spor kariyerindeki kazand\u0131\u011f\u0131 kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da tak\u0131m foto\u011fraf\u0131),<\/li>\n\t
 • Lisans fotokopisi (vizeli son lisans\u0131n\u0131n fotokopisi),<\/li>\n\t
 • Antrenör referans yaz\u0131s\u0131 (son antrenörü taraf\u0131ndan yaz\u0131lacak),<\/li>\n\t
 • Kulüp referans yaz\u0131s\u0131 (son kulübü taraf\u0131ndan yaz\u0131larak onaylanacak),<\/li>\n\t
 • Federasyondan al\u0131nacak Millilik Belgesi (bran\u015f\u0131na ait federasyonundan al\u0131nacak).<\/li>\n<\/ul>\n\n

   <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Atilim University<\/strong><\/p>\n\n

  Grants “Sports Scholarship” to student athletes who will start their undergraduate education at out University in proportion to their academic and sportive achievements.<\/p>\n\n

  Principles of the Scholarship:<\/strong><\/p>\n\n

  1) It is granted to the students who take part in contests with the teams of university in the branches determined by Turkish University Sports Federation.<\/p>\n\n

  2) The students who want to receive sports scholarship must submit all information and documents related to their national and international participations, achievements, records to the Directorate of Sports in a file.<\/p>\n\n

  3) Granting sports scholarship depends on academic achievements of students and their successful participation in the teams of university in their own branch. The Board of Trustees determine the branches and students to be given scholarship upon the recommendation of the Directorate and approval of the President. Sports Scholarship is granted for one year and does not entitle students to receive scholarship in the following years.<\/p>\n\n

  4) The Directorate of Sports evaluates performance and attendance of scholarship students and, accordingly, gives a decision either to continue or terminate granting sports scholarship as a result of the evaluation.<\/p>\n\n

  5) In order for the continuation of the sports scholarship, Preparatory School students must pass the English Proficiency exam and other students must have minimum 1.70 of GPA to be entitled to move up, they must participate in the requisite activities with regard to their teams (meetings, trainings, matches, contests etc).<\/p>\n\n

  6) The students who do not meet necessary conditions for the scholarship anymore and enough performance and participation in the meetings, trainings, matches and contests lose their right to receive sports scholarship.<\/p>\n\n

  7) The students granted the scholarship are announced several days before university selections.<\/p>\n\n

  Documents required for the Scholarship:<\/em><\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • Sports history and lists of achievements to be written by the candidate)<\/li>\n\t
  • National Team certificate from relevant Federation<\/li>\n\t
  • Club reference letter to be written by the last sports club of candidate<\/li>\n\t
  • Trainer reference letter to be written by the last trainer of candidate<\/li>\n\t
  • Copy of last certified sports license<\/li>\n\t
  • Photograph (trophy, medal, news, gazette, individual or team photo)<\/li>\n\t
  • Contact information<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 124 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-28 11:27:43 [updated_at] => 2019-12-10 09:03:27 [parent_id] => [lft] => 61 [rgt] => 62 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => spor-bursu-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 124 [url] => spor [name_tr] => Spor Faaliyetleri Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 280 [rgt] => 281 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 124 [url] => spor [name_tr] => Spor Faaliyetleri Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 280 [rgt] => 281 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1