ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği branşlarda, üniversitemizin takımlarında üniversitemiz adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.
2) Spor bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Koordinatörlüğü’ne teslim ederler.
3) Spor bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversitemiz takımlarında yer alması ve üniversitemizi temsil etmesindeki başarısına bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Koordinatörlüğü'nün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyetinin onayından sonra belirlenir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için bursunun devam etmesi hakkını vermez.
4) Spor burslu öğrencilerimizin performans ve devam değerlendirmeleri Spor Koordinatörlüğünce yapılır ve her sene bünyesinde olduğu takımlardaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamlılığının incelenmesi sonucunda spor bursunun devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir.
5) Bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması ve ait olduğu takımlarla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) kesinlikle katılımı ve branşlarında başarılı olma zorunluluğu vardır.
6) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan, antrenmanlara, maçlara, yarışmalara, toplantılara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.