Atılım Üniversitesi;

Lisans öğrenimine başlayacak üniversite adayı sporcu öğrencilere, akademik ve spor başarılarıyla orantılı olarak “Spor Bursu” vermektedir.

Sporcu İndirimi;

1) Üniversitenin faaliyet gösterdiği branşlarda üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

2) Spor bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile tercih ve tanıtım günlerinde Spor Faaliyetleri Müdürlüğüne teslim ederler.

3) Spor bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversite takımında yer alması ve üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler ve Spor Direktörünün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Spor bursları bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de burs alma hakkını vermez.

4) Bursun verilen akademik yılı  takip eden bir sonraki akademik yılda devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimini ilk yılında başarı ile tamamlayarak bölüme geçmesi, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması gerekir.

5) Öğrencilerin ilgili akademik yıl içerisinde aldığı spor bursunun o akademik yıl içinde devamı için ayrıca üniversite takımında katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) haklı bir nedeni olmadan devamsızlığının olmaması yahut Atılım Üniversitesi Sporcu Etik Kodu’na aykırı harekette bulunması nedeniyle Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Etik Kurulu tarafından öğrencinin yer aldığı takımla ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

6) Beşinci fıkrada yer alan hallerin gerçekleştiği durumlarda öğrenciye sağlanan spor bursu Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Etik Kurulu’nun öğrencinin yer aldığı takım ile ilişiğinin kesildiğine dair verilen kararla sona erer ve bu hallerde öğrenci kendisine verilen ilgili akademik dönem kapsamında burs ile ödemekten muaf olduğu öğrenim ücretini derhal Üniversiteye öder. Bu ödemenin gerçekleşmemesi halinde öğrenciye, Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak kayıt yaptırmayan öğrencilere uygulanan hükümlere göre işlem yapılır. 

Spor Bursu Başvurusunda Gereken Belgeler;

  • Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından yazılacak),
  • İletişim bilgisi.
  • Fotoğraf (spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da takım fotoğrafı),
  • Lisans fotokopisi (vizeli son lisansının fotokopisi),
  • Antrenör referans yazısı (son antrenörü tarafından yazılacak),
  • Kulüp referans yazısı (son kulübü tarafından yazılarak onaylanacak),
  • Federasyondan alınacak Millilik Belgesi (branşına ait federasyonundan alınacak).