Sporcu indirimi, öğrencinin akademik başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşında Atılım Üniversitesi’ni temsil etmesi amacıyla sağlanan bir olanaktır. Sporcu indirimi verilecek branşlar, indirimin kapsamı, yararlanma ve devam koşulları her akademik yılın başında yeniden belirlenebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’nden edinilebilir.

Sporcu İndirimi;

1) Üniversitenin faaliyet gösterdiği branşlarda üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen indirimdir.

2) Sporcu indirimden yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm yarışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri Online Başvuru Formuna yüklemeleri gerekmektedir. 

3) Sporcu indiriminin verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki üniversite takımında yer alması ve üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. İndirim verilecek branşlar ve sporcular Spor Faaliyetleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler ve Spor Direktörünün önerisi, Rektörlüğün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Sporcu indirimi bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de indirim alma hakkını vermez.

4) İndirimin verilen akademik yılı takip eden bir sonraki akademik yılda devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimini ilk yılında başarı ile tamamlayarak bölüme geçmesi, bölüm öğrencilerinin ise en az 2.00 yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması gerekir.

5) Öğrencilerin ilgili akademik yıl içerisinde aldığı sporcu indiriminin o akademik yıl içinde devamı için ayrıca üniversite takımında katılmaları gereken aktivitelere (antrenman, maç, yarışma, toplantı vb.) haklı bir nedeni olmadan devamsızlığının olmaması yahut Atılım Üniversitesi Sporcu Etik Kodu’na aykırı harekette bulunması nedeniyle Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Etik Kurulu tarafından öğrencinin yer aldığı takımla ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

6) Beşinci fıkrada yer alan hallerin gerçekleştiği durumlarda öğrenciye sağlanan sporcu indirimi Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Etik Kurulu’nun öğrencinin yer aldığı takım ile ilişiğinin kesildiğine dair verilen kararla sona erer ve bu hallerde öğrenci kendisine verilen ilgili akademik dönem kapsamında indirim ile ödemekten muaf olduğu öğrenim ücretini derhal Üniversiteye öder. Bu ödemenin gerçekleşmemesi halinde öğrenciye, Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak kayıt yaptırmayan öğrencilere uygulanan hükümlere göre işlem yapılır. 

Sporcu İndirimi Başvurusunda Gereken Belgeler;

  • Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından yazılacak),
  • İletişim bilgisi,
  • Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınan sporcu bilgi formu,
  • Antrenör referans yazısı,
  • Kulüp referans yazısı,
  • Millilik Belgesi,
  • Faydalı olabilecek diğer bilgiler (fotoğraf, spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da takım fotoğrafı vs.)

 

"Sporcu İndirimi" Online Müracaat Formu ve forma eklenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru neticeleri ( kendilerine indirim tahsis edilip / edilmediği ) ‘’YKS’’ tercih sıralamalarının teslim edileceği tarihten iki gün önce, adaylara telefon aracılığı ile ulaştırılır.

 

Sporcu İndirimi Deneme Antrenman Günleri;

2023 - 2024 Akademik Yılında,  Üniversitemizden ’Sporcu İndirimi’’ talep eden aday öğrencilerimiz için aşağıda belirtilen branş ve tarihlerde deneme antrenmanları yapılacaktır. Bu antrenmanlara katılmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde spor malzemeleri ile birlikte Üniversitemiz Spor Salonunda bulunmalarını rica ederiz.

 

Aşağıda belirtilen branşlarda deneme antrenmanları yapılacak olup online başvuru tamamlandıktan sonra, adayın başvuru yapılan branş için bir deneme antrenmanına katılması gerekmektedir. Deneme antrenmanına katılmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  •  Deneme antrenmanı sadece aşağıda belirtilen branşlar için yapılacak olup, diğer branşlar adayın sisteme yüklediği belgeler üzerinden değerlendirilecektir.

 

SPOR TAKIMLARI DENEME ANTRENMAN GÜN VE SAATLERİ

     

Branş

Deneme 1

Deneme 2

Deneme 3

Deneme 4 Deneme 5 Deneme 6

Tarih

Saat

Tarih

Saat

Tarih

Saat

Tarih Saat Tarih Saat Tarih Saat

Tenis (Erkek & Kadın)

25 Temmuz 2023 Salı

12.00

27 Temmuz 2023 Perşembe

12.00

29 Temmuz 2023 Cumartesi

12.00

1 Ağustos 2023 Salı

12.00

3 Ağustos 2023 Perşembe

12.00

5 Ağustos 2023 Cumartesi

12.00

Basketbol Erkek

25 Temmuz 2023 Salı

13.00

27 Temmuz 2023 Perşembe

13.00

29 Temmuz 2023 Cumartesi

13.00

1 Ağustos 2023 Salı

13.00

3 Ağustos 2023 Perşembe

13.00

5 Ağustos 2023 Cumartesi

13.00

Basketbol Kadın

25 Temmuz 2023 Salı

13.30

27 Temmuz 2023 Perşembe

13.30

29 Temmuz 2023 Cumartesi

13.30

1 Ağustos 2023 Salı

13.30

3 Ağustos 2023 Perşembe

14.30

5 Ağustos 2023 Cumartesi

14.30

Masa Tenisi (Erkek & Kadın)

25 Temmuz 2023 Salı

14.30

27 Temmuz 2023 Perşembe

14.30

29 Temmuz 2023 Cumartesi

14.30

1 Ağustos 2023 Salı

14.30

3 Ağustos 2023 Perşembe

14.30

5 Ağustos 2023 Cumartesi

14.30

Hentbol

26 Temmuz 2023 Çarşamba

15.30

29 Temmuz 2023 Cumartesi

15.30

2 Ağustos 2023 Çarşamba

15.30

5 Ağustos 2023 Cumartesi

15.30

       

Badminton (Erkek & Kadın) 

25 Temmuz 2023 Salı

16.00

27 Temmuz 2023 Perşembe

16.00

29 Temmuz 2023 Cumartesi

16.00

1 Ağustos 2023 Salı

16.00

3 Ağustos 2023 Perşembe

16.00

5 Ağustos 2023 Cumartesi

16.00

Voleybol Erkek

26 Temmuz 2023 Çarşamba

12.00

29 Temmuz 2023 Cumartesi

12.00

2 Ağustos 2023 Çarşamba

12.00

5 Ağustos 2023 Cumartesi

12.00

       

Voleybol Kadın

26 Temmuz 2023 Çarşamba

12.30

29 Temmuz 2023 Cumartesi

12.30

2 Ağustos 2023 Çarşamba

12.30

5 Ağustos 2023 Cumartesi

12.30