Misyon

Uluslararası İlişkiler bölümünün misyonu, uluslararası siyasetteki gelişmeler, bölgesel ve ülkemizdeki siyasal yönelişler ve dış politikadaki değişimler konularında sorgulayıcı bir bakış açısıyla araştırmalar yürütmek ve öğrencileri bu konularda geliştirmektir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu,  Uluslararası İlişkiler disiplininin temelleri doğrultusunda, bölgesel çalışmalara hakim, disiplinde kapsamlı araştırma yapabilme becerilerine sahip öğrenciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.