IR501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

IR505 - Avrupa Siyasi Tarihi (3 + 0) 5

15. yüzyıldan itibaren Yeni Dünya`nın keşfi, Avrupa ülkeleri arasında imzalanan tarihi Westfalya antlaşması, İngiltere ve Fransa sömürge yarışı, Almanya ve İtalya`nın sömürge yarışına katılımı ve yarattığı küresel sonuçlar, Birinci Dünya Savaşı.

IR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemleri, öğrencilerin derste kendi seçtikleri bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlamaları ve yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.

IR599 - Tez (0 + 0) 80

Veri mevcut değildir