AB501 - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

AB502 - Avrupa Birliği Genişleme Süreci (3 + 0) 5

AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

AB500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemlerinin incelenmesi, seçilen bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlama ve bunları yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.

AB599 - Tez (0 + 0) 80

Yüksek lisans tez çalışması.